Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

Đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

Thông tin chung

VHD (Virtual Hard Disk - Đĩa cứng ảo) là một định dạng file đại diện cho một ổ đĩa cứng ảo (HDD) chi tiết . Nó ứng dụng có thể chứa download tất cả chi tiết những gì kinh nghiệm có thể sử dụng được tìm thấy trên một ổ cứng vật lý quản lý , chẳng hạn như phân vùng đĩa quảng cáo và một hệ thống tập tin ở đâu tốt , giảm giá cũng quảng cáo có thể chứa lần lượt như thế nào các tập tin tính năng và thư mục tốt nhất . Nó thường hay nhất được sử dụng như đĩa cứng trên điện thoại của một máy ảo.

VHDX là định dạng file đĩa cứng ảo Hyper-V download . VHDX có dung lượng lưu trữ lên tới 64 TB giảm giá , lớn hơn nhiều so download với giới hạn 2TB trên định dạng VHD cũ hơn danh sách . Nó kích hoạt cũng cung cấp tính năng bảo vệ thất thoát dữ liệu trong khi mất điện tải về và tối ưu hóa tự động các cấu trúc sắp xếp hay nhất của nạp tiền các đĩa khác biệt cập nhật để ngăn chặn sự xuống cấp hiệu năng trên đăng ký vay các ổ đĩa vật lý mới cài đặt và có dung lượng lớn.

 • Đây là cách tạo ổ đĩa cứng ảo (Virtual Hard Disk) trên Windows 10

tự động Khi bạn gắn kết công cụ các file .vhd sửa lỗi hoặc .vhdx tối ưu , tối ưu các file này an toàn sẽ ở đâu tốt được thêm vào dưới dạng ổ đĩa trong PC.

Hướng dẫn này ở đâu uy tín sẽ cho bạn thấy tải về những cách thức khác nhau quản lý để đính kèm tự động và tách nạp tiền các file đĩa cứng ảo VHD tài khoản và VHDX trong Windows 10.

Chú ý:

 • Bạn phải đăng nhập mẹo vặt với tư cách quản trị viên an toàn để ở đâu nhanh có thể đính kèm hỗ trợ hoặc tách tự động các file VHD như thế nào và VHDX.
 • Không thể đính kèm chia sẻ các file VHD công cụ và VHDX từ địa chỉ các phương tiện không giảm giá được định dạng bằng hệ thống tệp NTFS khóa chặn hoặc ReFS.

VÍ DỤ: File VHDX tối ưu được đính kèm trong máy tính có tên This PC:

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

Cách đính kèm công cụ và tách tối ưu các file VHD xóa tài khoản và VHDX trong Windows 10

 • Thông tin chung
 • Đính kèm trực tiếp kinh nghiệm các file VHD như thế nào hoặc VHDX
 • Đính kèm hướng dẫn các file VHD tốc độ hoặc VHDX trong Disk Management
 • Đính kèm nạp tiền các file VHD xóa tài khoản hoặc VHDX trong Windows PowerShell
 • Sử dụng Eject vô hiệu hóa để tách xóa tài khoản các file VHD mật khẩu hoặc VHDX
 • Tách vô hiệu hóa các file VHD quảng cáo và VHDX bằng cách khởi động lại máy tính
 • Tách link down các file VHD trên điện thoại và VHDX trong Disk Management
 • Tách mẹo vặt các file VHD mới nhất hoặc VHDX trong Windows PowerShell

Đính kèm trực tiếp thanh toán các file VHD dữ liệu hoặc VHDX

Thực hiện một trong hai thao tác sau:

1 xóa tài khoản . Nhấp đúp vào file .vhd hỗ trợ hoặc .vhdx mẹo vặt . Cần đính kèm.

2 kích hoạt . Nhấp chuột phải cập nhật hoặc bấm tải về và giữ file .vhd khóa chặn hoặc .vhdx giá rẻ và nhấp vào Mount (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

Đính kèm lừa đảo các file VHD lấy liền hoặc VHDX trong Disk Management

1 tổng hợp . Mở Disk Management (diskmgmt.msc).

2 vô hiệu hóa . Nhấp ứng dụng hoặc chạm vào thẻ Action trong thanh trình đơn đăng ký vay và nhấp/nhấn vào Attach VHD chia sẻ . (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

3 link down . Nhấn vào Browse download , điều hướng đến địa chỉ và chọn file .vhd mới nhất hoặc .vhdx danh sách , ở đâu nhanh sau đó nhấn vào Open ứng dụng , chọn tốt nhất hoặc bỏ chọn Read-only ở đâu uy tín và nhấp vào OK (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

4 trên điện thoại . quản lý Bây giờ bạn quản lý có thể đóng Disk Management tốc độ nếu muốn.

Đính kèm miễn phí các file VHD kỹ thuật hoặc VHDX trong Windows PowerShell

Chú ý:

 • Để biết thêm chi tiết tốt nhất và tùy chọn cho Mount-VHD cmdlet sử dụng , hãy xem: Microsoft Documents: Mount-VHD
 • Lệnh này chỉ khả dụng sau khi cài đặt tính năng Hyper-V.

1 hay nhất . Mở Windows PowerShell.

2 hỗ trợ . Nhập lệnh qua web dưới đây vào Windows PowerShell quản lý và nhấn Enter (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Mount-VHD -Path "đường dẫn đầy đủ kinh nghiệm của file.vhd mới nhất hoặc .vhdx"

Chú ý:

 • Thay thế đường dẫn đầy đủ tăng tốc của file.vhd công cụ hoặc .vhdx trong lệnh mẫu bằng đường dẫn đầy đủ thực tế ở đâu nhanh của file .vhd cập nhật hoặc .vhdx công cụ mà bạn muốn đính kèm.

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

3 kỹ thuật . vô hiệu hóa Bây giờ bạn tổng hợp có thể đóng Windows PowerShell tất toán nếu muốn.

Sử dụng Eject link down để tách bản quyền các file VHD quảng cáo hoặc VHDX

1 phải làm sao . Mở File Explorer trên máy.

2 link down . Nhấp chuột phải trên điện thoại hoặc nhấn quảng cáo và giữ trên ổ đĩa download mà bạn tốt nhất đã đính kèm file .vhd hoặc tính năng . Nhấn vào Eject (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

Tách địa chỉ các file VHD dữ liệu và VHDX bằng cách khởi động lại máy tính

Khởi động lại máy tính ở đâu uy tín để tự động tách cùng một lúc cập nhật tất cả ở đâu tốt các file VHD bản quyền và VHDX như thế nào đã đính kèm.

Tách hỗ trợ các file VHD chia sẻ và VHDX trong Disk Management

1 tổng hợp . Mở Disk Management (diskmgmt.msc).

2 phải làm sao . Nhấp chuột phải sử dụng hoặc nhấn cập nhật và giữ trên đĩa # cho tệp .vhd tài khoản hoặc .vhdx full crack được gắn trực tuyến và nhấn vào Detach VHD (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

3 lừa đảo . Nhấp vào OK thanh toán để xác nhận (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

4 tính năng . chi tiết Bây giờ bạn lừa đảo có thể đóng Disk Management nguyên nhân nếu muốn.

Tách mẹo vặt các file VHD dịch vụ hoặc VHDX trong Windows PowerShell

Chú ý:

 • Để biết thêm chi tiết khóa chặn và tùy chọn cho lệnh Dismount-VHD tốt nhất , hãy xem: Microsoft Documents: Dismount-VHD
 • Lệnh này chỉ khả dụng sau khi cài đặt tính năng Hyper-V.

1 công cụ . Mở Windows PowerShell.

2 kinh nghiệm . Nhập như thế nào các lệnh bên dưới vào Windows PowerShell ở đâu uy tín và nhấn Enter sau mỗi lệnh tất toán . Ghi chú về đường dẫn file ổ đĩa # ứng dụng hoặc tệp công cụ của file .vhd hỗ trợ hoặc .vhdx tăng tốc mà bạn muốn ngắt kết nối (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Diskpart

list vdisk

exit

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

3 công cụ . Thực hiện bước 4 (ổ đĩa #) tăng tốc hoặc bước 5 (đường dẫn) dịch vụ để biết cách làm thế nào xóa tài khoản để tách file .vhd ở đâu uy tín hoặc .vhdx.

4 tài khoản . Sử dụng ổ đĩa # trong PowerShell trực tuyến để tách file VHD bản quyền hoặc VHDX

Gõ lệnh lấy liền dưới đây vào Windows PowerShell ở đâu nhanh , nhấn Enter ứng dụng và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Dismount-VHD -DiskNumber #

Lưu ý:

Thay thế # trong lệnh trên bằng số giảm giá của ổ đĩa thực tế (ví dụ: 2) từ bước 2 ở trên.

Ví dụ:

Dismount-VHD -DiskNumber 2

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

5 tốt nhất . Sử dụng đường dẫn file trong PowerShell mới nhất để tách file VHD link down hoặc VHDX

Gõ lệnh công cụ dưới đây vào Windows PowerShell ở đâu uy tín , nhấn Enter sử dụng và chuyển sang bước 6 bên dưới (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

Dismount-VHD -Path "đường dẫn đầy đủ quản lý của file .vhd qua app hoặc .vhdx"

Lưu ý

Thay thế đường dẫn đầy đủ nguyên nhân của file .vhd kiểm tra hoặc .vhdx trong lệnh trên bằng đường dẫn file đầy đủ trong thực tế từ bước 2 ở trên.

Ví dụ:

Dismount-VHD -Path "C:UsersBrinkDesktopNon-InsiderW10.vhdx"

Cách đính kèm và tách các file VHD và VHDX trong Windows 10

6 quảng cáo . tăng tốc Bây giờ bạn tính năng có thể đóng Windows PowerShell nguyên nhân nếu muốn.

Xem thêm:

 • Tắt Windows Defender trên Windows 10
 • 7 cách tắt màn hình laptop Windows 10
 • Cách tắt lịch sử mở ứng dụng trong Windows 10
 • Reset lại thiết lập Touchpad trên Windows 10 như thế nào?

4.9/5 (85 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext