Hàm bytearray() trong Python

Hàm bytearray() trong Python trả về đối tượng bytearray của mảng byte cho trước. Cú pháp của hàm bytearray() như thế nào, nó có những tham số gì và cách sử dụng ra sao?

Hàm bytearray() trong Python trả về đối tượng bytearray nạp tiền của mảng byte cho trước qua web . Cú pháp quảng cáo của hàm bytearray() như thế nào thanh toán , nó có ở đâu uy tín những tham số gì giá rẻ và cách sử dụng ra sao?

Cú pháp mẹo vặt của hàm bytearray():

bytearray([source[ nguyên nhân , encoding[ dữ liệu , errors]]])

Hàm bytearray() trả về một đối tượng bytearray là một chuỗi khả biến ( tốc độ có thể sửa đổi) tất toán của tất toán các số nguyên trong khoảng 0 <= x <256.

full crack Nếu bạn muốn phiên bản bất biến hãy sử dụng phương thức byte().

Các tham số lấy liền của hàm bytearray():

Hàm bytearray() có 3 tham số phải làm sao , cả 3 đều là tùy chọn tốt nhất , quản lý có thể có an toàn hoặc không.

  • source: Khởi tạo mảng byte/
  • encoding: ở đâu tốt Nếu source là chuỗi công cụ , bạn bắt buộc phải thêm tham số này tự động để chuyển đổi kiểm tra , giải mã chuỗi thành byte.
  • errors: download Nếu source là chuỗi hay nhất , errors tài khoản sẽ cung cấp hành động tổng hợp để lấy khi dịch vụ quá trình giải mã không thành công.

Tham số source full crack có thể tự động được sử dụng dịch vụ để khởi tạo mảng byte theo tổng hợp các cách sau:

KiểuMô tả
StringChuyển đổi string sang byte sử dụng str.encode() download , đồng thời phải cung cấp cả encoding sử dụng errors lừa đảo thì tùy chọn
IntegerTạo ra một mảng tăng tốc với kích thước bản quyền được cung cấp địa chỉ , full crack tất cả tổng hợp được khởi tạo thành null.
ObjectBộ đệm chỉ đọc giảm giá của đối tượng hay nhất sẽ tải về được sử dụng quảng cáo để khởi tạo mảng byte
IterableTạo một mảng có kích thước tương đương lừa đảo với số đếm quản lý của iterable qua mạng và khởi tạo tối ưu các phần tử danh sách của iterable phải làm sao . Các số nguyên phải nằm trong khoảng từ 0 <= x < 256.
Không có tham số sourceTạo một mảng có kích thước là 0.

Hàm bytearray() trả về giá trị nào?

Hàm bytearray() trả về một mảng byte tăng tốc với kích thước cho trước địa chỉ trên điện thoại các giá trị khởi tạo.

Ví dụ về hàm bytearray():

# Ví dụ 1: source là chuỗi
string1 = "quantrimang.com."


# encoding là "utf-8"
mang1 = bytearray(string1 download , "utf-8")
print(mang1)

# Ví dụ 2: source là số


string2 = 10

mang2 = bytearray(string2)
print(mang2)

#Ví dụ 3: source là list


ListSo = [2,4,6,8,10]


mang3 = bytearray(ListSo)
print(mang3)

tài khoản Khi chạy chương trình trên ta nhận tăng tốc được đầu ra kích hoạt như sau:

bytearray(b"quantrimang.com.")
bytearray(b"x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00")
bytearray(b"x02x04x06x08 ")

Xem thêm:

  • Hàm bool() trong Python
  • Hàm ascii() trong Python
  • Hàm bin() trong Python

4.9/5 (83 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext