Truy cập các ứng dụng trực tiếp tới XAMPP MySQL Server

Trong bài viết này sử dụng hệ điều hành Linux Ojuba 2 - 1 nền tảng dựa trên bộ khung của Fedora 10, tài khoản sử dụng ở đây là root và tạm dừng toàn bộ hoạt động của MySQL database server:

Quản Trị Mạng - Trong bài viết này sử dụng hệ điều hành Linux Ojuba 2 - 1 nền tảng dựa trên bộ khung tất toán của Fedora 10 dịch vụ , tài khoản sử dụng ở đây là root miễn phí và tạm dừng toàn bộ hoạt động quảng cáo của MySQL database server:

/etc/init.d/mysqld stop

như thế nào Nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ chức năng chia sẻ của LAMP server chỉ thanh toán với 1 bước tự động thì XAMPP là giải pháp tuyệt vời qua web , hướng dẫn nhưng bạn chi tiết sẽ không thể truy cập vô hiệu hóa được MySQL database server sử dụng mysql client như bình thường (/usr/bin/mysql) qua mạng , quản lý mà thay vào đó như thế nào , bạn phải sử dụng ứng dụng client đi kèm (/opt/lampp/bin/mysql).

Và đây là 1 số vấn đề giả mạo mà người sử dụng hay gặp phải trên điện thoại , họ có 1 vài cơ sở dữ liệu tính năng , mật khẩu những đoạn mã hướng dẫn và ứng dụng khác cần truy cập tới cơ sở dữ liệu này bằng hàm mysql client (/usr/bin/mysql) ở chế độ mặc định an toàn , trực tuyến nhưng lại không có lựa chọn bản quyền để thay đổi địa chỉ tất cả công cụ các đoạn mã nguồn sửa lỗi của ứng dụng trỏ tới XAMPP client.

Giải pháp đầu tiên:

Di chuyển mục mysql client (/usr/bin/mysql):

mv /usr/bin/mysql /usr/bin/mysql.original

Sau đó tạo 1 liên kết động tới XAMPP client (/opt/lampp/bin/mysql) ở cùng vị trí phải làm sao như sau:

ln -s /opt/lampp/bin/mysql /usr/bin/mysql

Giải pháp thứ 2:

Trong phương pháp này mật khẩu , chúng ta qua app sẽ làm việc trực tiếp nhanh nhất với file sock hỗ trợ , file này có nhiệm vụ trỏ nhanh nhất các hoạt động trực tiếp đến database server tải về . XAMPP thường xuyên lưu file sock trong vị trí sau:

/opt/lampp/var/mysql/mysql.sock

Nhưng tính năng với đăng ký vay những ứng dụng trong hệ thống nơi nào , thanh toán thì danh sách sẽ phải áp dụng cách sau:

/var/run/mysqld/mysqld.sock

Để ở đâu uy tín tất cả nhanh nhất các chương trình đều sử dụng XAMPP database server tốc độ , chúng ta phải chỉ định chia sẻ các chương trình này trỏ đến file XAMPP nhanh nhất , thanh toán hoặc đơn giản hơn qua web , tạo liên kết tới file XAMPP trong địa chỉ quảng cáo riêng rẽ giảm giá . Do đó giảm giá , mỗi chương trình muốn truy cập tới database server đều phải trỏ qua XAMPP server tăng tốc . Sử dụng lệnh sau:

ln -s /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock

Sau khi thực hiện bước này cập nhật , ở đâu uy tín các ứng dụng đều tính năng đã full crack có thể hoạt động full crack , truy cập trực tiếp đến cơ sở dữ liệu bình thường trên điện thoại mà không gặp cản trở nào.

4.8/5 (84 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext