Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python

Bài viết sẽ giúp bạn có những kiến thức cơ bản về việc code game bằng Python.

Bạn qua web đã bao giờ tự hỏi rằng ứng dụng các video game tối ưu được tạo ra như thế nào chưa hỗ trợ ? Nó không hề phức tạp như bạn nghĩ đâu.

Trong bài hướng dẫn này qua app , bạn trực tuyến có thể tự tạo cho mình một tựa game đơn giản mang tên "Thỏ chiến binh" bằng Python tính năng . Trong game nhanh nhất , một chú thỏ mới nhất sẽ chiến đấu giảm giá , phòng thủ pháo đài trước sự tấn công kiểm tra của lũ lửng mật.

Các cài đặt cần thiết

Để code "Thỏ chiến binh" bạn cần cài Python 2.7.3 hỗ trợ . Đây là phiên bản tốt nhất cho việc viết game mới nhất , đừng cài phiên bản 3.3.0 mẹo vặt nhé chia sẻ . Sau khi cài kỹ thuật , bạn mở trình soạn thảo code IDLE bằng cách mở Start Menu ở đâu uy tín , điền IDLE nạp tiền sau đó nhấp vào IDLE giả mạo để chạy chương trình.

Tiếp theo kỹ thuật , bạn cần thư viện PyGame lấy liền để tải về có thể code game trên Python tối ưu . Truy cập pygame.org/download.shtml tốt nhất để tải về ở đâu tốt và cài đặt PyGame quản lý . Nhớ tải về đúng phiên bản PyGame hỗ trợ Python 2.7.3.

lấy liền Bên cạnh đó hay nhất , tựa game này nạp tiền cũng cần có một số tài nguyên khác ở đâu nhanh . Bạn công cụ có thể tải khóa chặn những tài nguyên đó bằng cách nhấp vào đây.

Sau khi tải về kỹ thuật , nhớ giải nén thư mục tài nguyên vào cùng thư mục lấy liền mà bạn lưu code tựa game "Thỏ chiến binh" kỹ thuật . Nhớ đặt tên thư mục con chứa tài nguyên là resoureces kiểm tra để tiện cho việc code sau này.

Bước 1: giá rẻ Những dòng code đầu tiên

Bạn hãy chạy IDLE tổng hợp và nhập qua web những dòng code sau:

# 1 - Import library
import pygame
from pygame.locals import *

# 2 - Initialize the game
pygame.init()
width trên điện thoại , height = 640 hỗ trợ , 480
screen=pygame.display.set_mode((width thanh toán , height))

# 3 - Load images
player = pygame.image.load("resources/images/dude.png")

# 4 - keep looping through
while 1:
 # 5 - clear the screen before drawing it again
 screen.fill(0)
 # 6 - draw the screen elements
 screen.blit(player công cụ , (100,100))
 # 7 - update the screen
 pygame.display.flip()
 # 8 - loop through the events
 for event in pygame.event.get():
  # check if the event is the X button 
  if event.type==pygame.QUIT:
   # if it is quit the game
   pygame.quit() 
   exit(0) 

Sau khi nhập xong quảng cáo , hãy lưu lại vào thư mục mật khẩu mà bạn chuẩn bị từ trước tổng hợp , nơi chứa thư mục con resources phải làm sao với tên gọi game.py.

vô hiệu hóa Bây giờ giả mạo , download nếu chạy kỹ thuật những dòng code trên tự động , bạn mới nhất sẽ thấy màn hình hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python
Hình ảnh đầu tiên lừa đảo của tựa game

Bước 2: mới nhất Thêm cảnh quan

kích hoạt Bây giờ tài khoản , chúng ta phải làm sao sẽ thêm hình nền cho game.

Ở cuối phần #3 danh sách , sau phần tải ảnh chú thỏ tăng tốc , bạn thêm miễn phí những dòng code sau vào:

grass = pygame.image.load("resources/images/grass.png")
castle = pygame.image.load("resources/images/castle.png")

Tuy nhiên xóa tài khoản , bức ảnh grass.png chưa lấp đầy khung hình lừa đảo . Vì thế phải làm sao , bạn cần vẽ thêm một số phần vào trước phần #6 trên điện thoại . hỗ trợ Thêm tốc độ những dòng code sau vào trước screen.blit(player quảng cáo , (100,100))

 for x in range(width/grass.get_width()+1):
  for y in range(height/grass.get_height()+1):
   screen.blit(grass,(x*100,y*100))
 screen.blit(castle,(0,30))
 screen.blit(castle,(0,135))
 screen.blit(castle,(0,240))
 screen.blit(castle,(0,345 ))

cài đặt Nếu chạy chương trình dịch vụ bây giờ bạn địa chỉ sẽ thấy kết quả tải về như sau:

Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python
Game kiểm tra đã có thêm hình nền vô hiệu hóa link down các pháo đài thỏ

Bước 3: Tạo chuyển động cho chú thỏ

hướng dẫn Bây giờ như thế nào , link down để có một tựa game thực sự quảng cáo , bạn cần điều khiển địa chỉ được chú thỏ theo điều khiển trên bàn phím.

Để làm điều này tất toán , bạn cần thêm dòng code sau vào cuối phần #2:

keys = [False xóa tài khoản , False kích hoạt , False cài đặt , False]
playerpos=[100,100]

Thay đổi dòng code sau ở phần #6:

 screen.blit(player tất toán , (100,100))

Bằng dòng code:

 screen.blit(player như thế nào , playerpos)

Cuối phần #8 qua web , ngay sau phần kiểm tra block cho event.type==pygame.QUIT tính năng , thêm dòng code sau vào:

  if event.type == pygame.KEYDOWN:
   if event.key==K_w:
    keys[0]=True
   elif event.key==K_a:
    keys[1]=True
   elif event.key==K_s:
    keys[2]=True
   elif event.key==K_d:
    keys[3]=True
  if event.type == pygame.KEYUP:
   if event.key==pygame.K_w:
    keys[0]=False
   elif event.key==pygame.K_a:
    keys[1]=False
   elif event.key==pygame.K_s:
    keys[2]=False
   elif event.key==pygame.K_d:
    keys[3]=False

Tiếp theo sử dụng , bổ sung thêm đoạn code sau vào cuối file game.py:

 # 9 - Move player
 if keys[0]:
  playerpos[1]-=5
 elif keys[2]:
  playerpos[1]+=5
 if keys[1]:
  playerpos[0]-=5
 elif keys[3]:
  playerpos[0]+=5

Chạy code tài khoản và bạn địa chỉ vẫn thấy hình ảnh như ở cuối bước 2 công cụ . Tuy nhiên bản quyền , khi nhấn nhanh nhất các phím WASD miễn phí , bạn mật khẩu sẽ thấy sự kỳ diệu xảy ra.

Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python
Chú thỏ tải về đã tự động có thể di chuyển

Bước 4: Tạo hành động xoay cho chú thỏ

Giờ chú thỏ xóa tài khoản đã giả mạo có thể di chuyển rồi thanh toán . Nhưng là tự động sẽ tuyệt vời hơn hỗ trợ rất nhiều ở đâu tốt nếu nó nguyên nhân có thể xoay mặt theo hướng di chuyển tốc độ mà bạn chọn.

Để làm điều này hướng dẫn , bạn cần thực hiện qua mạng như sau:

Đầu tiên mẹo vặt , thêm dòng code sau vào cuối phần #1:

import math

Tiếp theo hỗ trợ , thay dòng cuối quản lý của phần #6 (dòng player.blit) bằng đoạn code sau:

 # 6.1 - Set player position and rotation
 position = pygame.mouse.get_pos()
 angle = math.atan2(position[1]-(playerpos[1]+32),position[0]-(playerpos[0]+26))
 playerrot = pygame.transform.rotate(player vô hiệu hóa , 360-angle*57.29)
 playerpos1 = (playerpos[0]-playerrot.get_rect().width/2 ở đâu uy tín , playerpos[1]-playerrot.get_rect().height/2)
 screen.blit(playerrot tăng tốc , playerpos1) 

Tiếp tục chạy chương trình cài đặt , lần này hỗ trợ , khi nhấn nút WASD dịch vụ , chú thỏ không chỉ di chuyển tăng tốc mà còn xoay mặt theo hướng di chuyển nữa sửa lỗi . Tuyệt vời!

Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python
Và giờ thỏ còn tối ưu có thể xoay mặt theo hướng di chuyển

Bước 5: Tạo hành động bắn cung cho chú thỏ

nguyên nhân Bây giờ kỹ thuật , phần chuyển động lấy liền của chú thỏ danh sách đã xong ở đâu uy tín . Chúng ta tới phần tạo hành động bắn cung cho chú thỏ.

Đầu tiên sửa lỗi , bạn cần thêm hai biến tốt nhất rất quan trọng nạp tiền sau đây vào phần #2:

acc=[0,0]
arrows=[]

Tiếp theo quản lý , tải hình ảnh mũi tên ở cuối phần #3 bằng dòng cách thêm dòng code:

arrow = pygame.image.load("resources/images/bullet.png")

dịch vụ Bây giờ dịch vụ , khi bạn nhấp chuột kỹ thuật , mũi tên thanh toán sẽ nhanh nhất được bắn ra kỹ thuật . ở đâu nhanh Thêm công cụ những dòng code sau vào cuối phần #8 nguyên nhân để xử lý sự kiện bắn tên mới vừa trên điện thoại được tạo ra như thế nào nhé:

  if event.type==pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
   position=pygame.mouse.get_pos()
   acc[1]+=1
   arrows.append([math.atan2(position[1]-(playerpos1[1]+32),position[0]-(playerpos1[0]+26)),playerpos1[0]+32,playerpos1[1]+32])

Tiếp theo nơi nào , bạn cần vẽ mũi tên trên màn hình nhanh nhất . quản lý Thêm đoạn code sau ngay cuối phần #6.1:

 # 6.2 - Draw arrows
 for bullet in arrows:
  index=0
  velx=math.cos(bullet[0])*10
  vely=math.sin(bullet[0])*10
  bullet[1]+=velx
  bullet[2]+=vely
  if bullet[1]<-64 or bullet[1]>640 or bullet[2]<-64 or bullet[2]>480:
   arrows.pop(index)
  index+=1
  for projectile in arrows:
   arrow1 = pygame.transform.rotate(arrow thanh toán , 360-projectile[0]*57.29)
   screen.blit(arrow1 công cụ , (projectile[1] tự động , projectile[2]))

Chạy thử chương trình lừa đảo bây giờ bạn kiểm tra có thể di chuyển chú thỏ bằng bàn phím miễn phí và bắn cung bằng cách nhấp chuột.

Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python
Chú thỏ biết bắn cung rồi nè

Bước 6: Tạo ra quảng cáo những con lửng mật

download Bây giờ bạn link down đã có chú thỏ chiến binh như thế nào với khả năng di chuyển trên điện thoại và bắn cung như thế nào để bảo vệ thành trì phải làm sao . Vậy cài đặt những kẻ xâm lược đâu?

Ở bước này kiểm tra , bạn thanh toán có thể tạo ra tự động những con lửng mật lao về phía pháo đài nơi nào . Bạn cần một số bước nhỏ sau:

 • lấy liền Thêm sửa lỗi những chú lửng mật vào một mảng danh sách
 • Cập nhật mảng mỗi khung hình qua app và kiểm tra mỗi khi lửng mật biến mất khỏi khung hình
 • Hiển thị tiếp tốc độ những con lửng mật

Đầu tiên nạp tiền , bạn cần thêm hướng dẫn những dòng code sau vào cuối phần #2:

badtimer=100
badtimer1=0
badguys=[[640,100]]
healthvalue=194

Đây là danh sách những dòng code thiết lập game thêm full crack những con lửng mật mới sau một khoảng thời gian nhất định.

Tiếp theo giá rẻ , thêm hai dòng code sau vào cuối phần #3:

badguyimg1 = pygame.image.load("resources/images/badguy.png")
badguyimg=badguyimg1

Dòng code đầu tiên nguyên nhân sẽ có nhiệm vụ thêm hình ảnh miễn phí của con lửng mật vào game tất toán . Dòng thứ hai sao chép hình ảnh con lửng mật.

Bổ sung thêm đoạn code sau vào sau phần #6.2:

 # 6.3 - Draw badgers
 if badtimer==0:
  badguys.append([640 trực tuyến , random.randint(50,430)])
  badtimer=100-(badtimer1*2)
  if badtimer1>=35:
   badtimer1=35
  else:
   badtimer1+=5
 index=0
 for badguy in badguys:
  if badguy[0]<-64:
   badguys.pop(index)
  badguy[0]-=7
  index+=1
 for badguy in badguys:
  screen.blit(badguyimg chia sẻ , badguy)

Để sử dụng chức năng random mẹo vặt , bạn cần khai báo thư viện random trong game.py kinh nghiệm . Bạn cần thêm dòng code sau vào cuối phần #1:

import random

Tiếp dữ liệu , thêm dòng code sau vào ngay sau hàm while ở phần #4:

badtimer-=1

cập nhật Bây giờ vô hiệu hóa , chạy thử game phải làm sao để tận hưởng khả năng di chuyển qua web , bắn cung tiêu diệt lửng mật link down của chú thỏ chiến binh bản quyền nhé.

Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python
Thỏ bắt đầu có đối tượng giảm giá để nhắm bắn

Game ở đâu nhanh vẫn chưa hoàn thiện khi ở đâu uy tín hỗ trợ những con lửng mật không biến mất tự động và pháo đài không sao khi bị lửng mật tấn công trúng.

Hãy thêm dòng code sau vào phía trước dòng index+=1 trên đầu vòng lặp ở phần #6.3:

  # 6.3.1 - Attack castle
  badrect=pygame.Rect(badguyimg.get_rect())
  badrect.top=badguy[1]
  badrect.left=badguy[0]
  if badrect.left<64:
   healthvalue -= random.randint(5,20)
   badguys.pop(index)
  # 6.3.3 - Next bad guy

hỗ trợ Bây giờ thanh toán , khi chạy chương trình ở đâu uy tín , bán full crack sẽ thấy cập nhật những con lửng mật biến mất khi đâm vào pháo đài qua web . Dù bạn không nhìn thấy mẹo vặt nhưng lừa đảo những con lửng mật tấn công pháo đài thành công link down sẽ khiến lượng máu qua app của bạn bị giảm đi.

Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python
Game đang hoàn thiện trực tuyến , từng bước lừa đảo , từng bước một

Bước 7: Tạo hiệu ứng va chạm giữa lửng mật thanh toán và mũi tên

Thực tế ở đâu uy tín , trước bước này sử dụng , mũi tên phải làm sao của thỏ chiến binh chưa tạo ra kinh nghiệm bất cứ hiệu ứng nào khi bắn trúng lửng mật hướng dẫn . lừa đảo Bây giờ cài đặt , chúng ta vô hiệu hóa sẽ tạo hiệu ứng tiêu diệt lửng mật khi chú thỏ bắn tên trúng mục tiêu.

Ngay sau phần #6.3.1 lừa đảo , bạn hãy thêm vào đoạn code sau:

  #6.3.2 - Check for collisions
  index1=0
  for bullet in arrows:
   bullrect=pygame.Rect(arrow.get_rect())
   bullrect.left=bullet[1]
   bullrect.top=bullet[2]
   if badrect.colliderect(bullrect):
    acc[0]+=1
    badguys.pop(index)
    arrows.pop(index1)
   index1+=1

vô hiệu hóa Hiện tại qua web , khi chạy chương trình bạn qua mạng đã có sử dụng để tiêu diệt lửng mật vô hiệu hóa nếu bắn tên trúng.

Bước 8: trên điện thoại Thêm vào full crack các phần hiển thị máu tất toán của pháo đài trực tuyến và đồng hồ

tăng tốc Bây giờ hướng dẫn , game qua mạng của bạn cần có giới hạn nhất định cho máu pháo đài kích hoạt và tính thời gian tồn tại ở đâu tốt được cập nhật của pháo đài.

Để thêm đồng hồ giả mạo . Bạn thêm dòng code sau vào ngay đầu phần #7:

 # 6.4 - Draw clock
 font = pygame.font.Font(None lừa đảo , 24)
 survivedtext = font.render(str((90000-pygame.time.get_ticks())/60000)+":"+str((90000-pygame.time.get_ticks())/1000%60).zfill(2) qua app , True mẹo vặt , (0,0,0))
 textRect = survivedtext.get_rect()
 textRect.topright=[635,5]
 screen.blit(survivedtext mới nhất , textRect)

Tiếp theo link down , mật khẩu để thêm thanh máu giá rẻ , bạn cần tải ảnh ứng dụng của thanh máu trước như thế nào . link down Thêm hai dòng code sau vào cuối phần #3:

healthbar = pygame.image.load("resources/images/healthbar.png")
health = pygame.image.load("resources/images/health.png")

kiểm tra Bây giờ mẹo vặt , thêm tiếp đoạn code sau vào ngay dưới phần #6.4:

 # 6.5 - Draw health bar
 screen.blit(healthbar sửa lỗi , (5,5))
 for health1 in range(healthvalue):
  screen.blit(health kiểm tra , (health1+8,8))

Đoạn code này vẽ thanh máu màu đỏ thanh toán . Sau đó vẽ thêm một số lượng màu xanh nhất định đè lên thanh máu sửa lỗi , tùy theo lượng máu còn lại an toàn của pháo đài.

Chạy chương trình sửa lỗi , bạn ở đâu uy tín sẽ thấy thanh máu nơi nào và đồng hồ xuất hiện:

Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python
Đã có thanh máu sử dụng và đồng hồ tính thời gian

Bước 9: Thiết lập thắng thua cho game

Tất cả link down mọi game đều phải có cơ chế thắng/thua qua web . Vì thế kiểm tra , bạn cần thêm cơ chế này vào "Thỏ chiến binh".

Dưới đây là một số kịch bản thắng/thua hay nhất của "Thỏ chiến binh""

download Nếu thời gian đạt mức 900000ms chi tiết hoặc 90 giây thì:

 • Ngừng game
 • Hiển thị kết quả là 1 giả mạo hoặc win

download Nếu pháo đài bị tiêu diệt thì:

 • Ngừng game
 • Hiển thị kết quả 0 tổng hợp hoặc lose

miễn phí Thêm đoạn code sau vào cuối game.py:

 #10 - Win/Lose check
 if pygame.time.get_ticks()>=90000:
  running=0
  exitcode=1
 if healthvalue<=0:
  running=0
  exitcode=0
 if acc[1]!=0:
  accuracy=acc[0]*1.0/acc[1]*100
 else:
  accuracy=0
# 11 - Win/lose display  
if exitcode==0:
 pygame.font.init()
 font = pygame.font.Font(None khóa chặn , 24)
 text = font.render("Accuracy: "+str(accuracy)+"%" tài khoản , True sử dụng , (255,0,0))
 textRect = text.get_rect()
 textRect.centerx = screen.get_rect().centerx
 textRect.centery = screen.get_rect().centery+24
 screen.blit(gameover tải về , (0,0))
 screen.blit(text kích hoạt , textRect)
else:
 pygame.font.init()
 font = pygame.font.Font(None tổng hợp , 24)
 text = font.render("Accuracy: "+str(accuracy)+"%" lấy liền , True kinh nghiệm , (0,255,0))
 textRect = text.get_rect()
 textRect.centerx = screen.get_rect().centerx
 textRect.centery = screen.get_rect().centery+24
 screen.blit(youwin tự động , (0,0))
 screen.blit(text trên điện thoại , textRect)
while 1:
 for event in pygame.event.get():
  if event.type == pygame.QUIT:
   pygame.quit()
   exit(0)
 pygame.display.flip()

Tất nhiên tối ưu , kích hoạt nếu bạn muốn hiển thị màn hình thông báo game thắng hay thua cài đặt , bạn cần tải link down những hình ảnh này trước vào game.py nguyên nhân . ở đâu tốt Thêm đoạn code sau vào cuối phần #3:

gameover = pygame.image.load("resources/images/gameover.png")
youwin = pygame.image.load("resources/images/youwin.png")

Thay đổi phần #4 từ:

# 4 - keep looping through
while 1:
 badtimer-=1

Thành:

# 4 - keep looping through
running = 1
exitcode = 0
while running:
 badtimer-=1

Chạy lại game tài khoản quản lý bây giờ bạn ở đâu nhanh có thể chiến thắng chi tiết hoặc thua cuộc:

Hướng dẫn code game "Thỏ chiến binh" bằng Python
Game mật khẩu đã có thắng có thua rồi tải về nhé anh em

Bước 10: sửa lỗi Thêm nhạc mẹo vặt và hiệu ứng âm thanh

Game danh sách của bạn trông an toàn khá tuyệt rồi download nhưng ở đâu tốt vẫn còn thiếu chút âm thanh tối ưu . PyGame giúp thao tác thêm âm thanh vào game trở nên đơn giản hơn sửa lỗi khá nhiều.

Đầu tiên miễn phí , bạn cần thêm dòng code sau vào cuối phần #2:

pygame.mixer.init()

Tiếp theo an toàn , thêm code tải file âm thanh qua app và thiết lập mức âm lượng ở cuối phần #3:

# 3.1 - Load audio
hit = pygame.mixer.Sound("resources/audio/explode.wav")
enemy = pygame.mixer.Sound("resources/audio/enemy.wav")
shoot = pygame.mixer.Sound("resources/audio/shoot.wav")
hit.set_volume(0.05)
enemy.set_volume(0.05)
shoot.set_volume(0.05)
pygame.mixer.music.load("resources/audio/moonlight.wav")
pygame.mixer.music.play(-1 công cụ , 0.0)
pygame.mixer.music.set_volume(0.25)

tốc độ Bây giờ ở đâu tốt , bạn cần thêm code an toàn để phát ra hiệu ứng âm thanh khi cần kỹ thuật . kinh nghiệm Thêm ở đâu nhanh những dòng code sau vào vị trí full crack được ghi trong phần chú thích:

# phần 6.3.1 sau dòng if badrect.left<64:
hit.play()
# phần 6.3.2 sau dòng if badrect.colliderect(bullrect):
enemy.play()
# phần 8 ở đâu uy tín , sau dòng if event.type==pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
shoot.play()

Chạy game mẹo vặt và lần này bạn sửa lỗi sẽ download được tận hưởng cả nhạc nền giá rẻ , hiểu ứng âm nhạc sửa lỗi kích hoạt mọi thứ bạn mong chờ từ một tựa game hoàn chỉnh.

Bạn tối ưu có thể tải toàn bộ mã code giả mạo của tựa game "Thỏ chiến binh" bằng cách nhấp vào đây.

full crack Nếu cần tham khảo thêm về Python miễn phí dịch vụ các hàm trong Python nơi nào , mời cài đặt các bạn truy cập nạp tiền những đường link đưới đây:

 • Python là gì dịch vụ ? Tại sao nên chọn Python?
 • Hàm trong Python là gì giả mạo ? Các hàm trong Python

4.9/5 (77 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext