Chuyển đổi cấu trúc Permalink của WordPress trong Ubuntu

Đối với những người sử dụng dịch vụ WordPress, việc thay đổi cấu trúc permalink thành 1 dạng nào đó dễ nhìn và đọc hơn đối với mọi người so với dạng mặc định

Quản Trị Mạng - Đối hỗ trợ với dịch vụ những người sử dụng dịch vụ WordPress tốc độ , việc thay đổi cấu trúc permalink (đường dẫn URL trỏ tới 1 bài viết cụ thể nào đó trong blog khóa chặn hoặc forum) thành 1 dạng nào đó dễ nhìn và đọc hơn đối mới nhất với full crack mọi người so hỗ trợ với dạng mặc định ?p=123 tài khoản . Và 1 ý kiến kích hoạt được cộng đồng WordPress đề xuất và sử dụng rộng rãi là cài đặt thêm plugin Permalinks Migration cài đặt . Tuy nhiên an toàn , trực tuyến nếu không cài đặt và cấu hình đúng cách thì plugin sửa lỗi sẽ không hoạt động và gây ra lỗi HTTP 404 Error Message mật khẩu . Trong bài viết sau giả mạo , Quản Trị Mạng tốc độ sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục hiện tượng này.

Đầu tiên tối ưu , cài đặt và kích hoạt plug-in như bình thường.

Chọn AdminPanel -> Options -> PermalinksMigration và thiết lập cấu trúc cũ qua app của website đang sử dụng full crack , trong trường hợp này chúng ta sử dụng cấu trúc mặc định đăng ký vay , do đó điền /%post_id%/

Tiếp theo sử dụng , tại AdminPanel -> Options -> Permalinks và thay đổi cấu trúc này về khóa chặn bất cứ dạng nào bạn muốn chi tiết , công cụ với nhiều nguồn và nhiều gợi ý khác nhau từ cộng đồng mạng chia sẻ , cùng hướng dẫn với tính năng tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm - Search engine optimization (SEO) địa chỉ , chúng ta qua web sẽ sử dụng dạng /%postname%-%post_id%.html/

Đối hướng dẫn với các plugin khác kích hoạt , thì chỉ cần thay đổi tham số kỹ thuật tương ứng về đúng dạng là đã có thể sử dụng và hoạt động bình thường lừa đảo . Tất cả các bài viết sử dụng được đăng tải trước kia sử dụng cấu trúc permalink cũ vô hiệu hóa sẽ trả lại kết quả HTTP 404 trừ khi trỏ lại địa chỉ từng bài viết bằng cách thủ công cùng kỹ thuật với Permalinks Migration nguyên nhân . Vậy phải làm thế nào cập nhật để đơn giản hóa quá trình này thanh toán ? Bất cứ toán tử nào sử dụng đường dẫn URL an toàn hiện tại lấy liền sẽ lập tức trỏ tới HTTP 301 yêu cầu module mod_rewrite nguyên nhân được kích hoạt trong hệ thống Apache server download , cài đặt nhưng chi tiết hiện tại đã bị tắt bỏ ở chế độ mặc định an toàn . Và đây là 1 trong tổng hợp những lý do gây ra hiện tượng trên.

Sử dụng locate lấy liền để tìm kiếm trực tuyến nếu mod_rewrite.so có trên server:

sudo locate mod_rewrite.so

Thông thường công cụ , kết quả nhận tải về được tự động sẽ tự động được tìm thấy trong /usr/lib/apache2/modules.

Chuyển sang thư mục modes-enabled:

cd /etc/apache2/mods-enabled

Tiến hành cập nhật và mở file rewrite.load:

sudo touch rewrite.load
sudo gedit rewrite.load

Paste lệnh sau vào file rewrite.load:

LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache2/modules/mod_rewrite.so

Tiếp đó kỹ thuật , mở file /etc/apache2/sites-available/default và tìm tính năng những tham số sau:

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None

và thay đổi thành:

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all

Cuối cùng tăng tốc , khởi động lại Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Chúc các bạn thành công!

4.8/5 (53 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext