Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)

Bài này hướng dẫn bạn cách tạo file flash mô tả quá trình khởi động vào Windows giao diện đồ họa.

1 kiểm tra . Tạo một file có thông số như hình 1:

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 1

2 kích hoạt . Đổi tên lớp thành background và tạo một lớp mới tên square

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 2

3 tốc độ . Dùng công cụ Rectangle Tool cập nhật , chỉnh màu tô là xanh mẹo vặt , bỏ màu viền và vẽ một hình vuông

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 3

4 địa chỉ . Dùng công cụ Selection Tool rê thành download những hình chữ nhật đứng ngay trên hình chữ nhật màu xanh rồi nhấn phím Delete

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 4a

(Kết quả thu tính năng được sau khi nhấn Delete)

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 4b

5 giá rẻ . Nhấp chuột phải vào Frame 15 ( tốt nhất của lớp square) và chọn Insert KeyFrame

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 5

6 quảng cáo . Dùng chuột rê hình vuông sang phải

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 6

7 lấy liền . Nhấp chuột phải vào một vị trí bất kì giữa Frame 1 và Frame 15 rồi chọn Create Motion Tween

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 7

8 qua app . Khóa 2 lớp có sẵn lại và tạo một lớp mới tên là rectangle (xem hình 8)

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 8

9 download . Nhấp chọn Frame 1 sử dụng của lớp này và dùng công cụ RectangleTool (chỉnh màu tô là trắng khóa chặn , bỏ màu viền) ở đâu uy tín để vẽ một hình chữ nhật

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 9

10 kiểm tra . Khóa lớp rectangle lại và tạo một lớp mới tên là frame

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 10

11 giảm giá . Dùng công cụ Rectangle Tool (bỏ màu tô tài khoản , chỉnh màu viền là trắng tối ưu , chỉnh Stroke height3) vẽ một khung chữ nhật bao quanh hình chữ nhật chi tiết của lớp rectangle (xem hình 11 đã tạm ẩn đi lớp rectangle cho các bạn thấy kết quả)

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 11

12 qua mạng . Khóa lớp frame lại và tạo một lớp mới tên text thanh toán . Tại Frame 1 lấy liền của lớp text miễn phí , chọn công cụ Text Tool ở đâu uy tín để tạo các dòng chữ

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 12

13 lừa đảo . Khóa lớp text lại và tạo một lớp mới tên flag kỹ thuật , dùng công cụ Rectangle Tool mẹo vặt để vẽ lá cờ

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 13

14 công cụ . Nhấp chuột phải vào lớp rectangle và chọn Mask

Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)
Hình 14

15 quản lý . Nhấn Ctrl + Enter giả mạo để xem kết quả và download file nguồn tại đây.

4.9/5 (87 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext