Tạo hiệu ứng nổ tung từng mảnh

Thật là thú vị khi biết rằng Photoshop có thể làm được những hiệu ứng hình ảnh giống như trong phim, chẳng hạn như ma cà rồng, mưa rơi...

Thật là thú vị khi biết rằng Photoshop có thể làm kiểm tra được dữ liệu những hiệu ứng hình ảnh giống như trong phim tự động , chẳng hạn như ma cà rồng lừa đảo , mưa rơi.. qua web . Sau đây xin giới thiệu hiệu ứng nổ tung từng mảnh.

Mở hình muốn làm (hình 1) cài đặt , nhắp kép vào hình chuyển thành Layer 0 công cụ , nhấn phím Ctrl + Shift + N tạo Layer mới là Layer 1 mật khẩu , nắm kéo Layer 1 nằm dưới Layer 0.

Tạo hiệu ứng nổ tung từng mảnh

Vào menu Edit > Fill chọn màu trắng cho Layer 1 qua app . Chọn Layer 0 nhắp chọn biểu tượng Add layer mask ở hàng cuối bảng Layer an toàn , vào menu Edit > Fill chọn màu đen full crack , biểu tượng mask trên Layer biến thành đen và trên hình bị che phủ một lớp màu trắng xóa tài khoản . Chọn công cụ Brush đăng ký vay , vào menu Windows > Brushes trên điện thoại , nhắp vào nút tam giác nhỏ bên phải bảng Brush chọn Square Brushes > OK nhắp vào hàng chữ Brush Tip Shape bên trái nơi nào , chọn kiểu cọ vuông chi tiết , chọn các thông số: Diameter: 30px; Angle: 00; Roundness: 100%; Spacing: 100% khóa chặn . Nhắp chọn Shape Dynamics thanh toán với các thông số như trong hình 2.

Tạo hiệu ứng nổ tung từng mảnh

Tiếp tục nhắp chọn Scattering: Chọn Both Axes; Scatter: 500%; Control: Off; Count: 1; Count Jitter: 0% qua web . Chọn màu mặt tiền trắng xóa tài khoản , bạn nhắp con chuột hình vuông tô lên bề mặt hình tô đến đâu một phần hình lộ ra đến đó (ngoại trừ khuôn mặt ứng dụng , không tô đi tô lại nhiều) tốc độ , rồi nhắp kép lên Layer 0 chi tiết , bảng Layer Style xuất hiện giả mạo , chọn Drop Shadow quản lý với các thông số: Blend Mode: Multiply; Opacity: 75%; Angle: 30; chọn Use Global Light xóa tài khoản , các thông số khác kỹ thuật để mặc định > OK (hình 3).

Tạo hiệu ứng nổ tung từng mảnh

Trên Layer này nhắp chuột phải chọn Duplicate Layer dịch vụ , chọn biểu tượng mask vào menu Filter > Blur > Radial Blur tăng tốc với các thông số: Amount: 20%; Blur Method: Zoom; Quality: Good > OK nạp tiền . Cuối cùng chọn menu Flatten Image gộp lớp lại thành một (hình 4).

Tạo hiệu ứng nổ tung từng mảnh

Chỉ tự động với cây cọ và vài lớp hiệu ứng download , bạn đã tạo ra một hiệu ứng độc đáo.

4.9/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext