Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10

Có ít nhất 4 phương pháp để kiểm tra Process ID (PID) cho bất kỳ tiến trình nào hoạt động trong Windows 10, bằng Task Manager, Resource Monitor, Command Prompt và PowerShell.

link down Trên Windows 10 tất toán , ở đâu tốt mọi tiến trình giả mạo của ứng dụng ở đâu uy tín hoặc service đều nhận tốc độ được một số nhận dạng gọi là Process ID (PID) tính năng . PID có nhiều cách sử dụng khác nhau xóa tài khoản , download nhưng chủ yếu bản quyền , nó tồn tại chi tiết để xác định duy nhất từng tiến trình trên toàn hệ thống mới nhất và phân biệt vô hiệu hóa các chương trình chạy nhiều phiên bản (chẳng hạn như khi chỉnh sửa hai file văn bản bằng Notepad).

Mặc tài khoản dù hầu hết người dùng thông thường không cần phải lo lắng về sử dụng các tiến trình hệ thống xóa tài khoản , như thế nào nhưng việc biết ID qua web của chúng mật khẩu có thể hữu ích trong nhiều trường hợp phải làm sao . Ví dụ full crack , khi bạn cần gỡ lỗi một ứng dụng sử dụng . Một ứng dụng bị đóng băng mật khẩu và bạn phải kết thúc tiến trình theo cách thủ công qua mạng . Hoặc bạn cần kiểm tra tài nguyên hệ thống tải về mà một tiến trình cụ thể đang sử dụng.

Có ít nhất 4 phương pháp ở đâu nhanh để kiểm tra Process ID (PID) cho bất kỳ tiến trình nào hoạt động trong Windows 10 qua web , bằng Task Manager tải về , Resource Monitor lấy liền , Command Prompt quảng cáo và PowerShell.

Trong hướng dẫn Windows 10 này hướng dẫn , Quantrimang.com khóa chặn sẽ chỉ cho bạn ở đâu nhanh các bước hướng dẫn để xác định Process ID cho một ứng dụng sử dụng hoặc service.

Cách xác định Process ID nơi nào với Task Manager

Để kiểm tra Process ID cho một ứng dụng trên Windows 10 ứng dụng , hãy làm theo kiểm tra các tự động bước sau:

1 thanh toán . Mở Start.

2 tốt nhất . Tìm kiếm Task Manager tăng tốc và nhấp vào kết quả trên cùng xóa tài khoản để mở ứng dụng.

Mẹo nhanh: Bạn lấy liền cũng nguyên nhân có thể mở ứng dụng bằng cách nhấp chuột phải vào thanh tác vụ lừa đảo và chọn tùy chọn Task Manager hỗ trợ , nhấp chuột phải vào nút Start qua mạng và chọn tùy chọn Task Manager download hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + Esc.

3 thanh toán . Nhấp vào tab Details.

4 nhanh nhất . Xác nhận Process ID công cụ của ứng dụng trong cột PID.

Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10
Xác nhận Process ID miễn phí của ứng dụng

5 lấy liền . Nhấp vào tab Services.

6 full crack . Xác nhận Process ID kích hoạt của service trong cột PID.

Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10
Xác nhận Process ID danh sách của service

Sau khi hoàn thành chia sẻ các bước tốt nhất , bạn chi tiết sẽ biết số Process ID cho tối ưu những service tài khoản và ứng dụng đang chạy hỗ trợ hoặc bị treo trên Windows 10.

Cách xác định Process ID bằng Resource Monitor

Để tìm Process ID cho một ứng dụng bằng bảng Resource Monitor tốc độ , hãy làm theo như thế nào các tối ưu bước sau:

1 tính năng . Mở Start.

2 full crack . Tìm kiếm Resource Monitor link down và nhấp vào kết quả trên cùng chia sẻ để mở ứng dụng.

3 tài khoản . Nhấp vào tab Overview.

4 trên điện thoại . Xác nhận Process ID ở đâu uy tín của ứng dụng bản quyền và service trong cột PID.

Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10
Xác nhận Process ID hay nhất của ứng dụng tự động và service

Sau khi hoàn thành tính năng các bước vô hiệu hóa , bạn tính năng sẽ có cái nhìn tổng quan về ID cho mật khẩu các tiến trình đang chạy an toàn và bị tạm ngưng.

  • Cách tìm nhanh cài đặt hệ thống cụ thể trên Windows 10

Cách xác định Process ID bằng Command Prompt

Để tìm ra ID giá rẻ của một tiến trình bằng kỹ thuật các lệnh chi tiết , hãy làm theo an toàn những thanh toán bước sau:

1 link down . Mở Start.

2 full crack . Tìm kiếm Command Prompt quản lý và nhấp vào kết quả trên cùng trên điện thoại để mở terminal.

3 mẹo vặt . Nhập lệnh sau tất toán để xem danh sách Process ID thanh toán và nhấn Enter:

tasklist
Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10
Xem danh sách Process ID

4 ở đâu tốt . Nhập lệnh sau khóa chặn để xem danh sách Process ID cho dữ liệu các ứng dụng Microsoft Store tối ưu và nhấn Enter:

tasklist /apps
Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10
Xem danh sách Process ID cho đăng ký vay các ứng dụng Microsoft Store

5 hỗ trợ . Gõ lệnh sau kích hoạt để lấy ID từ tên tiến trình giả mạo và nhấn Enter:

tasklist /svc /FI "ImageName eq PROCESS-NAME*"
Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10
Lấy ID từ tên tiến trình

Trong lệnh trực tuyến , hãy đảm bảo thay thế PROCESS-NAME cho tên .exe tối ưu của tiến trình kỹ thuật . Dấu * là một ký tự đại diện nguyên nhân để khớp sử dụng với một phần sửa lỗi của tên tốc độ mà không cần phải nhập tên chính xác cài đặt của tiến trình.

Ví dụ này cho thấy tốt nhất các tiến trình cho Notepad:

tasklist /svc /FI "ImageName eq notepad*"

Sau khi bạn hoàn thành tối ưu các bước tải về , đầu ra thanh toán sẽ hiển thị ID cho hướng dẫn các tiến trình đang chạy trên thiết bị.

Cách xác định Process ID bằng PowerShell

Để xác định Process ID quảng cáo của một ứng dụng qua web hoặc service cài đặt với PowerShell tổng hợp , hãy làm theo chia sẻ các tự động bước sau:

1 nguyên nhân . Mở Start.

2 tải về . Tìm kiếm PowerShell nơi nào và nhấp vào kết quả trên cùng ở đâu nhanh để mở Terminal.

3 tải về . Nhập lệnh sau phải làm sao để xem danh sách Process ID cập nhật và nhấn Enter:

Get-Process
Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10
Xem danh sách Process ID

4 xóa tài khoản . Nhập lệnh sau hay nhất để xem thông tin ( kiểm tra bao gồm cả ID) về một tiến trình kỹ thuật và nhấn Enter:

Get-Process PROCESS-NAME* | Format-List *
Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10
Xem thông tin ( trực tuyến bao gồm cả ID) về một tiến trình

5 tốc độ . Trong lệnh lừa đảo , hãy đảm bảo thay thế PROCESS-NAME cho tên .exe cài đặt của tiến trình miễn phí . Dấu * là một ký tự đại diện kinh nghiệm để khớp ở đâu uy tín với một phần nguyên nhân của tên mẹo vặt mà không cần phải nhập tên chính xác nhanh nhất của tiến trình.

Ví dụ này hiển thị Process ID Notepad nạp tiền danh sách tất cả thông tin có sẵn về tiến trình:

Get-Process notepad* | Format-List *
Cách tìm Process ID ứng dụng trên Windows 10
Hiển thị Process ID Notepad full crack trên điện thoại tất cả thông tin có sẵn về tiến trình

6 hướng dẫn . Nhập lệnh sau chia sẻ để xác định ID nguyên nhân , chủ sở hữu chi tiết của tiến trình nơi nào và nhấn Enter:

Get-Process PROCESS-NAME* -IncludeUserName

7 xóa tài khoản . Trong lệnh tài khoản , hãy đảm bảo thay thế PROCESS-NAME cho tên .exe tối ưu của tiến trình tự động . Dấu * là một ký tự đại diện tăng tốc để khớp xóa tài khoản với một phần quản lý của tên nhanh nhất mà không cần phải nhập tên chính xác cập nhật của tiến trình.

Ví dụ này cho thấy tốc độ các tiến trình đăng ký vay của Notepad:

Get-Process notepad* -IncludeUserName

Sau khi bạn hoàn thành chi tiết các bước thanh toán , kết quả sửa lỗi sẽ trả về Process ID cùng kỹ thuật với thông tin khác về ứng dụng tải về hoặc service.

4.8/5 (84 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext