Có những loại chứng chỉ SSL Certificates nào?

GlobalSign là nhà cung cấp SSL đầu tiên cung cấp chứng SSL Certificate đơn giản - gọn gàng, đơn giản trong 3 lớp SSL được định nghĩa tên miền Domain Validation (DV), Organization Validation (OV) và Extended Validation (EV). Với 15 năm kinh nghiệm trong việ

Trong vài năm qua nơi nào , số lượng mới nhất các tổ chức sử dụng chứng chỉ SSL (SSL Certificates) công cụ đã tăng lên đáng kể giá rẻ . Ứng dụng cho SSL đang qua web được sử dụng nhanh nhất cũng trên điện thoại được mở rộng trực tuyến và phát triển thêm tốc độ . Chẳng hạn như:

- Một số tổ chức cần SSL chỉ đơn giản là nơi nào để giữ bí mật tải về , ví dụ như mã hóa.

- Một số tổ chức muốn sử dụng SSL cài đặt để tăng cường sự tin tưởng về vấn đề bảo mật như thế nào và danh tính dịch vụ của họ tính năng . Chẳng hạn họ muốn cho khách hàng link down của mình biết kiểm tra được rằng tổ chức quản lý của họ là một tổ chức hợp pháp.

Từ khi trên điện thoại các ứng dụng cho SSL bắt đầu trở nên phổ biến hơn sử dụng , 3 loại chứng chỉ SSL (SSL Certificates) cập nhật cũng bắt đầu kiểm tra mà “nổi” lên:

- Extended Validation (EV) SSL Certificates: nơi Certificate Authority (CA) kiểm tra quyền cập nhật của người nộp đơn mới nhất để sử dụng một tên miền cụ thể nơi nào và tiến hành sát hạch triệt ở đâu tốt để một tổ chức cập nhật . Quá trình cấp chứng chỉ EV SSL Certificates định nghĩa rõ ràng trong EV Guidelines hay nhất , như phê chuẩn chính thức kinh nghiệm của diễn đàn EV Guidelines vào năm 2007 chi tiết , chỉ định hay nhất tất cả khóa chặn các bước cần thiết cho một CA trước khi cấp chứng chỉ cài đặt , trên điện thoại và trong đó tài khoản bao gồm:

  • Xác minh sự tồn tại pháp lý tăng tốc , thể chất xóa tài khoản và hoạt động an toàn của đơn vị.
  • Thẩm định danh tính nơi nào của tải về các đối tượng có đúng dịch vụ với hồ sơ chính thức.
  • Thẩm định rằng tăng tốc các đối tượng giả mạo được độc quyền sử dụng mới nhất các lĩnh vực quy định tại chứng chỉ EV SSL Certificates.
  • Thẩm định trên điện thoại các đối tượng danh sách đã đăng ký vay được ủy quyền đúng chứng chỉ EV SSL Certificates.

Chứng chỉ EV SSL Certificates có sẵn cho kinh nghiệm tất cả quảng cáo các loại hình doanh nghiệp giảm giá , mẹo vặt bao gồm ứng dụng các cơ quan chính phủ giả mạo phải làm sao các doanh nghiệp thuộc dạng công ty chi tiết và doanh nghiệp thuộc dạng không phải công ty.

EV Audit Guidelines xác định mới nhất các tiêu chí phải làm sao để một CA cần phải tổng hợp được kiểm toán thành công trước khi phát hành chứng chỉ EV SSL Certificates như thế nào . Các cuộc kiểm toán lừa đảo được lặp đi lặp lại hàng năm giảm giá để đảm bảo tính toàn vẹn chi tiết của kích hoạt quá trình phát hành.

- Organization Validation (OV) SSL Certificates: nơi CA kiểm tra quyền dịch vụ của người nộp đơn qua app để sử dụng một tên miền cụ thể tổng hợp , cộng thêm việc rà soát tổ chức trên điện thoại . địa chỉ Thêm thông tin công ty hiệu đính link down được hiển thị cho khách hàng khi click chuột vào Secure Site Seal ứng dụng , tài khoản để tăng cường độ tin cậy trang web.

- Domain Validation (DV) SSL Certificates: nơi CA kiểm tra quyền chi tiết của người nộp đơn đăng ký vay để sử dụng một tên miền cụ thể qua web . Không có thông tin sử dụng để xác định công ty cụ thể đang giảm giá được xem xét kỹ lưỡng tài khoản và không có thông tin khác chi tiết được hiển thị ngoài thông tin mã hóa trong Secure Site Seal.

GlobalSign - một phạm vi đơn giản full crack của SSL Certificates linh hoạt

GlobalSign là nhà cung cấp SSL đầu tiên cung cấp chứng SSL Certificate đơn giản - gọn gàng download , đơn giản trong 3 lớp SSL sử dụng được định nghĩa tên miền Domain Validation (DV) tốt nhất , Organization Validation (OV) thanh toán và Extended Validation (EV) địa chỉ . Với 15 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp quảng cáo các giải pháp SSL tin cậy khóa chặn , GlobalSign kích hoạt đã đi tiên phong qua mạng và là một trong quảng cáo những phương pháp đơn giản chi tiết để 3 lớp giá rẻ của SSL nổi lên trong kỹ thuật những năm gần đây.

Nhà cung cấp SSL khác thích sử dụng cách đặt tên ở đâu nhanh các sản phẩm phức tạp phải làm sao và thêm phân loại mẹo vặt , đăng ký vay với mật khẩu các tính năng cơ bản chi tiết được sử dụng tốt nhất để phân biệt bản quyền các sản phẩm khác nhau lừa đảo . GlobalSign “áp dụng” xu hướng này bằng cách đặt tên sản phẩm đơn giản ứng dụng và gán hay nhất các tính năng làm tùy chọn trong mỗi loại sản phẩm.

Cách tiếp cận này tải về được thiết kế xóa tài khoản để tiết kiệm thời gian đăng ký vay và giảm lừa đảo những bực bội khi phải phân vân: “Certificate nào bản quyền mà tôi cần” ứng dụng , qua mạng những vấn đề khách hàng phải đối mặt khi đánh giá kỹ thuật các giải pháp nhà cung cấp SSL cung cấp.

Phân loại đơn giản ở đâu nhanh của GlobalSign SSL kích hoạt bao gồm:

1 kích hoạt . Extended Validation: GlobalSign ExtendedSSL

Có những loại chứng chỉ SSL Certificates nào?

Phiên bản mới nhất thanh toán , công cụ tài khoản có thể nói là quan trọng nhất nguyên nhân , điểm tiến bộ trong công nghệ SSL kể từ khi thành lập là thực hiện theo full crack các hướng dẫn chuẩn trong Extended Validation guidelines.

Các trình duyệt có độ bảo mật cao như Microsoft Internet Explorer 7+ link down , Opera 9.5+ tài khoản , Firefox 3+ đăng ký vay , Google Chrome hỗ trợ , Apple Safari 3.2+ tốc độ và iPhone Safari 3.0+ nhận diện chứng chỉ ExtendedSSL Certificates là EV Certificates hay nhất và kích hoạt giao diện bảo mật trình duyệt ở đâu tốt , chẳng hạn như Green Bar sửa lỗi . Đối giá rẻ với khách hàng có nhu cầu khẳng định mức độ cao nhất chi tiết của tính xác thực nguyên nhân , ExtendedSSL là giải pháp lý tưởng.

2 qua web . Organization Validation: GlobalSign OrganizationSSL

Có những loại chứng chỉ SSL Certificates nào?

GlobalSign kỹ thuật đã như thế nào được cấp chứng chỉ Organization Validation trong suốt 15 năm địa chỉ . Các công ty áp dụng OrganizationSSL có dịch vụ các thông tin chi tiết về công ty kinh nghiệm của họ trước khi ban hành.

3 lấy liền . Domain Validation: GlobalSign DomainSSL

Có những loại chứng chỉ SSL Certificates nào?

Chứng chỉ DomainSSL Certificates hỗ trợ đầy đủ link down và chia sẻ cùng xóa tài khoản các trình duyệt tự động được OrganizationSSL công nhận mật khẩu , quản lý nhưng có thêm điểm thuận lợi là chứng chỉ này vô hiệu hóa được ban hành gần như ngay lập tức giảm giá và không cần nộp giấy tờ công ty tăng tốc . Đây là một DomainSSL lý tưởng cho an toàn các doanh nghiệp cần một chi phí SSL thấp trực tuyến , nhanh chóng nguyên nhân và không cần tài liệu ở đâu nhanh của công ty mình.

Tham khảo thêm một số bài viết nguyên nhân dưới đây:

  • Sửa nhanh lỗi 107 net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR: SSL protocol error trên trình duyệt Chrome
  • Làm thế nào sử dụng để host tăng tốc các SSL khác nhau trên một địa chỉ IP bằng IIS 8 SNI?
  • SSL là gì dịch vụ ? SSL có quan trọng tài khoản với website không?

Chúc vô hiệu hóa các bạn thành công!

4.8/5 (52 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext