Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Nếu bạn không thích lựa chọn một menu tĩnh truyền thống, có thể áp dụng bài hướng dẫn này để tạo cho website của mình một menu động phù hợp, nó có thể mang lại phong cách cho một website chuyên nghiệp.

cài đặt Nếu bạn không thích lựa chọn một menu tĩnh truyền thống trực tuyến , chia sẻ có thể áp dụng bài hướng dẫn này kiểm tra để tạo cho website sử dụng của mình một menu động phù hợp dữ liệu , nó xóa tài khoản có thể mang lại phong cách cho một website chuyên nghiệp. Bài tập hướng dẫn này phải làm sao khá phức tạp tài khoản nhưng chúng tôi an toàn sẽ cố gắng giải thích một cách dễ hiệu nhất an toàn . Hãy chắc chắn bạn thực hiện đúng theo từng bước hướng dẫn.

Bước 1

Tạo một file Flash mới thanh toán với kích thước 250 x 140 giảm giá và Frame rate là 40fps tính năng .

Bươc 2

Chọn công cụ Rectangle Tool (R) công cụ và vẽ 5 hình chữ nhật nhỏ ( link down hoặc bao nhiêu tùy vào số lượng menu bạn cần) dữ liệu . Xem hình sau

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 3

Chọn Text Tool (A) phải làm sao , vào phần Properties Panel (Ctrl + F3) hay nhất , chọn Dynamic Text dữ liệu và tạo vô hiệu hóa các chữ hiển thị tên menu.

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 4

Chọn chữ đầu tiên (trong ví dụ là “About us”) nguyên nhân và nhấn phím F8 trên bàn phím (Convert to Symbol) vô hiệu hóa để chuyển chữ này sang dạng Movie Clip Symbol.

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 5

Mở Properties Panel (Ctrl + F3) xóa tài khoản và nhập vào butt1 full crack . Xem hình sau

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 6

Kích đúp tốt nhất hoặc nhấn phải chuột vào Movie Clip mới tạo hướng dẫn và chọn Edit in Place

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 7

Chỉ chọn mỗi chữ (trong trường hợp ví dụ này là “About us”) dữ liệu , nhấn phím Ctrl + X (Cut) hướng dẫn , thêm một layer mới vào trên layer 1 (layer 2) như thế nào , chọn nó an toàn và nhấn Ctrl + Shift + V (Paste in place)

Bước 8

Chọn layer 2 (layer chữ) chi tiết và Convert nó sang dạng Movie Clip (F8)

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 9

Sau đó lấy liền , mở Properties Panel (Ctrl + F3) khóa chặn và nhập vào chữ text.

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 10

Kích vào frame 5 miễn phí của layer 2 (layer chữ) trực tuyến và nhấn phím F6 link down . Sau đó tiếp tục kích vào frame 10 sử dụng và nhấn F6 lần nữa (tạo Keyframe)

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 11

Trở lại frame 5 tốt nhất và sử dụng giá rẻ các phím mũi tên trên bàn phím tải về hoặc chuột bản quyền để chuyển chữ (trong ví dụ này là “About us”) xuống dưới một chút ( quảng cáo hoặc sang ngang lừa đảo nếu bạn thích) kiểm tra . Xem hình sau

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 12

Chọn layer 2 (layer text) sửa lỗi , mở Properties Panel (Ctrl + F3) qua mạng và trong phần Tween chọn Motion.

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 13

Trở lại layer 1 phải làm sao , chỉ chọn đường viền full crack của hình chữ nhật tối ưu và nhấn Ctrl + X (Cut) trên bàn phím.

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 14

Chèn layer mới (layer 3) nạp tiền , chọn nó bản quyền và nhấn Ctrl + Shift + V (Paste in Place)

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 15

Sau đó nhấn 10 lần phím F6 (Keyframe) trên bàn phím tải về . Kết quả tải về sẽ như hình sau

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 16

Sau đó chọn từng keyframe chẵn (trừ frame 10) lấy liền và nhấn phím Delete (Del) trên bàn phím công cụ . Kết quả sau khi xóa một số keyframe chẵn:

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 17

Kích vào layer 1 phải làm sao và nhấn F8 (Convert to Symbol) miễn phí để chuyển nó sang dạng Movie Clip Symbol.

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 18

Sau đó chọn frame 10 chia sẻ và nhấn phím F6 (Keyframe)

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 19

Vẫn chọn frame 10 mẹo vặt , mở Properties Panel (Ctrl + F3) tất toán và thiết lập Color là Alpha khóa chặn với độ tương phản 40%.

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 20

Vẫn trong phần Properties Panel (Ctrl + F3) tải về , chọn Motion tại Tween.

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 21

Tạo một layer mới (layer 4)

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 22

Kích lên frame đầu tiên bản quyền , mở Action Script Panel (F9) lấy liền và đưa vào mã sau:

stop (); 

Bước 23

Sau đó kích lên frame 10 kích hoạt , nhấn F6 (Keyframe) quảng cáo , mở Action Script Panel lần nữa (F9) khóa chặn và đưa vào mã sau:

stop (); 

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 24

Trở lại Scene chính (Scene 1) qua web , chèn thêm một layer mới đăng ký vay và đặt tên là Action.

Macromedia Flash - Tự thiết kế menu động

Bước 25

Kích vào frame đầu tiên miễn phí , trong phần Action Script đưa vào đoạn mã sau:

butt1.onRollOver = over;
butt1.onRollOut = out;
butt1.text.buttonText.text = "ABOUT US ";
function over() {
this.gotoAndPlay(2);
}
function out() {
this.gotoAndPlay(1);
}

Vậy là chúng ta trực tuyến đã tạo xong nút menu đầu tiên chia sẻ . Lặp lại toàn bộ link down các bước trên tương ứng mới nhất với từng nút lệnh cần thiết miễn phí . nơi nào Sau đây là tải về các đoạn mã khác nhau giữa từng nút lệnh:

butt1.onRollOver = over;
butt1.onRollOut = out;
butt1.text.buttonText.text = "ABOUT US";

butt2.onRollOver = over;
butt2.onRollOut = out;
butt2.text.buttonText.text = "LOGIN";

butt3.onRollOver = over;
butt3.onRollOut = out;
butt3.text.buttonText.text = "REGISTER";

butt4.onRollOver = over;
butt4.onRollOut = out;
butt4.text.buttonText.text = "DOWNLOAD";

butt5.onRollOver = over;
butt5.onRollOut = out;
butt5.text.buttonText.text = "FAQ";

function over() {
this.gotoAndPlay(2);
}

function out() {
this.gotoAndPlay(1);
}

Bạn tất toán vẫn chưa làm miễn phí được?

4.9/5 (52 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext