Tạo Rule để di chuyển và lưu trữ email tới thư mục khác trong Outlook

Nếu nhận được nhiều email mỗi ngày từ cùng 1 người gửi, thì tại sao không tạo riêng 1 thư mục riêng biệt dành cho địa chỉ đó.

mới nhất Nếu nhận công cụ được nhiều email mỗi ngày từ cùng 1 người gửi danh sách , lấy liền thì tại sao không tạo nơi nào riêng 1 thư mục cài đặt riêng biệt dành cho địa chỉ đó sửa lỗi . Và dịch vụ để giữ trật tự sắp xếp cho mục Inbox này danh sách , hãy tạo xóa tài khoản riêng Rule tải về để di chuyển địa chỉ và lưu trữ khi bạn nhận kỹ thuật được email tất toán .

 • Gán thêm ảnh Background vào email trong Outlook
 • Hướng dẫn export Windows Live Mail tới Outlook 2010

Tạo Rule quảng cáo để di chuyển lừa đảo và lưu trữ email tới thư mục khác trong Outlook

 • Cách tạo rules miễn phí để quản lý email
 • Tạo quy tắc bằng cách sử dụng Rules Wizard
 • Xóa rule
 • Áp dụng quy tắc theo cách thủ công

Cách tạo rules giảm giá để quản lý email

Hướng dẫn này áp dụng cho Outlook for Office 365 download , Outlook 2016 qua app , Outlook 2013 dữ liệu , Outlook 2010 nguyên nhân , Outlook 2007

Bước 1 tốc độ . Khởi động Outlook nguyên nhân , click chuột phải vào một email trong hộp thư đến nguyên nhân hoặc một thư mục email khác qua web và chọn Rules.

Tạo Rule để di chuyển và lưu trữ email tới thư mục khác trong Outlook

Bước 2 cập nhật . Chọn một trong qua app các tùy chọn qua mạng . Outlook cài đặt sẽ tự động đề xuất tạo quy tắc dựa trên người gửi phải làm sao và người nhận download . Để xem thanh toán các tùy chọn khác tự động , chọn Create Rule.

Bước 3 trên điện thoại . Trong hộp thoại Create Rule qua app , chọn một danh sách hoặc nhiều tùy chọn trong ba tùy chọn đầu tiên.

Tạo Rule để di chuyển và lưu trữ email tới thư mục khác trong Outlook

Bước 4 cài đặt . Trong phần Do the following cài đặt , tính năng nếu muốn quy tắc di chuyển email đến một thư mục cụ thể hướng dẫn , chọn hộp Move item to folder giả mạo , khóa chặn sau đó chọn thư mục từ hộp thoại Select Folder bật lên nguyên nhân , rồi click OK.

Tạo Rule để di chuyển và lưu trữ email tới thư mục khác trong Outlook

Bước 5 giá rẻ . Click OK kinh nghiệm để lưu quy tắc qua web của bạn.

Lưu ý: nhanh nhất Nếu muốn áp dụng quy tắc cho email bạn full crack đã nhận tính năng được nạp tiền , hãy chọn hộp trên hộp thoại xác nhận bật lên tất toán tốc độ sau đó click vào OK.

Tạo quy tắc bằng cách sử dụng Rules Wizard

Có ba loại quy tắc bạn quảng cáo có thể tạo nơi nào với Rules Wizard:

 • Stay organized: Các quy tắc này giúp bạn lọc miễn phí , gửi tất toán và theo dõi kích hoạt các email.
 • Stay up to date: Các quy tắc này thông báo cho bạn khi nhận khóa chặn được email phù hợp ứng dụng với qua web các tiêu chí cụ thể.
 • Custom rules: Đây là danh sách những quy tắc bạn tạo thanh toán mà không có mẫu.

Bạn nhanh nhất có thể tùy chỉnh lấy liền các quy tắc này giả mạo . Có nhiều tùy chọn nạp tiền để bạn áp dụng cho từng loại quy tắc bạn tạo ra chi tiết . Thực hiện theo ở đâu nhanh các bước kỹ thuật dưới đây thanh toán để biết cách tạo quy tắc lấy liền với Rules Wizard.

Bước 1:

1 tài khoản . Chọn File > Manage Rules & Alerts ứng dụng để mở hộp thoại Rules and Alerts.

2 qua web . danh sách Trên tab Email Rules, chọn New Rule.

3 tốt nhất . Chọn một trong bản quyền các mẫu từ Step 1 kinh nghiệm . Để bắt đầu từ quy tắc trống khóa chặn , hãy chọn Apply rule on messages I receive kiểm tra hoặc Apply rule on messages I send.

4 mật khẩu . Trong phần Step 2: Edit the rule description kỹ thuật , click vào bất kỳ tùy chọn nạp tiền được gạch chân nào kiểm tra để thiết lập chúng mới nhất . Ví dụ: hay nhất nếu bạn ở đâu uy tín đã chọn Flag messages from someone for follow-upStep 1 quản lý , hãy click vào people or public group tối ưu để chọn email giả mạo của người gửi giảm giá mà bạn muốn gắn cờ dữ liệu , giảm giá sau đó click vào follow up at this time an toàn để chọn cờ ở đâu tốt và ngày theo dõi.

5 chia sẻ . Click vào Next.

Bước 2:

chi tiết Trên trang thứ hai chi tiết của Rules Wizard tính năng , bạn tốt nhất có thể thêm khóa chặn các điều kiện bổ sung vào quy tắc mới nhất của mình giả mạo . Ví dụ: bạn sử dụng có thể chọn email mật khẩu được gửi từ một người cụ thể ở đâu tốt cũng có trực tuyến các từ nhất định trong chủ đề sử dụng hoặc nội dung email.

1 tính năng . Trong Step 1: Select condition(s) box hướng dẫn , bất kỳ điều kiện nào bạn thiết lập ở màn hình trước đó đều lấy liền được chọn chia sẻ . Bạn nguyên nhân có thể chọn như thế nào các điều kiện bổ sung bằng cách tích vào hộp checkbox.

2 miễn phí . Trong hộp Step 2: Edit the rule description kỹ thuật , click vào chia sẻ các điều kiện gạch chân bổ sung bạn vừa thêm vào tài khoản , link down sau đó click vào Next.

Bước 3:

ở đâu tốt Trên trang thứ ba qua web của Rules Wizard hướng dẫn , bạn công cụ có thể chọn vô hiệu hóa các hành động bổ sung danh sách để nhận thư công cụ . Ví dụ: bạn chi tiết có thể gắn cờ email mới nhất để theo dõi danh sách và đánh dấu email quan trọng.

1 an toàn . Trong Step 1: Select condition(s) box nơi nào , bất kỳ điều kiện nào bạn thiết lập ở màn hình trước đó đều kiểm tra được chọn mẹo vặt . Bạn cập nhật có thể chọn lấy liền các điều kiện bổ sung bằng cách tích vào hộp checkbox.

2 hay nhất . Trong hộp Step 2: Edit the rule description cập nhật , click vào giảm giá các điều kiện gạch chân bổ sung bạn vừa thêm vào đăng ký vay , bản quyền sau đó click vào Next.

Bước 4:

ở đâu uy tín Trên trang thứ tư nạp tiền của Rules Wizard xóa tài khoản , bạn tự động có thể thêm bất kỳ ngoại lệ nào trong quy tắc thanh toán của mình.

Trong Step 1: Select condition(s) box sử dụng , chọn bất kỳ ngoại lệ nào cho quy tắc sửa lỗi của bạn bằng cách chọn hộp checkbox.

Trong Step 2: Edit the rule description trên điện thoại , click vào bất kỳ ngoại lệ mới nhất được gạch chân bổ sung nào bạn vừa thêm vào an toàn , trên điện thoại sau đó nhấn Next.

Bước 5:

1 mật khẩu . danh sách Trên trang thứ tư download của Rules Wizard mật khẩu , nhập tên cho quy tắc.

2 tính năng . qua app Nếu bạn muốn áp dụng quy tắc cho email vừa nhận tăng tốc được link down , chọn tùy chọn Run this rule now on messages already in "Inbox".

3 tài khoản . Theo mặc định trực tuyến , tùy chọn Turn on this rule miễn phí sẽ full crack được chọn tài khoản . Bạn lừa đảo có thể bỏ chọn nó qua mạng nếu không muốn quy tắc này cài đặt được bật trong thời điểm này.

4 ở đâu tốt . Click vào Finish tải về để lưu tốc độ và áp dụng quy tắc.

Xóa rule

Bạn full crack có thể xóa quy tắc khi không còn cần thiết nữa.

Bước 1 miễn phí . nguyên nhân Trên tab File tốt nhất , chọn Manage Rules & Alerts.

Bước 2 download . Trong hộp thoại Rules and Alerts, trên tab E-mail Rules ở đâu nhanh , hãy chọn quy tắc bạn muốn xóa.

Bước 3 trực tuyến . Chọn Delete > OK.

Áp dụng quy tắc theo cách thủ công

Bạn thanh toán có thể áp dụng một như thế nào hoặc nhiều quy tắc theo cách thủ công bằng cách thực hiện theo link down các bước qua web dưới đây:

Bước 1 danh sách . full crack Trên tab File tài khoản , chọn Manage Rules & Alerts sửa lỗi và trên tab E-mail Rules sử dụng , chọn Run Rules Now.

Bước 2 ở đâu uy tín . Trong hộp Run Rules Now kích hoạt , trong Select rules to run giảm giá , hãy chọn hộp kiểm cho từng quy tắc download mà bạn muốn sử dụng.

Bước 3 tổng hợp . Trong hộp Run in Folder download , giá rẻ để chọn một thư mục khác như thế nào , click vào Browse hay nhất , địa chỉ sau đó chọn thư mục tốt nhất , rồi chọn OK.

Bước 4 qua web . Chọn tùy chọn Include subfolders nơi nào để phải làm sao bao gồm sửa lỗi tất cả nạp tiền các thư mục bạn tất toán đã chọn trên điện thoại . .

Bước 5 phải làm sao . Trong danh sách Apply rules to tốc độ , hãy chấp nhận cài đặt mặc định như thế nào của tốt nhất tất cả email qua mạng hoặc thay đổi thành email cài đặt đã đọc quản lý hoặc chưa đọc.

Bước 6 công cụ . Chọn Run Now.

Chúc qua mạng các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

 • Cách tạo folder trong Outlook 2013 bằng cách tạo rule
 • Hướng dẫn tạo bộ lọc thư đến trên Gmail
 • 7 cách ở đâu tốt để lọc lừa đảo , phân loại danh sách và tìm kiếm email hiệu quả

4.8/5 (94 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext