MS Access 2003 - Bài 24: Tóm tắt chương 6

Truy vấn là những công cụ rất mạnh, bạn có thể sử dụng nó để lựa chọn, thay đổi và thao tác với thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Truy vấn là như thế nào những công cụ miễn phí rất mạnh đăng ký vay , bạn kiểm tra có thể sử dụng nó giá rẻ để lựa chọn danh sách , thay đổi sửa lỗi và thao tác như thế nào với thông tin trong cơ sở dữ liệu sửa lỗi . Từ một nguồn dữ liệu (bảng hay cập nhật các truy vấn khác) tăng tốc , một truy vấn chọn lựa giá rẻ các bản ghi theo như thế nào các tiêu chuẩn qua app đã hỗ trợ được xác định tối ưu . Access địa chỉ sẽ làm gì bản quyền với đăng ký vay những bản ghi đó bản quyền , phụ thuộc vào loại truy vấn bạn thiết kế.

Trong chương này kinh nghiệm , chúng ta tự động đã tìm hiểu địa chỉ các truy vấn cơ bản qua mạng , kỹ thuật và một số sửa lỗi các truy vấn khác mật khẩu . địa chỉ Khi bạn kết hợp thông tin ở chương này dữ liệu với ở đâu uy tín những gì cập nhật đã học ở tải về các chương trước tài khoản , bạn vô hiệu hóa sẽ nhận thấy rằng cài đặt các truy vấn không hề khó hiểu hay phức tạp như bạn nghĩ lúc đầu danh sách .

Trước khi chuyển sang chương 7 nhanh nhất , hãy chắc chắn là bạn hiểu ở đâu uy tín được nguyên nhân những nội dung sau:

• Một truy vấn là một cách tự động để bạn đặt câu hỏi cho Access về thông tin trong mới nhất các bảng miễn phí .

• Access cho phép bạn tạo năm loại truy vấn: Truy vấn lựa chọn (Select) mới nhất , Truy vấn hành động (Action) tài khoản , Truy vấn Crosstab qua mạng , Truy vấn tham số (Parameter) quảng cáo , nguyên nhân và Truy vấn SQL

• Các truy vấn là phần khác quản lý của cơ sở dữ liệu nhanh nhất , giống như hỗ trợ các bảng vô hiệu hóa , báo cáo giá rẻ , an toàn và macro ở đâu nhanh . Bạn nạp tiền có thể sử dụng nút Queries trong cửa sổ Database giá rẻ để xem giả mạo các loại truy vấn trong cơ sở dữ liệu download .

• Bạn mẹo vặt có thể sử dụng Query Wizard tăng tốc để tạo 4 loại truy vấn khác tải về . Đó là phải làm sao các instructive (trong xóa tài khoản những gì truy vấn hay nhất đã hoàn thành) như thế nào và là nơi bắt đầu cho lừa đảo các truy vấn dịch vụ riêng quảng cáo .

• Bạn lấy liền có thể sử dụng cửa số thiết kế an toàn để thiết kế mẹo vặt các truy vấn ở đâu nhanh riêng từ sự hỗn tạp chi tiết . Ở cửa sổ này phải làm sao , cùng tốc độ với thanh công cụ thiết kế truy vấn tất toán , cho phép bạn chỉ định khóa chặn và tạo nhiều loại truy vấn miễn phí .

• Lưới QBE xuất hiện ở phía dưới dữ liệu của cửa sổ thiết kế truy vấn mẹo vặt . Sử dụng lưới tính năng , bạn kỹ thuật có thể chỉ định ứng dụng những trường Access sử dụng quản lý để quyết định cập nhật nếu hỗ trợ các bản ghi tối ưu được hiển thị tốc độ , chi tiết cũng như thêm full crack các bản ghi vô hiệu hóa mà Access quảng cáo sẽ hiển thị trong kết quả truy vấn ở đâu nhanh .

xóa tài khoản Khi thiết kế một truy vấn cập nhật , bạn sửa lỗi có thể chỉ định thuộc tính cho tất toán các trường trong kết quả truy vấn quảng cáo . khóa chặn Những thuộc tính bản quyền của trường tương tự như ở đâu uy tín các thuộc tính khi thiết kế cho bảng.

4.9/5 (36 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext