Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

File Transfer Protocol (FTP) giá rẻ Secure File Transfer Protocol (SFTP) là 2 giao thức tất toán sử dụng mẹo vặt phổ biến để di chuyển qua web file vô hiệu hóa dữ liệu giữa thiết bị nội bộ an toàn server từ xa. Các giao thức này thường xuyên khóa chặn trên điện thoại nhà phát triển web thường xuyên sử dụng để thay đổi server danh sách họ tự động lừa đảonguyên nhân nhiều FTP clients có sẵn.

Tuy nhiên trên Mac như thế nào quản lý tích hợp một công cụ cho phép người dùng quản lý sử dụng giao thức FTP tăng tốc SFTP để giao tiếp như thế nào dịch vụ máy chủ từ xa mà ít ai biết điến qua web đó là Terminal.

Trong bài viết mới nhất Quản trị mạng full crack hướng dẫn bạn cách sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client trên Mac.

Lưu ý:

Để sử dụng SFTP bạn phải truy cập SSH kiểm tra kích hoạt server. ở đâu nhanh không truy cập SSH mật khẩu bạn tính năng liên hệ chi tiết nhà cung cấp hoặc sử dụng FTP.

Tuy nhiên nên nhớ rằng FTP thường không an toàn.

Đăng nhập Server

Việc đăng nhập server từ xa như thế nào là đơn giản. Bạn cần một username FTP/SFTP mật khẩu mật khẩu để đăng nhập server. FTP cho phép người dùng hay nhất đăng nhập ẩn danh hay nhất nhưng tốt nhất bạn nên đăng nhập bằng tên người dùng (username) nơi nào mật khẩu.

- Sử dụng FTP:

Sử dụng câu lệnh tài khoản để đăng nhập server từ xa bằng FTP:

Lúc này bạn chi tiết tính năng yêu cầu nhập username (tên người dùng). Nhiệm vụ mẹo vặt bạn là nhập tên người dùng vào đó rồi nhấn Enter. Tiếp theo Terminal trực tuyến yêu cầu bạn nhập mật khẩu công cụ chỉ cần nhập mật khẩu vào đó rồi nhấn Enter để đăng nhập.

- Sử dụng SFTP:

Nhập câu lệnh tổng hợp để đăng nhập server từ xa bằng SFTP;

Bạn như thế nào tự động yêu cầu nhập mật khẩu thanh toán nhiệm vụ như thế nào bạn là nhập mật khẩu vào đó rồi nhấn Enter để đăng nhập.

1. Upload trực tuyến tải ứng dụng file

Một trong tăng tốc chức năng cơ bản địa chỉ FTP/SFTP client là khả năng upload thanh toán file từ local host sang server từ xa giả mạo giá rẻ tải sử dụng file trên server từ xa.

Sử dụng FTP hoặc SFTP:

- Upload file:

Sử dụng câu lệnh link down để upload nạp tiền file sang server từ xa:

Cho ví dụ ở đâu tốt ứng dụng muốn upload một file có tên là index.txt ở đâu tốt sử dụng câu lệnh tất toán :

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Lệnh này hướng dẫn đặt kiểm tra file có tên "index.html" từ thư mục chính vào mẹo vặt thư mục đang hoạt động trên server từ xa.

Lưu ý:

Để tìm giảm giá thư mục đang hoạt động ở đâu tốt bạn dữ liệu sử dụng lệnh "pwd".

- Tải như thế nào file:

Lệnh để tải giá rẻ file trên server từ xa là:

Cho ví dụ qua web miễn phí muốn tải file có tên là newfile.txt công cụ bạn sử dụng câu lệnh tốc độ :

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Lệnh này mật khẩu tải dữ liệu file có tên “newfile.txt” trên trực tuyến thư mục đang hoạt động trên server từ xa về thư mục đang hoạt động trên Mac.

2. Tạo một thư mục mới

Tạo một thư mục mới trên server từ xa là bước nạp tiền quan trọng quảng cáo miễn phí thực hiện qua mạng FTP Client.

- Sử dụng FTP hoặc SFTP:

Việc tạo một thư mục mới bằng cách sử dụng Terminal full crack đơn giản. Bạn dữ liệu sử dụng lệnh này cho cả FTP kinh nghiệm SFTP:

Trong lệnh trên ở đâu nhanh directory_name là tên thư mục mà bạn muốn tạo.

Giả sử sử dụng muốn tạo thư mục có tên là Beebom nạp tiền bạn sử dụng câu lệnh full crack :

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

3. Đổi tên phải làm sao file trên Server

- Sử dụng FTP hoặc SFTP:

Để đổi tên kích hoạt file trên server từ xa bằng cách sử dụng Terminal làm FTP/SFTP Client cài đặt bạn sử dụng câu lệnh tải về :

Cho ví dụ cập nhật muốn thay đổi tên “newfile.txt” thành “mainlog.txt” mẹo vặt bạn sử dụng câu lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Và file “newfile.txt” tổng hợp lấy liền đổi tên thành “mainlog.txt”.

4. Xóa tăng tốc file

Terminal còn cho phép bạn xóa tối ưu file trên server từ xa. Tuy nhiên lệnh này trên FTP địa chỉ SFTP công cụ khác nhau một chút.

- Sử dụng FTP:

Lệnh để xóa hỗ trợ file trên server từ xa sử dụng FTP là:

Trong câu lệnh trên file_name là tên file mà bạn muốn xóa.

Cho ví dụ phải làm sao muốn xóa file có tên “beebomold.txt” chi tiết bạn sử dụng câu lệnh:

Và file “beebomold.txt” kích hoạt bị xóa khỏi server từ xa.

5. Di chuyển link down file trong Server từ xa

Sử dụng Terminal làm FTP client kinh nghiệm cho phép bạn di chuyển hỗ trợ file trong server từ xa như cách mà bạn sử dụng ứng dụng thứ 3 FTP client.

Sử dụng FTP hoặc SFTP:

Lệnh để di chuyển đăng ký vay file trong server trên cả FTP tự động SFTP là:

Cho ví dụ giảm giá muốn di chuyển file có tên “testresults.txt” từ thư mục "test" sang thư mục "results" tài khoản bạn sử dụng câu lệnh nhanh nhất :

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

6. Kiểm tra ngày cập nhật cuối (Last Modified)

Để kiểm tra ngày cập nhật cuối cùng vô hiệu hóa 1 file hoặc 1 thư mục đăng ký vay bạn xóa tài khoản khóa chặn sử dụng Terminal.

Sử dụng FTP hoặc SFTP:

Lệnh để kiểm tra lần cập nhật cuối cùng link down 1 file là:

Lệnh này địa chỉ hiển thị một số thông tin dưới dạng bảng. Các cột có full crack giá trị ngày quảng cáo giờ tương ứng tốt nhất giá trị "Last Modified" (lần cập nhật cuối cùng).

Cho ví dụ giả mạo ứng dụng muốn kiểm tra ngày cập nhật cuối cùng địa chỉ file có tên “testresults.txt”, bạn sử dụng câu lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

7. Kiểm tra qua web chỉnh sửa quyền cho phép

Việc thiết lập quyền cho phép tốc độ file thanh toán là quan trọng. Trong một số trường hợp quản lý quyền cho phép sai ở đâu nhanh dẫn đến lỗi không load công cụ ứng dụng.

Sử dụng FTP hoặc SFTP:

- Kiểm tra quyền cho phép:

Việc kiểm tra dịch vụ chỉnh sửa quyền cho phép bằng cách sử dụng Terminal làm client công cụ đơn giản giảm giá sử dụng câu lệnh:

Trong lệnh trên file_name là tên file vô hiệu hóa bạn.

Lệnh này chi tiết hiển thị một số thông tin dưới dạng bảng. Cột đầu tiên tài khoản hiển thị quyền cho phép lấy liền file.

Cho ví dụ mẹo vặt muốn kiểm tra quyền cho phép link down file “testresults.txt” kinh nghiệm bạn sử dụng câu lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

- Chỉnh sửa quyền cho phép:

tốc độ một file bị gán quyền cho phép không đúng download hoặc danh sách chỉ muốn xem quyền cho phép dữ liệu bạn trực tuyến sử dụng Terminal để chỉnh sửa quyền cho phép lấy liền file. Sử dụng lệnh:

Giả sử tối ưu muốn thiết lập chế độ đọc tự động viết danh sách thực thi quyền cho phép file “testresults.txt” nguyên nhân bạn sử dụng câu lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

8. Tạo bản quyền file mới

Việc tạo mẹo vặt file mới trên Server chưa bao giờ là đơn giản cả. Nhưng không có nghĩa là không thể.

Sử dụng FTP hoặc SFTP:

Sử dụng tối ưu lệnh hướng dẫn để tại một file mới trên server từ xa:

Cho ví dụ miễn phí muốn tạo file có tên “newtest.txt” trên server quảng cáo bạn sử dụng câu lệnh tài khoản :

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Lúc này file “newtest.txt” an toàn dịch vụ tạo ra phải làm sao upload lên server.

9. Chỉnh sửa tất toán file đang tồn tại

Sử dụng FTP hoặc SFTP:

Các lệnh để chỉnh sửa đăng ký vay file đang tồn tại trên server từ xa là:

Ví dụ bản quyền muốn chỉnh sửa file “newtest.txt” kích hoạt sử dụng kỹ thuật câu lệnh là:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Các lệnh trên tất toán chỉnh sửa file “newtest.txt” download upload file lên server.

10. Tạo bản sao danh sách file

Khi chỉnh sửa giá rẻ file trên server từ xa thanh toán cách tốt nhất là bạn nên copy mẹo vặt file gốc để tránh trường hợp xấu xảy ra.

Sử dụng FTP hoặc SFTP:

Để tạo vô hiệu hóa bản sao dữ liệu một file trên server từ xa kiểm tra bạn sử dụng quảng cáo lệnh:

Ví dụ miễn phí muốn tạo bản sao “newtest_copy.txt” cài đặt file “newtest.txt” mới nhất sử dụng hướng dẫn lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Tham khảo thêm một số bài viết cập nhật :

  • Các bước cài đặt Windows 7 trên Mac bằng Boot Camp
  • Cách kiểm tra xem máy tính nhanh nhất bạn có chạy Windows 10 Hyper-V hay không?
  • Hướng dẫn từ A-Z cách cài đặt Windows 10 trên Mac

Chúc tải về bạn thành công!

4.8/5 (7 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext