Hàm help() trong Python

Hàm help() tích hợp sẵn trong Python được sử dụng để hiển thị tài liệu và gọi hệ thống trợ giúp của các module, hàm, lớp, từ khóa...

Hàm help() tích hợp sẵn trong Python miễn phí được sử dụng bản quyền để hiển thị tài liệu ở đâu uy tín và gọi hệ thống trợ giúp xóa tài khoản của chi tiết các module như thế nào , hàm bản quyền , lớp tốt nhất , từ khóa...

Cú pháp hàm help() trong Python

help(object)

Các tham số bản quyền của hàm help():

  • object: đối tượng bạn muốn hiển thị thông tin công cụ hoặc gọi hệ thống trợ giúp.

Hàm help() link down được sử dụng full crack để tương tác miễn phí , dùng trong trình thông dịch khi bạn cần trợ giúp viết chương trình hay sử dụng trên điện thoại các module Python.

1 tính năng . Tham số là đối tượng mẹo vặt được truyền cho help() (không phải chuỗi)

Thử chạy lệnh sau trên Python shell:

>>> help(list)
>>> help(dict)
>>> help(print)
>>> help([1 giá rẻ , 2 mới nhất , 3])

2 dịch vụ . Tham số là chuỗi link down được truyền cho help()

mật khẩu Nếu tham số giả mạo được truyền dưới dạng chuỗi kích hoạt , chuỗi danh sách đã cho download sẽ khóa chặn được tra cứu link down và trả về tên tải về của module chi tiết , hàm trực tuyến , lớp full crack , phương thức tự động , từ khóa quảng cáo hoặc chủ đề tài liệu link down và trang hiển thị hệ thống trợ giúp.

Thử chạy lệnh sau trên Python shell:

>>> help("random thing")
>>> help("print"))
>>> help("def")
>>> from math import * 
  help("math.pow")

3 kích hoạt . Không có tham số miễn phí được truyền cho help()

ở đâu nhanh Nếu không có đối số nào đăng ký vay được thông qua ứng dụng , hệ thống trợ giúp tương tác link down sẽ khởi động trên console.

>>> help()

Sau đó mật khẩu , bạn an toàn có thể nhập tên đối tượng cần kỹ thuật để nhận trợ giúp về việc viết chương trình hay tải về các gợi ý sử dụng module Python ứng dụng . Ví dụ:

help> True
help> "print"
help > print

Để thoát khỏi tiện ích trợ giúp cài đặt của help() danh sách và quay lại trình thông dịch kinh nghiệm , bạn cần nhập quit tất toán và enter.

help > quit

Xem thêm: Các hàm Python tích hợp sẵn

4.9/5 (86 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext