Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa

Các bước để cài MySQL, những thiết lập cơ bản để bạn có thể sử dụng MySQL trên Windows cũng như truy cập vào cơ sở dữ liệu từ xa sẽ được Quản Trị Mạng trình bày chi tiết trong bài viết này. Mời bạn theo dõi!

tổng hợp Nếu bạn thường xuyên viết bản quyền các ứng dụng kết nối tối ưu với máy chủ cơ sở dữ liệu nạp tiền , kiểm tra thì việc biết cài đặt hệ cơ sở dữ liệu MySQL trên máy tính mật khẩu sẽ chi tiết rất hữu ích trong trường hợp cần thử nghiệm.

Các bước bản quyền để cài MySQL ở đâu tốt , chia sẻ những thiết lập cơ bản tăng tốc để bạn nhanh nhất có thể sử dụng MySQL trên Windows giả mạo cũng như truy cập vào cơ sở dữ liệu từ xa cập nhật sẽ công cụ được Quản Trị Mạng trình bày chi tiết trong bài viết này trên điện thoại . Mời bạn theo dõi!

Điều kiện khi triển khai MySQL

Trước khi triển khai cơ sở dữ liệu MySQL trong môi trường làm việc cài đặt , tài khoản các quản trị viên phải ước lượng giả mạo được số lượng người dùng địa chỉ , tần suất giá rẻ các truy vấn đến cơ sở dữ liệu lấy liền , ước tính xem có bao nhiêu dữ liệu cập nhật được nạp vào cơ sở dữ liệu theo thời gian cập nhật , chia sẻ tốt nhất rất nhiều vấn đề khác kiểu kiểu như thế nào như vậy.

chi tiết những yếu tố này khác nhau đối ở đâu uy tín với mỗi lần triển khai mật khẩu , tùy thuộc vào từng hệ thống nơi nào , nên yêu cầu hệ thống khi cài MySQL sử dụng cũng cài đặt sẽ khác nhau chia sẻ . Các bản cài MySQL database cho doanh nghiệp thường yêu cầu CPU 4 lõi dữ liệu , 8GB RAM lừa đảo , thiết lập RAID tốc độ để đọc danh sách , ghi trên cơ sở dữ liệu nhanh hơn tính năng . Tuy nhiên tốc độ , trong trường hợp cài cục bộ giảm giá , bạn không thực sự phải lo lắng về địa chỉ những điều đó.

Một MySQL thử nghiệm công cụ có thể chia sẻ được cài trên hầu hết giá rẻ các bản phân phối Linux kinh nghiệm , Windows qua app , Mac.

Tải bản cài MySQL Installer

Cách cài đặt MySQL trên Windows 10

Trong thư mục chứa file cài đặt MySQL vừa tải về dịch vụ , bạn nhấn đúp chuột vào MySQL Installer.

Một cửa sổ mới ở đâu tốt sẽ hiện ra mẹo vặt để hỏi bạn rằng "Do you want to allow the following program to install software on your computer" hướng dẫn . Bạn nhấn Yes kích hoạt để tất toán quá trình cài đặt bắt đầu.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa
Trong cửa sổ cài đặt vô hiệu hóa , bạn chọn Full trên điện thoại sau đó nhấn Next như thế nào để lấy liền quá trình cài đặt tổng hợp được bắt đầu

qua web Bây giờ tốt nhất , bạn nhanh nhất sẽ thấy trình cài đặt MySQL xuất hiện tốt nhất . Ở phần chọn kiểu cài đặt trực tuyến , bạn chọn Full trực tuyến để cập nhật bao gồm bản quyền tất cả mới nhất các sản phẩm dịch vụ tổng hợp . Sau khi chọn xong trên điện thoại , nhấn Next.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa
Phần Check Requirements full crack sẽ không mới nhất được cài đặt do bạn không có đủ phần mềm hoàn chỉnh miễn phí . Tuy nhiên tải về , bạn trực tuyến vẫn nhấn Yes mật khẩu để tiếp tục cài đặt lấy liền các sản phẩm khác

Ở phần hỗ trợ tiếp theo này hỗ trợ , download nếu cố nhấn Next hỗ trợ , một cửa sổ cảnh báo ở đâu tốt sẽ hiện ra qua mạng để nhắc bạn rằng "Those products with mising requirements will not be installed or upgraded mật khẩu . Do you want to continue?" trên cửa sổ Check Requirement hỗ trợ . Nhấn Yes trực tuyến để tiếp tục cài đặt.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa
Ở cửa sổ này khóa chặn , bạn nhấn Execute cập nhật để tiến hành cài đặt giảm giá các phần mềm tương thích

Bạn kiểm tra sẽ tự động được chuyển tới cửa sổ Installation nơi nào . qua web Trên cửa sổ này hướng dẫn , bạn nhấn Execute như thế nào . Bạn dữ liệu sẽ thấy ở đâu tốt các chương trình ở đâu tốt được cài đặt từ từ kinh nghiệm , từng cài một tổng hợp . Sau khi xong trên điện thoại , bạn hãy nhấn Next.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa
Ở bước này kiểm tra , bạn nhấn Next thanh toán và thiết lập máy chủ nơi nào nếu có cài đặt để hoàn thành cài đặt

phải làm sao Trên cửa sổ Product Configuration ở đâu nhanh , nhấn Next kinh nghiệm . MySQL mới nhất sẽ yêu cầu bạn thiết lập máy chủ qua app . nguyên nhân Nếu có nguyên nhân , bạn hãy điền vào qua app để tiến hành cấu hình.

Cuối cùng chia sẻ , trên cửa sổ Installation Complete kiểm tra , nhấn Finish danh sách để hoàn thành tất toán quá trình cài đặt MySQL.

Thiết lập MySQL

Hướng dẫn cài đặt chi tiết của MySQL có sẵn cho SQL Server nơi nào . Chọn đúng cài đặt cho thiết lập máy chủ thử nghiệm là quảng cáo rất quan trọng nạp tiền . Đối ở đâu nhanh với loại máy chủ này ở đâu tốt , hãy chắc chắn bạn chọn Standalone MySQL Server/Classic MySQL Replication.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa

Tiếp theo qua mạng , đối lấy liền với Server Config Type như thế nào , chọn Development Machine bản quyền . Giữ cài đặt mặc định (TCP/IP port 3306) cho Connectivity.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa

Ở màn hình lấy liền tiếp theo như thế nào , bạn thiết lập mật khẩu quản trị xóa tài khoản và chọn Add User chia sẻ để thêm người dùng mới vào cơ sở dữ liệu này danh sách . Giả sử bạn thêm vào user Remote_User mới nhất , cấp cho user này quyền quản trị cơ sở dữ liệu quản lý và đặt mật khẩu.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa

Ở bước bản quyền tiếp theo tất toán , giữ Configure MySQL Server as a Windows Service Start the MySQL Server at System Startup cài đặt được bật link down . Chạy dịch vụ bằng Standard System Account phải làm sao . Nhấn Next hỗ trợ để qua bước lưu trữ tài liệu chia sẻ và nhấn Execute khóa chặn để kết thúc nơi nào quá trình thiết lập sửa lỗi . qua app Nếu có bất kỳ tùy chọn cấu hình nào cho mật khẩu các sản phẩm khác vô hiệu hóa mà bạn không cần thay đổi nhanh nhất , tốc độ thì địa chỉ có thể bỏ qua chúng bằng cách nhấn Next hướng dẫn hoặc Finish.

Thiết lập cơ sở dữ liệu thử nghiệm

quảng cáo Khi an toàn quá trình cài đặt kết thúc hướng dẫn , chương trình chia sẻ sẽ tự động mở ứng dụng MySQL Workbench sử dụng . Đây là nơi bạn hay nhất sẽ tạo database mẹo vặt và bảng thử nghiệm tính năng , thiết lập truy cập từ xa chi tiết . Trước tiên cập nhật , cần tạo một cơ sở dữ liệu thử nghiệm (test database) bằng cách tạo một schema mới tất toán . Trong Workbench mới nhất , bạn trực tuyến sẽ tìm thấy tùy chọn này ở góc dưới bên trái.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa

Nhấp chuột phải vào khoảng trắng dưới "world" dữ liệu và chọn Create Schema > đặt tên cho schema > Apply dịch vụ . Chuột phải lên schema mới này ứng dụng và chọn Set as Default Schema nơi nào . Tiếp theo chi tiết , tạo một bảng Test_Table trong cơ sở dữ liệu link down , bằng cách nhấp vào biểu tượng truy vấn SQL trên menu đăng ký vay và dán vào đoạn sau:

CREATE TABLE Test_Table ( id smallint unsigned not null auto_increment địa chỉ , name varchar(25) not null vô hiệu hóa , constraint my_example primary key (id) );
INSERT INTO Test_Table ( id tốt nhất , name ) VALUES ( null kỹ thuật , "Test data" );

Nhấp vào biểu tượng tia sét dịch vụ để thực thi đoạn code trên lấy liền . Để kiểm tra xem bảng giả mạo đã nạp tiền được tạo chưa kỹ thuật , bạn tìm tên bảng trong mục Tables cập nhật của SCHEMAS trên điện thoại , nhấp chuột phải lên tên bảng như thế nào và chọn Select Rows - Limit 1000.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa

Bạn hay nhất sẽ nhìn thấy bảng Test data.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa

Thiết lập truy cập từ xa đến cơ sở dữ liệu MySQL

Bước cuối cùng giá rẻ để thiết lập MySQL là cho phép truy cập từ xa đăng ký vay , đối đăng ký vay với người dùng nhất định sửa lỗi và từ địa chỉ IP nhất định an toàn . Trong phần trên công cụ , chúng ta hướng dẫn đã tạo Remote_User hay nhất với một mật khẩu an toàn là vì mục đích này.

Để cấu hình truy cập từ xa mẹo vặt , khởi chạy file mysql.exe bằng cách mở cmd ở đâu tốt và điều hướng tới: C:Program FilesMySQLMySQL Server 5.Xin miễn phí và nhập:

mysql -u root -p

trên điện thoại sẽ yêu cầu nhập mật khẩu quản trị bạn dịch vụ đã thiết lập ở trên dịch vụ , trong cửa sổ lệnh này sửa lỗi , bạn nhập tiếp:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO "Remote_User"@"" IDENTIFIED BY ""

như thế nào Nếu chi tiết mọi thứ đúng xóa tài khoản , bạn ứng dụng sẽ nhìn thấy thông báo Query OK.

Cuối cùng chi tiết , hãy kiểm tra kết nối từ xa dịch vụ . miễn phí Trên bất kỳ máy tính nào trong mạng như thế nào , có cài đặt MySQL Workbench link down , bạn hãy mở nó lên qua web , dưới menu Database chọn Connect to Database.

Hướng dẫn cài MySQL trên Windows và truy cập từ xa

Trong cửa sổ cấu hình này an toàn , chọn TCP/IP cho Connection Method tất toán , nhập IP tự động của máy tính chứa SQL database ứng dụng đã cài đặt cập nhật và cấu hình giảm giá , chia sẻ để Port mặc định là 3306 mật khẩu , thay đổi Username thành Remote_User ở đâu uy tín và nhập "test" cho Default Schema.

lừa đảo Khi nhấn OK địa chỉ , cập nhật nếu bạn thiết lập nạp tiền tất cả kiểm tra mọi thứ như như thế nào đã mô tả trong bài viết nạp tiền thì full crack sẽ thấy MySQL Workbench kết nối thành công danh sách với cơ sở dữ liệu MySQL từ xa tính năng tốc độ có thể duyệt qua mật khẩu các schema hay chạy truy vấn trên đó.

Vài lưu ý khác

Nhớ rằng lừa đảo , kết nối từ xa đến cơ sở dữ liệu MySQL trên mạng LAN chỉ yêu cầu ở đâu nhanh những cấu hình hay nhất đã thiết lập ở trên quảng cáo . kinh nghiệm Nếu bạn có ở đâu uy tín bất cứ vấn đề gì link down với thiết lập mạng LAN hướng dẫn , hãy kiểm tra kết nối mạng giữa hai máy tính trước.

download Nếu muốn truy cập cơ sở dữ liệu MySQL thông qua mạng Internet bạn kinh nghiệm sẽ phải thêm Port Forwarding trên router tổng hợp để chi tiết các yêu cầu từ máy chủ từ xa qua cổng này đến đúng IP tốc độ của MySQL Server ở đâu tốt . Hãy tham khảo cách cài đặt Port Forwarding trên Router tổng hợp nếu bạn chưa biết.

Giá trị cài đặt của việc có một test database trên máy tính cá nhân hay máy tính trong mạng LAN kinh nghiệm , cho phép bạn phát triển ứng dụng trong kịch bản gần giống nhanh nhất với thế giới thực hơn sử dụng . Vận hành cơ sở dữ liệu trên cùng một máy chính xác công cụ sẽ nói cho bạn biết code sử dụng đã tất toán được viết đúng hướng dẫn , lấy liền nhưng nó không nói lên công cụ những tình huống kiểm thử ứng dụng khác liên quan đến kết nối mạng hay bảo mật,.. trên điện thoại . Kiểm tra cơ sở dữ liệu trên một máy tính từ xa qua mạng sẽ giúp bạn tạo địa chỉ các truy vấn hướng dẫn , ứng dụng cơ sở dữ liệu một cách có chiến lược tất toán và chính xác hơn.

Hy vọng bài viết có ích ở đâu nhanh với bạn!

Xem thêm:

  • Cài đặt SQL server 2016 từ Installation Wizard (Setup)
  • Hướng dẫn cài đặt MS SQL Server
  • Cách cài đặt Python trên Windows nạp tiền , macOS dịch vụ , Linux
  • Hướng dẫn cài Windows Server 2012 chi tiết từng bước một

4.9/5 (91 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext