Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Pascal có đáp án

Bài tổng hợp trắc nghiệm Pascal (P2) tiếp tục mang tới bạn học những kiến thức quan trọng, cần thiết để hoàn thành bài kiểm tra cũng như củng cố kiến thức ngôn ngữ lập trình Pascal.

Bài tổng hợp trắc nghiệm Pascal có đáp án tiếp tục mang tới bạn học tự động những kiến thức quan trọng giá rẻ , cần thiết kinh nghiệm để hoàn thành bài kiểm tra mới nhất cũng như củng cố kiến thức ngôn ngữ lập trình Pascal dịch vụ . Để xem lại bài tất toán những câu trắc nghiệm quảng cáo của phần trước qua app , bạn truy cập vào link dịch vụ dưới đây.

 • Trắc nghiệm Pascal 25 câu có đáp án

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Pascal có đáp án

 • Câu 1 download . Giả sử Q dữ liệu được khai báo là biến tính năng với kiểu dữ liệu ký tự ở đâu uy tín , X là biến mẹo vặt với kiểu dữ liệu xâu mẹo vặt . Phép gán nào dưới đây hợp lệ:
  • A chi tiết . Q:= 1234;
  • B qua app . X:= ‘1234’;
  • C download . Q := 1234;
  • D nơi nào . X:= Q;
 • Câu 2 mới nhất . Giả sử A nạp tiền được khai báo là biến ứng dụng với kiểu dữ liệu số thực phải làm sao , X là biến bản quyền với kiểu dữ liệu xâu tính năng . Các phép gán nào sau đây hợp lệ:
  • A mật khẩu . Gán số nguyên 4 cho cho biến A.
  • B kỹ thuật . Gán xâu "3242" cho biến X.
  • C địa chỉ . Gán số 3242 cho biến X.
  • D tổng hợp . Gán xâu "Ha noi" cho biến A.
 • Câu 3 sử dụng . Chọn câu sai: Trong một chương trình Pascal khóa chặn , có thể không có:
  • A tốt nhất . Phần thân chương trình.
  • B qua app . Phần khai báo biến.
  • C qua web . Phần đầu chương trình.
  • D nơi nào . Phần khai báo hằng.
 • Câu 4 cài đặt . Dấu hiệu kết thúc chương trình Pascal là:
  • A danh sách . End;
  • B vô hiệu hóa . end.
  • C tối ưu . END;
  • D nạp tiền . End!;
 • Câu 5 link down . Trong pascal lừa đảo , lệnh nào có tác dụng xóa màn hình:
  • A vô hiệu hóa . CLRSSR;
  • B tải về . Clrscl;
  • C thanh toán . CLRSR;. 
  • D hay nhất . clrscr;
 • Câu 6 quảng cáo . Cho khai báo biến trong chương trình tốt nhất , lệnh nào gán sai tốt nhất ? Var m ở đâu tốt , n: integer; x địa chỉ , y : real;
  • A phải làm sao . m:= -4;
  • B ứng dụng . n:= 3.5;
  • C giả mạo . x:= 6;
  • D ở đâu nhanh . y:= +10.5;
 • Câu 7 nhanh nhất . Cho X là biến số thực sau khi thực hiện lệnh gán X: =12.41; Để in ra màn hình ứng dụng như sau: X=12.41 Hãy chọn lệnh đúng:
  • A.Writeln(X);
  • B công cụ . writeln(X:5);
  • C cài đặt . Writeln( ‘X=’ ở đâu tốt , X:5:2);
  • D thanh toán . Writeln( ‘X= nguyên nhân , X:5:2’);
 • Câu 8 tốt nhất . Cho x tốt nhất , y là hai biến số thực tất toán , lệnh gán nào sau đây đúng:
  • A cài đặt . Readln(x,5);
  • B tính năng . Readln(‘ x=’,x);
  • C download . Readln(x;5:2);
  • D tổng hợp . Readln(x,y);
 • Câu 9 ở đâu nhanh . Cho x giảm giá , y sửa lỗi , z là các biến kiểu thực tốt nhất , lệnh nào là sai:
  • A mới nhất . x:=y+z ;
  • B thanh toán . readln(x bản quyền , y như thế nào , z);
  • C ở đâu uy tín . x+y:=z;
  • D qua mạng . writeln(‘x+y=’,z:0:2);
 • Câu 10 kiểm tra . Hãy chọn ở đâu uy tín những phát biểu đúng trong các câu dưới đây:
  • A như thế nào . Để có thể sử dụng trực tuyến được biến và hằng trong chương trình giả mạo , ta phải khai báo chúng trong phần khai báo.
  • B link down . Ta chỉ cần khai báo tên biến mà không cần khai báo kiểu dữ liệu khóa chặn , chương trình dịch ở đâu tốt sẽ tự động xác định kiểu dữ liệu mà biến có thể lưu trữ.
  • C an toàn . Để khai báo một biến link down , ta cần khai báo cả tên biến và kiểu dữ liệu mà biến đó có thể lưu trữ.
  • D cài đặt . Giá trị an toàn của biến có thể thay đổi (gán ngược lại) trong quá trình thực hiện chương trình.
 • Câu 11 tối ưu . Biến có thể khai báo tối đa trong chương trình là bao nhiêu?
  • A tốt nhất . Chỉ một biến cho mỗi kiểu dữ liệu.
  • B bản quyền . Chỉ hạn chế kỹ thuật bởi dung lượng bộ nhớ.
  • C full crack . 10 biến.
  • D như thế nào . Không giới hạn.
 • Câu 12 tổng hợp . dữ liệu Những tên có ý nghĩa xác định từ trước và không cho phép sử dụng cho mục đích khác gọi là?
  • A mật khẩu . Tên có sẵn
  • B bản quyền . Biến
  • C tính năng . Tên riêng
  • D như thế nào . Từ khóa
 • Câu 13 qua mạng . Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua?
  • A full crack . Các thao tác trên chuột
  • B dữ liệu . Các lệnh
  • C tự động . Các hoạt động
  • D ở đâu uy tín . Các thao tác trên bàn phím
 • Câu 14 công cụ . Giả sử A kinh nghiệm được khai báo là biến quảng cáo với kiểu dữ liệu số nguyên mới nhất , cách gán nào sau đây là đúng?
  • A hướng dẫn . A:=10
  • B chi tiết . A=’10’
  • C chi tiết . A:=123.23
  • D qua mạng . A:=’Tin học’
 • Câu 15 hỗ trợ . Từ khóa VAR dùng chi tiết để làm gì?
  • A phải làm sao . Khai báo Tên chương trình.
  • B chi tiết . Khai báo thư viện
  • C kích hoạt . Khai báo Hằng
  • D công cụ . Khai báo Biến
 • Câu 16 vô hiệu hóa . Kiểu dữ liệu String có độ dài bao nhiêu ký tự?
  • A thanh toán . 128
  • B tất toán . 255
  • C giả mạo . 512
  • D.1024
 • Câu 17 tối ưu . công cụ Nếu ta dùng số Pi= 3.14 ở đâu nhanh , lừa đảo để tính chu vi đường tròn thì ta dùng từ khóa nào kỹ thuật để khai báo ?
  • A link down . Program
  • B mới nhất . Uses
  • C download . Var
  • D mật khẩu . Const
 • Câu 18 qua app . Dãy số 20.10 thuộc kiểu dữ liệu nào?
  • A dịch vụ . kiểu số nguyên
  • B quảng cáo . Kiểu số thực
  • C đăng ký vay . Kiểu chuỗi
  • D quảng cáo . Kiểu xâu
 • Câu 19 tăng tốc . Ta thực hiện các lệnh gán sau: x:=1; y:=9; z:=x+y; Kết quả thu tất toán được giả mạo của biến z là:
  • A sửa lỗi . 10
  • B trên điện thoại . 9
  • C lấy liền . 1
  • D danh sách . Một kết quả khác
 • Câu 20 công cụ . Để khai báo trong Pascal công cụ , ta dùng từ khóa:
  • A mật khẩu . Var
  • B danh sách . Const
  • C khóa chặn . Uses
  • D kỹ thuật . Program
 • Câu 21 nhanh nhất . Trong Pascal ứng dụng , khai báo nào sau đây là đúng:
  • A kích hoạt . Var dien_tich : real;
  • B ở đâu tốt . Var dien tich : real;
  • C qua web . Const dien_tich = real;
  • D khóa chặn . Const dien_tich : real;
 • Câu 22 ở đâu nhanh . Cấu trúc chung tải về của full crack mọi chương trình gồm:
  • A tải về . Phần tên chương trình hướng dẫn , phần khai báo dữ liệu , phần mở đầu link down , phần kết thúc.
  • B full crack . Phần tên chương trình kiểm tra , phần thân chương trình.
  • C.Phần khai báo cài đặt , phần mở đầu kinh nghiệm , phần kết thúc.
  • D giá rẻ . Phần khai báo và phần thân chương trình.
 • Câu 23 mới nhất . Biểu thức a³ + 1 phải làm sao được viết trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:
  • A kinh nghiệm . a*3 + 1
  • B tăng tốc . a.a.a + 1
  • C tổng hợp . a*a*a + 1
  • D cập nhật . a^3 + 1
 • Câu 24 cập nhật . Cho biết giá trị nơi nào của biến nhớ x sau khi chương trình thực hiện các phép gán sau: x:=5; y:=15; x:=x + y?
  • A kinh nghiệm . 15
  • B dữ liệu . 20
  • C bản quyền . 5
  • D qua app . 10
Kiểm tra kết quả Chia sẻ tăng tốc với bạn bè Làm lại

4.9/5 (83 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext