MS Access 2003 - Bài 33: Tạo Mailing Labels (nhãn thư)

Trong phần trước, bạn đã tìm hiểu về Lable Wizard mà bạn có thể sử dụng để tạo các nhãn thư tín. Mailing labels cần thiết trong mọi doanh nghiệp.

Trong phần trước miễn phí , bạn địa chỉ đã tìm hiểu về Lable Wizard trực tuyến mà bạn giá rẻ có thể sử dụng công cụ để tạo cài đặt các nhãn thư tín vô hiệu hóa . Mailing labels cần thiết trong nạp tiền mọi doanh nghiệp danh sách . Giả sử bạn có cơ sở dữ liệu Customer.mdb tất toán , bạn mật khẩu có thể bắt đầu quy trình tạo nhãn thư tín bằng cách chọn Report từ thực đơn Insert cập nhật hoặc kích nút Report ở ngay cửa sổ Database xóa tài khoản . Hộp thoại New Report xuất hiện như hình 1

MS Access 2003 - Bài 33: Tạo Mailing Labels (nhãn thư)
Hình 1: Hộp thoại New Report

Sử dụng danh sách xổ xuống phía dưới hộp thoại cập nhật để chọn bảng Business Customers làm nguồn dữ liệu tốt nhất . mới nhất Khi hoàn thành việc này sửa lỗi , chọn Lable Wizard lừa đảo và kích chuột vào nút OK tăng tốc . Access hiển thị bước đầu tiên trong Label Wizard như hình 2

MS Access 2003 - Bài 33: Tạo Mailing Labels (nhãn thư)
Hình 2: Chọn một loại nhãn

Bước đầu tiên trong việc tạo tài khoản các label là xác định loại label bạn muốn dùng cài đặt . Thật may là Access nhanh nhất rất dễ dàng cập nhật để xác định một loại label bản quyền . Trong khi có miễn phí rất nhiều hay nhất các lable khác nhau hiện hữu trên thị trường tối ưu , kỹ nghệ tiêu chuẩn cho danh sách các loại label khác nhau tải về . Label Wizard hỗ trợ trên 650 loại label từ 13 hãng sản xuất khác nhau ở đâu tốt . Rất may là bạn giá rẻ có thể tìm kích hoạt được label cụ thể địa chỉ đã tải về được xác định trước đó sửa lỗi bởi Access

Để chọn một loại label giảm giá , sử dụng 3 điều khiển ở giữa hộp thoại kỹ thuật để lọc phải làm sao những label nào lấy liền được hiển thị ở đâu uy tín . 3 điều khiển đó mới nhất như sau:

Unit of Measure lừa đảo . Bạn mới nhất có thể chọn English sửa lỗi hoặc Metric ở đâu tốt . Sự chọn lựa địa chỉ của bạn tăng tốc sẽ quyết định sửa lỗi những label nào nhanh nhất được hiển thị trong danh sách

Label Type mật khẩu . Bạn dịch vụ có thể chọn Sheet Feed trực tuyến hoặc Continuous tốt nhất . ( Sheet-feed nguyên nhân được sử dụng cùng nguyên nhân với máy in khi sửa lỗi mà yêu cầu bạn điều khiển mỗi trang tính mới nhất của label tải về . Continuous vô hiệu hóa được sử dụng khi máy in điều khiển cung cấp chất liệu cho máy) lừa đảo . Sự lựa chọn tải về của bạn quyết định giảm giá những label nào nơi nào được hiển thị trong danh sách tài khoản .

Filter by Manufacturer: Sử dụng danh sách xổ xuống này lừa đảo để cho biết ai tạo ra label dữ liệu của bạn nhanh nhất . Chỉ tự động các label miễn phí được sản xuất tốc độ bởi hãng sản xuất mật khẩu sẽ lấy liền được liệt kê trong danh sách

giả mạo Nếu bạn đang ở US công cụ , quảng cáo và không thấy hãng sản xuất kỹ thuật được liệt kê giá rẻ , bạn chọn Avery tải về . Phần lớn nạp tiền các hãng sản xuất lable có tiêu chuẩn giống như kích thước thanh toán được hỗ trợ download bởi Avery trực tuyến . sửa lỗi Nếu không thể tìm thấy nhãn Avery quản lý , bạn chi tiết có thể chuyển tới cột Dimensions trên hộp thoại trên điện thoại để tìm hiểu label bạn muốn sử dụng sử dụng .

Chú ý: cài đặt nếu không thể tìm thấy label bạn muốn ở đâu nhanh hoặc một label tương ứng cài đặt , bạn chia sẻ có thể kích chuột vào nút Customize miễn phí để cho biết loại label cụ thể bạn đang sử dụng hỗ trợ .

Trong ví dụ này khóa chặn , bạn đang tạo label dạng chuẩn (1” x 4”) xóa tài khoản . Đây là label Avery 5216 full crack . full crack Những label này cho phép bạn in 6 dòng trên label qua app cài đặt được thiết kế cho máy in laser mới nhất , đây là một label chuẩn như thế nào được sản xuất tổng hợp bởi nhiều đại lý khác ở đâu nhanh . Minh họa cho ví dụ này download , chọn ở mục Unit of Measure là English nơi nào , Label type là Sheet Feed tự động và hãng sản xuất là Avery hỗ trợ . Sau đó chọn label 5216 xóa tài khoản .

Chọn Fonts chữ link down và màu sắc

Kích chuột vào nút Next kinh nghiệm để cho biết bạn ở đâu tốt đã hoàn thành việc chọn loại label công cụ . Lúc này bạn hỗ trợ đã sẵn sàng chọn font chữ sửa lỗi và màu sắc tải về . Access hiển thị hộp thoại như hình 3.

MS Access 2003 - Bài 33: Tạo Mailing Labels (nhãn thư)
Hình 3: Chọn font chữ quản lý và màu sắc cài đặt .

Font kỹ thuật và kích thước mật khẩu mà Label Wizard đưa ra là Font chữ Arial bản quyền và kích thước font chữ là 8 nơi nào , sử dụng font weight là light tốc độ . Đây là một điểm có kích thước nhỏ hơn cập nhật và bạn nên tăng nó thêm một chút đăng ký vay nếu tất toán có thể phải làm sao . Dù có thay đổi kích thước font chữ hay không kinh nghiệm thì đều phụ thuộc vào loại máy in tăng tốc của bạn giá rẻ mẹo vặt các tính năng danh sách của nó tăng tốc . Minh họa cho ví dụ này qua web , chúng ta không thay đổi kích thước font chữ sử dụng , mẹo vặt nhưng lấy liền có thể thay đổi bất kỳ đặc tính khác danh sách mà bạn muốn ở đâu tốt . Ví dụ dịch vụ , bạn như thế nào có thể thay đổi Font Weight thành Normal tính năng hoặc Bold dịch vụ . Trừ khi bạn có một máy in màu nạp tiền , sửa lỗi nếu không giá rẻ thì không có ý nghĩa khi thay đổi Text Color giá rẻ .

Chọn nội dung Label

Sau khi bản quyền đã xác định font chữ sử dụng dịch vụ , kích chuột vào nút Next trực tuyến . Access hiển thị hộp thoại như hình 4.

MS Access 2003 - Bài 33: Tạo Mailing Labels (nhãn thư)
Hình 4: Trình bày qua về nội dung label

Label Wizard cho phép bạn xác định cách bạn muốn label xuất hiện như thế nào cài đặt . Phía bên trái hộp thoại tăng tốc , bạn quản lý có thể chọn giảm giá các trường khác nhau từ bảng nhanh nhất . Bạn giá rẻ cũng nguyên nhân có thể nhập nội dung nguyên nhân download sẽ xuất hiện trên nạp tiền mọi label công cụ . Bạn muốn làm điều này nhanh nhất thì phải chèn dấu cách ứng dụng , dấu phẩy tốt nhất , dấu gạch chân miễn phí .

Sẽ chỉ có 6 dòng ở đâu nhanh để làm việc dịch vụ , bạn cần phải dự tính cách muốn label xuất hiện phải làm sao . Label Wizard sử dụng sẽ sử dụng hai dòng cho dấu cách ở phía trên dịch vụ và phía dưới mỗi label giảm giá , do đó bạn chỉ còn 4 dòng vô hiệu hóa để làm việc ứng dụng . Bạn biết rằng tự động , tên công ty nạp tiền và địa chỉ tải về sẽ mất 3 dòng cập nhật . Điều này có nghĩa bạn chỉ còn một dòng tốt nhất . Nó phải có ích dữ liệu nếu bạn quảng cáo được sử dụng dòng trên cùng giá rẻ của label nơi nào để hiển thị đề mục tải về .

Để tạo một label theo dạng thức này tối ưu , thực hiện mẹo vặt các phải làm sao bước sau:

1 cài đặt . Trong hộp Prototype giảm giá , nhập nội dung Your account number is khóa chặn . (Đừng quên thêm một dấu cách vào cuối nội dung ứng dụng . Dấu cách này lấy liền sẽ ngăn cách nội dung từ trương mục link down hiện tại)

2 mật khẩu . Chọn trường Account Number trong danh sách trường tự động , quản lý sau đó kích chuột vào nút > tải về . Thao tác này vô hiệu hóa sẽ di chuyển số trương mục tới cuối dòng đầu tiên trong label cập nhật . Bạn an toàn đã hoàn thành dòng đầu tiên cài đặt .

3 quảng cáo . Ấn phím ENTER kiểm tra để hoàn thành dòng đầu tiên cài đặt và di chuyển tới dòng thứ hai quản lý của label hay nhất .

4 kỹ thuật . Kích chuột vào trường Company Name trong danh sách trường địa chỉ , như thế nào sau đó kích chuột vào nút > vô hiệu hóa .

5 mới nhất . Ấn phím ENTER trực tuyến .

6 giá rẻ . Kích chuột vào trường Address 1 trong danh sách trường hay nhất , ở đâu tốt sau đó kích vào nút >

7 tổng hợp . Ấn phím ENTER kỹ thuật .

8 phải làm sao . Kích chuột vào trường City trong danh sách khóa chặn và kích vào nút > tính năng .

9 tổng hợp . Nhập một dấu phẩy

10 cài đặt . Kích chuột vào trường State trong danh sách mới nhất , phải làm sao và kích vào nút > danh sách .

11 dữ liệu . Nhập dấu cách thứ hai

12 cài đặt . Kích chuột vào trường Zip Code trong danh sách sửa lỗi và chọn nút > dữ liệu .

Bạn thanh toán đã hoàn thành việc thiết kế label cập nhật , nơi nào và nó ở đâu nhanh sẽ xuất hiện như hình 5 sửa lỗi . Hãy dành một chút xem lại label link down để chắc chắn nó phải làm sao sẽ hiển thị đúng kinh nghiệm . tất toán Nếu không đúng giả mạo , bạn hướng dẫn có thể chọn dòng bạn muốn tất toán để thay đổi chi tiết và ấn phím DEL mới nhất để bỏ dòng nguyên nhân . Sau đó link down có thể thiết lâp lại một cách đúng đắn.

MS Access 2003 - Bài 33: Tạo Mailing Labels (nhãn thư)
Hình 5: Kết thúc label layout mới nhất .

Sắp xếp Label

lấy liền Khi tất toán đã vừa ý tối ưu với lable layout hay nhất , kích chuột vào nút Next phải làm sao . Access hiển thị hộp thoại như hình 6.

MS Access 2003 - Bài 33: Tạo Mailing Labels (nhãn thư)
Hình 6: Chọn sắp xếp theo thứ tự công cụ .

Thường qua web thì bạn muốn sắp xếp label theo Zip code tăng tốc , tài khoản nhưng tối ưu có thể sử dụng bất kỳ trường nào lấy liền mà bạn muốn công cụ . Trong ví dụ này qua app , chúng ta vô hiệu hóa sẽ sắp xếp mẹo vặt với hai mức độ: đầu tiên là theo Zip code nguyên nhân nơi nào sau đó là theo company name kiểm tra . Để làm điều này trên điện thoại , chọn mỗi trường trong miễn phí những trường này theo thứ tự trực tuyến , đăng ký vay sau đó kích nút > tính năng . Cả hai trường tổng hợp sẽ xuất hiện phía bên phải hộp thoại download .

Kết thúc Label

Bạn phải làm sao đã thực sự hoàn thành label giảm giá của mình đăng ký vay . Kích chuột vào nút Next khóa chặn . Access hiển thị hộp thoại như hình 7.

MS Access 2003 - Bài 33: Tạo Mailing Labels (nhãn thư)
Hình 7: Kết thúc label

Không có gì là bạn cần đăng ký vay để thay đổi trong hộp thoại này vô hiệu hóa . Kích chuột vào nút Finish kích hoạt và Access hiển thị một chế độ xem trước khi in tổng hợp . Hình 8 hiển thị tối ưu những gì chúng ta thấy.

MS Access 2003 - Bài 33: Tạo Mailing Labels (nhãn thư)
Hình 8: Chế độ xem trước khi in cho label

ứng dụng Khi bạn vô hiệu hóa đã hoàn thành xem báo cáo lấy liền , đóng cửa sổ xem trước khi in.

4.9/5 (46 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext