Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

File Transfer Protocol (FTP) và Secure File Transfer Protocol (SFTP) là 2 giao thức được sử dụng khá phổ biến để di chuyển các file, dữ liệu giữa thiết bị nội bộ và server từ xa. Các giao thức này thường xuyên được các nhà phát triển web thư�

File Transfer Protocol (FTP) như thế nào và Secure File Transfer Protocol (SFTP) là 2 giao thức cập nhật được sử dụng cài đặt khá phổ biến giảm giá để di chuyển mật khẩu các file mẹo vặt , dữ liệu giữa thiết bị nội bộ dịch vụ và server từ xa như thế nào . Các giao thức này thường xuyên danh sách được mẹo vặt các nhà phát triển web thường xuyên sử dụng nhanh nhất để thay đổi server giả mạo của họ dịch vụ , tốt nhất và có lấy liền rất nhiều FTP clients có sẵn.

Tuy nhiên trên Mac dữ liệu cũng sử dụng được tích hợp một công cụ cho phép người dùng qua app có thể sử dụng giao thức FTP xóa tài khoản và SFTP dịch vụ để giao tiếp nhanh nhất với mật khẩu các máy chủ từ xa nơi nào mà ít ai biết điến bản quyền , đó là Terminal.

Trong bài viết nhanh nhất dưới đây Quản trị mạng giảm giá sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Terminal trên Mac làm FTP trên điện thoại hoặc SFTP Client trên Mac.

Lưu ý:

Để sử dụng SFTP bạn phải truy cập SSH giả mạo và kích hoạt server download . tối ưu Nếu không truy cập SSH lấy liền , bạn địa chỉ có thể liên hệ nhanh nhất với nhà cung cấp tính năng hoặc sử dụng FTP.

Tuy nhiên nên nhớ rằng FTP thường không an toàn.

Đăng nhập Server

Việc đăng nhập server từ xa hay nhất khá là đơn giản lấy liền . Bạn cần một username FTP/SFTP miễn phí và mật khẩu ở đâu uy tín để đăng nhập server xóa tài khoản . FTP cho phép người dùng kỹ thuật có thể đăng nhập ẩn danh xóa tài khoản , qua app nhưng tốt nhất bạn nên đăng nhập bằng tên người dùng (username) tài khoản và mật khẩu.

- Sử dụng FTP:

Sử dụng câu lệnh địa chỉ dưới đây nạp tiền để đăng nhập server từ xa bằng FTP:

Lúc này bạn sửa lỗi sẽ mới nhất được yêu cầu nhập username (tên người dùng) dữ liệu . Nhiệm vụ kích hoạt của bạn là nhập tên người dùng vào đó rồi nhấn Enter ứng dụng . Tiếp theo Terminal xóa tài khoản sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu hỗ trợ , chỉ cần nhập mật khẩu vào đó rồi nhấn Enter phải làm sao để đăng nhập.

- Sử dụng SFTP:

Nhập câu lệnh tự động dưới đây tối ưu để đăng nhập server từ xa bằng SFTP;

Bạn nguyên nhân sẽ công cụ được yêu cầu nhập mật khẩu thanh toán , nhiệm vụ phải làm sao của bạn là nhập mật khẩu vào đó rồi nhấn Enter qua app để đăng nhập.

1 tính năng . Upload kiểm tra và tải hướng dẫn các file

Một trong giá rẻ những chức năng cơ bản tối ưu của FTP/SFTP client là khả năng upload an toàn các file từ local host sang server từ xa nơi nào , quảng cáo và tải thanh toán các file trên server từ xa.

Sử dụng FTP tự động hoặc SFTP:

- Upload file:

Sử dụng câu lệnh như thế nào dưới đây vô hiệu hóa để upload hỗ trợ các file sang server từ xa:

Cho ví dụ tất toán , ở đâu nhanh nếu muốn upload một file có tên là index.txt kinh nghiệm , sử dụng câu lệnh giảm giá dưới đây:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Lệnh này kích hoạt sẽ đặt tổng hợp các file có tên "index.html" từ thư mục chính vào như thế nào các thư mục đang hoạt động trên server từ xa.

Lưu ý:

Để tìm kinh nghiệm các thư mục đang hoạt động đăng ký vay , bạn cập nhật có thể sử dụng lệnh "pwd".

- Tải lừa đảo các file:

Lệnh dịch vụ để tải tốt nhất các file trên server từ xa là:

Cho ví dụ qua web , quảng cáo nếu muốn tải file có tên là newfile.txt bản quyền , bạn sử dụng câu lệnh kích hoạt dưới đây:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Lệnh này an toàn sẽ tải quảng cáo các file có tên “newfile.txt” trên dữ liệu các thư mục đang hoạt động trên server từ xa về thư mục đang hoạt động trên Mac.

2 tổng hợp . Tạo một thư mục mới

Tạo một thư mục mới trên server từ xa là bước dữ liệu khá quan trọng lấy liền , link down được thực hiện giá rẻ bởi FTP Client.

- Sử dụng FTP qua app hoặc SFTP:

Việc tạo một thư mục mới bằng cách sử dụng Terminal tối ưu khá đơn giản cập nhật . Bạn giảm giá có thể sử dụng lệnh này cho cả FTP tài khoản và SFTP:

Trong lệnh trên kiểm tra , directory_name là tên thư mục quảng cáo mà bạn muốn tạo.

Giả sử tốc độ nếu muốn tạo thư mục có tên là Beebom tài khoản , bạn sử dụng câu lệnh kỹ thuật dưới đây:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

3 bản quyền . Đổi tên dữ liệu các file trên Server

- Sử dụng FTP tải về hoặc SFTP:

Để đổi tên xóa tài khoản các file trên server từ xa bằng cách sử dụng Terminal làm FTP/SFTP Client nguyên nhân , bạn sử dụng câu lệnh đăng ký vay dưới đây:

Cho ví dụ tất toán nếu muốn thay đổi tên “newfile.txt” thành “mainlog.txt” thanh toán , bạn sử dụng câu lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Và file “newfile.txt” tài khoản sẽ danh sách được đổi tên thành “mainlog.txt”.

4 ở đâu uy tín . Xóa mới nhất các file

Terminal còn cho phép bạn xóa hỗ trợ các file trên server từ xa thanh toán . Tuy nhiên lệnh này trên FTP giả mạo và SFTP xóa tài khoản sẽ khác nhau một chút.

- Sử dụng FTP:

Lệnh download để xóa tăng tốc các file trên server từ xa sử dụng FTP là:

Trong câu lệnh trên file_name là tên file hỗ trợ mà bạn muốn xóa.

Cho ví dụ công cụ nếu muốn xóa file có tên “beebomold.txt” cài đặt , bạn sử dụng câu lệnh:

Và file “beebomold.txt” danh sách sẽ bị xóa khỏi server từ xa.

5 lấy liền . Di chuyển thanh toán các file trong Server từ xa

Sử dụng Terminal làm FTP client thanh toán cũng cho phép bạn di chuyển ứng dụng các file trong server từ xa như cách ở đâu uy tín mà bạn sử dụng ứng dụng thứ 3 FTP client.

Sử dụng FTP ở đâu uy tín hoặc SFTP:

Lệnh hướng dẫn để di chuyển tối ưu các file trong server trên cả FTP công cụ và SFTP là:

Cho ví dụ kinh nghiệm nếu muốn di chuyển file có tên “testresults.txt” từ thư mục "test" sang thư mục "results" lấy liền , bạn sử dụng câu lệnh qua web dưới đây:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

6 miễn phí . Kiểm tra ngày cập nhật cuối (Last Modified)

Để kiểm tra ngày cập nhật cuối cùng qua web của 1 file full crack hoặc 1 thư mục kinh nghiệm , bạn nhanh nhất cũng giảm giá có thể sử dụng Terminal.

Sử dụng FTP kích hoạt hoặc SFTP:

Lệnh danh sách để kiểm tra lần cập nhật cuối cùng trên điện thoại của 1 file là:

Lệnh này mật khẩu sẽ hiển thị một số thông tin dưới dạng bảng download . Các cột có bản quyền các giá trị ngày hay nhất và giờ tương ứng cập nhật với giá trị "Last Modified" (lần cập nhật cuối cùng).

Cho ví dụ giá rẻ , vô hiệu hóa nếu muốn kiểm tra ngày cập nhật cuối cùng tính năng của file có tên “testresults.txt”, bạn sử dụng câu lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

7 dịch vụ . Kiểm tra nhanh nhất và chỉnh sửa quyền cho phép

Việc thiết lập quyền cho phép mới nhất các file tốt nhất khá là quan trọng full crack . Trong một số trường hợp tốc độ nếu quyền cho phép sai nhanh nhất có thể dẫn đến lỗi không load download được ứng dụng.

Sử dụng FTP ứng dụng hoặc SFTP:

- Kiểm tra quyền cho phép:

Việc kiểm tra kỹ thuật và chỉnh sửa quyền cho phép bằng cách sử dụng Terminal làm client qua app khá đơn giản tốt nhất , sử dụng câu lệnh:

Trong lệnh trên file_name là tên file mật khẩu của bạn.

Lệnh này sử dụng sẽ hiển thị một số thông tin dưới dạng bảng sửa lỗi . Cột đầu tiên qua app sẽ hiển thị quyền cho phép sửa lỗi các file.

Cho ví dụ tốt nhất nếu muốn kiểm tra quyền cho phép nạp tiền của file “testresults.txt” chi tiết , bạn sử dụng câu lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

- Chỉnh sửa quyền cho phép:

thanh toán Nếu một file bị gán quyền cho phép không đúng giả mạo , dịch vụ hoặc nơi nào nếu chỉ muốn xem quyền cho phép tất toán , bạn tăng tốc có thể sử dụng Terminal nguyên nhân để chỉnh sửa quyền cho phép xóa tài khoản của file sử dụng . Sử dụng lệnh:

Giả sử quảng cáo nếu muốn thiết lập chế độ đọc tài khoản , viết tối ưu và thực thi quyền cho phép file “testresults.txt” hướng dẫn , bạn sử dụng câu lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

8 nhanh nhất . Tạo giả mạo các file mới

Việc tạo tính năng các file mới trên Server chưa bao giờ là đơn giản cả công cụ . Nhưng không có nghĩa là không thể.

Sử dụng FTP vô hiệu hóa hoặc SFTP:

Sử dụng tự động các lệnh tăng tốc dưới đây kỹ thuật để tại một file mới trên server từ xa:

Cho ví dụ tất toán nếu muốn tạo file có tên “newtest.txt” trên server kỹ thuật , bạn sử dụng câu lệnh ứng dụng dưới đây:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Lúc này file “newtest.txt” miễn phí sẽ miễn phí được tạo ra hay nhất và upload lên server.

9 dịch vụ . Chỉnh sửa sửa lỗi các file đang tồn tại

Sử dụng FTP tổng hợp hoặc SFTP:

Các lệnh như thế nào để chỉnh sửa cập nhật các file đang tồn tại trên server từ xa là:

Ví dụ ở đâu uy tín nếu muốn chỉnh sửa file “newtest.txt” mới nhất , sử dụng kích hoạt các câu lệnh là:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Các lệnh trên hỗ trợ sẽ chỉnh sửa file “newtest.txt” danh sách và upload file lên server.

10 cập nhật . Tạo bản sao ở đâu uy tín các file

khóa chặn Khi chỉnh sửa giả mạo các file trên server từ xa tăng tốc , cách tốt nhất là bạn nên copy thanh toán các file gốc quảng cáo để tránh trường hợp xấu xảy ra.

Sử dụng FTP dữ liệu hoặc SFTP:

Để tạo giảm giá các bản sao tăng tốc của một file trên server từ xa chi tiết , bạn sử dụng giảm giá các lệnh:

Ví dụ tài khoản nếu muốn tạo bản sao “newtest_copy.txt” ở đâu tốt của file “newtest.txt” kinh nghiệm , sử dụng tính năng các lệnh:

Sử dụng Terminal trên Mac làm FTP hoặc SFTP Client

Tham khảo thêm một số bài viết dữ liệu dưới đây:

  • Các bước cài đặt Windows 7 trên Mac bằng Boot Camp
  • Cách kiểm tra xem máy tính tốt nhất của bạn có chạy Windows 10 Hyper-V hay không?
  • Hướng dẫn từ A-Z cách cài đặt Windows 10 trên Mac

Chúc ở đâu uy tín các bạn thành công!

4.8/5 (70 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext