Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

Nếu muốn tạo một đám mây riêng để chia sẻ và chuyển đổi các file có lưu lượng lớn mà không bị giới hạn, bạn có thể tạo một FTP Server (File Transfer Protocol Server) trên máy tính Windows 10 của mình.

qua mạng Nếu muốn tạo một đám mây quản lý riêng qua mạng để chia sẻ mẹo vặt và chuyển đổi chia sẻ các file có lưu lượng lớn kinh nghiệm mà không bị giới hạn tối ưu , bạn phải làm sao có thể tạo một FTP Server (File Transfer Protocol Server) trên máy tính Windows 10 tài khoản của mình.

Xem thêm: Hướng dẫn thiết lập FTP Server cá nhân bằng FileZilla

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

1 lừa đảo . Cài đặt FTP Server trên Windows 10

Tương tự như trên hướng dẫn các phiên bản trước lấy liền , trên Windows 10 chia sẻ cũng giảm giá được tích hợp an toàn các yếu tố cần thiết dữ liệu để chạy FTP Server cập nhật . Thực hiện nhanh nhất các bước dịch vụ dưới đây mẹo vặt để cài đặt FTP Server trên máy tính Windows 10 khóa chặn của bạn:

1 như thế nào . Nhấn tổ hợp phím Windows + X kỹ thuật để mở Menu Power rồi chọn Programs and Features.

2 hay nhất . Click chọn liên kết Turn Windows features on or off.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

3 hỗ trợ . Mở rộng Internet Information Services vô hiệu hóa sau đó đánh tích vào tùy chọn FTP Server.

4 ở đâu tốt . Mở rộng FTP Server rồi đánh tích chọn FTP Extensibility.

5 như thế nào . Đánh tích chọn Web Management Tools an toàn với tải về các tùy chọn mặc định.

6 mới nhất . Click chọn OK phải làm sao để bắt đầu cài đặt.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

7 địa chỉ . Click chọn Close.

2 download . Cấu hình FTP site trên Windows 10

Sau khi tính năng đã cài đặt trực tuyến các yếu tố cần thiết nguyên nhân để chạy FTP Server trên máy tính Windows 10 ở đâu nhanh của bạn tốt nhất , tải về tiếp theo tiến hành tạo một FTP site:

1 tốt nhất . Nhấn tổ hợp phím Windows + X tài khoản để mở menu Power User rồi chọn Control Panel.

2 quản lý . Mở Administrative Tools.

3 cập nhật . Kích đúp chuột vào Internet Information Services (IIS) Manager.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

4 nhanh nhất . Mở rộng bảng Connection rồi kích chuột phải vào Site.

5 giả mạo . Chọn Add FTP Site.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

6 chia sẻ . Đặt tên cho FTP site mới địa chỉ của bạn rồi nhập đường dẫn đến thư mục FTP vô hiệu hóa mà bạn muốn sử dụng phải làm sao để gửi quảng cáo và nhận khóa chặn các file.

Lưu ý:

Bạn bản quyền có thể sử dụng nút Make New Folder phải làm sao để tạo một thư mục cụ thể chứa file FTP.

7 tối ưu . Click chọn Next.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

8 tối ưu . như thế nào Trên giao diện Binding and SSL Settings tối ưu , bỏ hỗ trợ tất cả dữ liệu các thiết lập mặc định mẹo vặt , thay đổi tùy chọn SSL thành No SSL.

9 nguyên nhân . Click chọn Next.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

10 nạp tiền . Tại mục Authentication quảng cáo , đánh tích chọn tùy chọn Basic.

11 sử dụng . Tại mục Authorization chọn Specified users từ menu drop-down.

12 vô hiệu hóa . Nhập địa chỉ email tài khoản Windows 10 tốc độ hoặc tên tài khoản Local cho phép bạn truy cập FTP Server.

13 danh sách . Đánh tích chọn tùy chọn Read ở đâu nhanh Write.

14 dữ liệu . Click chọn Finish.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

3 sửa lỗi . Làm thế nào danh sách để cho phép FTP Server thông qua Windows Firewall (tưởng lửa)?

hướng dẫn Nếu Windows Firewall (tường lửa) đang hoạt động trên máy tính sử dụng của bạn an toàn , Firewall tối ưu sẽ chặn bất kỳ một kết nối nào đang cố gắng truy cập FTP Server.

Thực hiện địa chỉ các bước khóa chặn dưới đây chi tiết để cho phép FTP Server thông qua Firewall (tường lửa):

1 địa chỉ . Mở Start Menu tổng hợp , tài khoản sau đó nhập Windows Firewall như thế nào và khung Search rồi nhấn Enter.

2 quản lý . Click chọn liên kết Allow an app or feature through Windows Firewall.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

3 hỗ trợ . Click chọn Change Settings.

4 hỗ trợ . Chọn FTP Server tất toán và đánh tích vào cả 2 tùy chọn Private cập nhật Public.

5 qua mạng . Click chọn OK.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

Từ giờ bạn lấy liền có thể sử dụng FTP client chia sẻ để kết nối tối ưu với FTP Server qua web mà bạn vừa tạo trên Local Network (mạng nội bộ).

4 mật khẩu . Cấu hình Router download để cho phép chi tiết các kết nối bên ngoài như thế nào?

Để máy chủ FTP Sever tự động của bạn xóa tài khoản có thể kết nối Internet mới nhất , bạn phải cấu hình Router vô hiệu hóa để mở số cổng 21 trong TCP/IP cho phép kết nối quản lý với máy tính tăng tốc của bạn.

1 danh sách . Nhấn tổ hợp phím Windows + X kích hoạt để mở Menu Power User rồi chọn Command Prompt.

2 giảm giá . Nhập lệnh ipconfig vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter.

3 full crack . Note địa chỉ IP Default Gateway lại cài đặt . Địa chỉ IP Default Gateway chính là địa chỉ Router hay nhất của bạn.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

4 mật khẩu . Mở trình duyệt mặc định trên máy tính giá rẻ của bạn.

5 kiểm tra . nhanh nhất Trên thanh địa chỉ bạn nhập địa chỉ IP danh sách của Router (chính là địa chỉ IP Default Gateway tính năng mà bạn note ở trên) rồi nhấn Enter.

6 kiểm tra . Đăng nhập bằng thông tin Router tải về của bạn.

7 sửa lỗi . Tìm mục Port Forwarding (thông thường tùy chọn này ở dưới mục thiết lập WAN ở đâu uy tín hoặc NAT).

8 hướng dẫn . Tạo một Port Forwarding mới danh sách bao gồm nhanh nhất các thông tin kỹ thuật dưới đây:

Service name: Bất kỳ một tên nào dữ liệu mà bạn muốn sử dụng miễn phí . Chẳng hạn như FPT-Server.

Port rage: Sử dụng cổng 21.

Địa chỉ TCP/IP ứng dụng của máy tính: Mở Command Prompt dịch vụ sau đó nhập ipconfig vào cửa sổ Command Prompt tự động . Địa chỉ IPv4 là địa chỉ TCP/IP phải làm sao của máy tính.

Local TCP/IP port: Sử dụng cổng 21.

Protocol: TCP.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

9 ở đâu nhanh . Áp dụng thay đổi dữ liệu và lưu lại cấu hình Router mới.

5 như thế nào . Truy cập FTP Server trên bất kỳ một máy tính nào đó

Dưới đây là cách kiểm tra FTP Server nhanh nhất sau khi phải làm sao đã cấu hình Firewall (tường lửa) lấy liền và Port Forwarding 21 trên Router:

Mở trình duyệt mặc định trên máy tính nguyên nhân của bạn chi tiết sau đó nhập vào thanh địa chỉ trình duyệt địa chỉ IP địa chỉ , định dạng liên kết FTP rồi nhấn Enter.

Địa chỉ IP tổng hợp của bạn chẳng hạn là FTP://192.168.1.105.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

Để kiểm tra FTP Server kết nối Internet giá rẻ , truy cập Google quảng cáo hoặc Bing rồi tìm kiếm What"s my IP?

Note lại kết quả địa chỉ IP rồi nhập địa chỉ IP đó vào thanh địa chỉ trình duyệt sử dụng định dạng liên kết là FTP rồi nhấn Enter.

6 danh sách . Làm thế nào phải làm sao để upload file trên FTP Server Windows 10?

1 giá rẻ . Nhấn tổ hợp phím Windows + E kinh nghiệm để mở File Explorer.

2 tự động . tải về Trên thanh địa chỉ tối ưu , nhập địa chỉ IP Public link down của bạn cùng định dạng FTP thanh toán , chẳng hạn như FTP://172.217.3.14.

3 tăng tốc . Nhập tên người dùng trực tuyến và mật khẩu.

4 download . Đánh tích tùy chọn Save password.

5 dữ liệu . Click chọn Log on.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

cài đặt Ngoài ra bạn dịch vụ có thể kích chuột phải vào Quick Access ở khung bên trái rồi chọn Pin current folder to Quick Access hướng dẫn để dễ dàng kết nối lại FTP server trong ở đâu nhanh những lần tổng hợp tiếp theo.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

7 qua app . Tạo nhiều tài khoản FTP trên Windows 10 như thế nào?

ứng dụng Nếu muốn cho phép nhiều người truy cập FTP Server bạn phải tạo một tài khoản Windows 10 mới cho mỗi người dùng truy cập sử dụng , liên kết quảng cáo các tài khoản này full crack với thư mục FTP ở đâu uy tín và cấu hình cài đặt phù hợp qua app . Để làm cài đặt được điều này chia sẻ , bạn thực hiện theo lừa đảo các bước khóa chặn dưới đây:

link down Thêm một tài khoản người dùng mới trên Windows 10:

1 dịch vụ . Nhấn tổ hợp phím Windows + I xóa tài khoản để mở trình đơn Settings.

2 địa chỉ . Click chọn Accounts.

3 mật khẩu . Click chọn Family & other users.

4 tài khoản . Click chọn tiếp Add someone else to this PC.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

5 ở đâu tốt . Click chọn liên kết I don"t have this person"s sign-in information.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

6 link down . Click chọn liên kết Add a user without a Microsoft account.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

7 quảng cáo . Nhập thông tin tài khoản người dùng rồi click chọn Next link down để hoàn tất.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

tăng tốc Thêm một tài khoản người dùng tải về để truy cập thư mục FPT:

1 tự động . Kích chuột phải vào thư mục FPT rồi chọn Properties.

2 mẹo vặt . Click chọn thẻ Security.

3 qua web . Click chọn Edit.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

4 danh sách . Click chọn Add.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

5 ở đâu uy tín . Nhập tài tên tài khoản người dùng rồi click chọn Check Name.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

6 link down . Click chọn OK.

7 cài đặt . Tại mục Group or user names cài đặt , chọn tên tài khoản người dùng chia sẻ mà bạn vừa tạo rồi chọn quyền cho phép phù hợp.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

8 ở đâu uy tín . Click chọn Apply.

9 như thế nào . Click chọn OK.

Cấu hình tài khoản người dùng mới tài khoản để truy cập FPT Server:

1 link down . Nhấn tổ hợp phím Windows + X phải làm sao để mở Menu Power User rồi chọn Control Panel.

2 trên điện thoại . Mở Administrative Tools.

3 sửa lỗi . Kích đúp chuột chọn Internet Information Services (IIS) Manager.

4 hướng dẫn . Mở rộng Sites.

5 kích hoạt . Chọn FTP site cài đặt sau đó kích đúp chuột vào Authorization Rules.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

6 trực tuyến . Kích chuột phải rồi chọn Add Allow Rules.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

7 vô hiệu hóa . Chọn Specified user rồi nhập tên tài khoản người dùng mới hướng dẫn mà bạn vừa tạo.

8 trên điện thoại . Thiết lập quyền cho phép Read tự động Write như thế nào nếu bạn muốn cho phép người dùng truy cập.

9 quản lý . Click chọn OK.

Hướng dẫn thiết lập và quản lý FTP Server trên Windows 10

Tham khảo thêm một số bài viết bản quyền dưới đây:

  • Tất tần tật về khởi động Windows ở chế độ Safe Mode
  • Hướng dẫn thiết lập trực tuyến và quản lý Network Bridge trên Windows 10
  • Làm thế nào ở đâu uy tín để xóa Wifi giá rẻ đã lưu trên Windows 10?

Chúc ở đâu tốt các bạn thành công!

4.9/5 (71 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext