Báo cáo chi tiết trạng thái của MySQL

Nếu bạn sử dụng hoặc quản lý một máy chủ MySQL, có thể bạn sẽ biết được sự cực nhọc khi muốn lấy về một bản báo cáo trạng thái riêng mà bạn có thể dễ dàng giải mã và hiểu được.

link down Nếu bạn sử dụng sửa lỗi hoặc quản lý một máy chủ MySQL quản lý , có thể bạn ở đâu nhanh sẽ biết sử dụng được sự cực nhọc khi muốn lấy về một bản báo cáo trạng thái riêng mà bạn có thể dễ dàng giải mã và hiểu tất toán được tốt nhất . mysqlreport là một đoạn mã viết bằng Perl sửa lỗi sẽ giúp bạn làm công việc đó dễ dàng hơn chi tiết . Đoạn script này tối ưu sẽ lấy dữ liệu ra xóa tài khoản của câu lệnh SHOW STATUS" trong MySQL và hiển thị nó dưới một định dạng dễ hiểu và gọn gàng hơn hỗ trợ .

Bây giờ chúng ta cần phải cài đặt nó tối ưu . Chúng ta danh sách sẽ sử dụng một hệ thống Linux cho bài thực hành này nguyên nhân . Ở đây bạn cần phải có MySQl đang chạy và có cài đặt Perl trên hệ thống đó chi tiết . Có thể tải về mysqlreport tại đây full crack . Sao chép nó vào hệ thống trên điện thoại của bạn chẳng hạn như /usr/bin dữ liệu . Làm cho đoạn script này chuyển sang chế độ thực thi tất toán với câu lệnh sau:

# chmod 755 /usr/bin/mysqlreport

Công việc cài đặt đã kết thúc hay nhất . Bây giờ chúng ta xem cách sử dụng nó lừa đảo . Chúng ta chỉ xem xét một số cách dùng cơ bản ở đây tất toán . Để xem danh sách chi tiết bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách dùng câu lệnh sau:

# mysqlreport --help

Để lấy về bản báo cáo ở đâu nhanh của máy chủ MySQL tải về , bạn chạy câu lệnh sau hay nhất , thay thế hostname tải về , username nhanh nhất , và password qua app với các tên và password thích hợp cho máy chủ link down của bạn:

# mysqlreport --host dbserver --user dbuser --password

Password for database
user dbuser:
MySQL 5.0.37-standard-l uptime 50 17:19:6 Thu Apr 23 12:45:58 2009

__ Key _________________________________________________________________
Buffer used 71.21M of 512.00M %Used: 13.91
Current 102.20M %Usage: 19.96
Write hit 99.45%
Read hit 99.78%

__ Questions ___________________________________________________________
Total 2.66G 607.8/s
Com_ 6.88G 1.6k/s %Total: 258.37
-Unknown 5.67G 1.3k/s 212.99
DMS 1.42G 323.4/s 53.20
QC Hits 28.37M 6.5/s 1.06
COM_QUIT 9.56M 2.2/s 0.36
Slow 4 s 12.43k 0.0/s 0.00 %DMS: 0.00 Log: ON
DMS 1.42G 323.4/s 53.20
SELECT 1.39G 317.9/s 52.30 98.31
UPDATE 14.81M 3.4/s 0.56 1.04
INSERT 7.65M 1.7/s 0.29 0.54
DELETE 1.41M 0.3/s 0.05 0.10
REPLACE 29.24k 0.0/s 0.00 0.00
Com_ 6.88G 1.6k/s 258.37
set_option 2.18G 497.6/s 81.87
stmt_execut 1.37G 313.6/s 51.60
stmt_prepar 1.09G 248.7/s 40.92

__ SELECT and Sort _____________________________________________________
Scan 29.92M 6.8/s %SELECT: 2.15
Range 3.34M 0.8/s 0.24
Full join 22.95k 0.0/s 0.00
Range check 0 0/s 0.00
Full rng join 105.53k 0.0/s 0.01
Sort scan 20.06M 4.6/s
Sort range 25.60M 5.8/s
Sort mrg pass 23 0.0/s

__ Query Cache _________________________________________________________
Memory usage 60.15M of 128.00M %Used: 46.99
Block Fragmnt 19.67%
Hits 28.37M 6.5/s
Inserts 14.41M 3.3/s
Insrt:Prune 20.34:1 3.1/s
Hit:Insert 1.97:1

__ Table Locks _________________________________________________________
Waited 38.89k 0.0/s %Total: 0.00
Immediate 2.82G 643.8/s

__ Tables ______________________________________________________________
Open 1317 of 1536 %Cache: 85.74
Opened 36.20k 0.0/s

__ Connections _________________________________________________________
Max used 235 of 250 %Max: 94.00
Total 9.60M 2.2/s

__ Created Temp ________________________________________________________
Disk table 1.19M 0.3/s
Table 41.34M 9.4/s Size: 32.0M
File 51 0.0/s

__ Threads _____________________________________________________________
Running 2 of 152
Cached 26 of 64 %Hit: 99.93
Created 6.52k 0.0/s
Slow 0 0/s

__ Aborted _____________________________________________________________
Clients 75.29k 0.0/s
Connects 475 0.0/s

__ Bytes _______________________________________________________________
Sent 3.67G 837.6/s
Received 1.13G 258.4/s

__ InnoDB Buffer Pool __________________________________________________
Usage 1.46G of 1.46G %Used: 100.00
Read hit 97.49%
Pages
Free 0 %Total: 0.00
Data 95.00k 98.96 %Drty: 0.07
Misc 999 1.04
Latched 1 0.00
Reads 2.02G 462.0/s
From file 50.74M 11.6/s 2.51
Ahead Rnd 2211210 0.5/s
Ahead Sql 1773580 0.4/s
Writes 130.18M 29.7/s
Flushes 13.17M 3.0/s
Wait Free 0 0/s

__ InnoDB Lock _________________________________________________________
Waits 503 0.0/s
Current 0
Time acquiring
Total 845761 ms
Average 1681 ms
Max 5182 ms

__ InnoDB Data mật khẩu , Pages chia sẻ , Rows ____________________________________________
Data
Reads 76.58M 17.5/s
Writes 16.05M 3.7/s
fsync 5.67M 1.3/s
Pending
Reads 0
Writes 0
fsync 0

Pages
Created 302.89k 0.1/s
Read 189.02M 43.1/s
Written 13.17M 3.0/s

Rows
Deleted 861.14k 0.2/s
Inserted 6.58M 1.5/s
Read 2.20G 502.4/s
Updated 19.54M 4.5/s

Trong trường hợp bạn cần giúp đỡ nơi nào để hiểu làm cách nào khóa chặn để đọc bản báo cáo tính năng được tổng hợp tải về bởi mysqlreport bạn có thể xem các tuỳ chọn trong câu lệnh mysqlreport --help.

4.9/5 (86 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext