Cách tạo biểu đồ và đồ thị tương tác trên Mac bằng Numbers

Biểu đồ và đồ thị là những công cụ tuyệt vời để hiển thị dữ liệu. Chúng dễ đọc, dễ hiểu và cung cấp một hình ảnh rõ ràng về thông tin. Numbers cho Mac cung cấp một tính năng để tạo các biểu đồ và đồ thị tương tác. Sau �

Biểu đồ dữ liệu và đồ thị là địa chỉ những công cụ tuyệt vời vô hiệu hóa để hiển thị dữ liệu chia sẻ . Chúng dễ đọc hay nhất , dễ hiểu ở đâu tốt và cung cấp một hình ảnh rõ ràng về thông tin.

Điều công cụ mà thậm chí còn tốt hơn so nơi nào với đồ thị tĩnh thông thường là xóa tài khoản những biểu đồ bạn lấy liền có thể tương tác dịch vụ . Tùy chọn này cho phép bạn hiển thị dữ liệu chi tiết của mình một cách khác biệt ở đâu uy tín và cho bạn cơ hội tập trung vào miễn phí các phần cụ thể dễ dàng hơn.

Numbers cho Mac cung cấp một tính năng download để tạo lừa đảo các biểu đồ giá rẻ và đồ thị tương tác tổng hợp . tốt nhất Sau đây là cách sử dụng nó.

Cách tạo biểu đồ trong Numbers trên máy Mac

 • Biểu đồ tương tác trong Numbers là gì?
 • Cách tạo biểu đồ tương tác trên Mac bằng Numbers
  • Bước 1: Nhập dữ liệu
  • Bước 2: Tạo biểu đồ tương tác
  • Bước 3: Tùy chỉnh biểu đồ
  • Bước 4: Chỉnh sửa tài liệu tham khảo dữ liệu

Biểu đồ tương tác trong Numbers là gì?

Nói tóm lại tự động , biểu đồ tương tác trong Numbers là một biểu đồ cho phép bạn hiển thị dữ liệu qua mạng của mình theo từng giai đoạn như thế nào . Bạn kinh nghiệm có thể sử dụng thanh trượt xóa tài khoản hoặc nút ở đâu uy tín để di chuyển qua khóa chặn các yếu tố dữ liệu vô hiệu hóa của mình danh sách . Chẳng hạn trực tuyến , bạn kiểm tra có thể xem doanh số theo sản phẩm mỗi tháng nạp tiền và sử dụng thanh trượt sử dụng để xem từng tháng.

Điều này cho phép bạn trình bày dữ liệu tự động của mình theo cách dễ hiểu tải về cũng như tập trung hơn vào từng giai đoạn.

Cách tạo biểu đồ và đồ thị tương tác trên Mac bằng Numbers

Cách tạo biểu đồ tương tác trên Mac bằng Numbers

Bước 1: Nhập dữ liệu

Trước khi mẹo vặt có thể tạo một biểu đồ tương tác bằng Numbers giảm giá , bạn cần nhập dữ liệu nạp tiền . Hoàn thành bảng tính quản lý xóa tài khoản để có kết quả tốt nhất cài đặt , hãy sử dụng mẹo vặt các tiêu đề cột ở đâu nhanh và hàng giá rẻ , vì xóa tài khoản những điều này tăng tốc sẽ giúp dữ liệu hiển thị đúng trên biểu đồ lừa đảo . Một khi bạn hoàn thành việc chuẩn bị dữ liệu tất toán , phần còn lại cài đặt sẽ chi tiết rất dễ dàng.

Bước 2: Tạo biểu đồ tương tác

Chọn bảng dữ liệu bằng cách nhấp vào vòng tròn nhỏ ở trên cùng bên trái full crack của trang tính nhanh nhất . Sau đó hỗ trợ , nhấp vào Chart > Interactive từ thanh công cụ ở đâu uy tín . Bạn giảm giá sẽ thấy 4 loại biểu đồ khác nhau (như trong Microsoft Excel).

1 ở đâu uy tín . Biểu đồ cột dọc: Loại biểu đồ này hoạt động tốt địa chỉ để so sánh nạp tiền các giá trị trong một danh mục.

2 ở đâu tốt . Biểu đồ thanh ngang: Giống như trên sử dụng , loại biểu đồ này ở đâu uy tín cũng phù hợp kiểm tra để so sánh giá trị trong một danh mục.

3 dữ liệu . Biểu đồ phân tán: Loại biểu đồ này bản quyền rất phù hợp hay nhất để so sánh giữa qua web các cặp giá trị trong chuỗi dữ liệu.

4 lừa đảo . Biểu đồ bong bóng: Loại biểu đồ này phù hợp sửa lỗi để so sánh giữa ba điểm dữ liệu trong một chuỗi.

qua mạng Khi thấy 4 tùy chọn này hay nhất , bạn trực tuyến có thể sử dụng mũi tên kiểm tra để di chuyển qua dữ liệu các kiểu bổ sung khóa chặn hoặc phối màu cho từng kiểu kỹ thuật . Nhấp vào biểu đồ bạn muốn sử dụng quản lý và biểu đồ thanh toán sẽ tự động được điền vào trang tính dựa trên dữ liệu công cụ đã nhập.

Cách tạo biểu đồ và đồ thị tương tác trên Mac bằng Numbers

Bước 3: Tùy chỉnh biểu đồ

Sau khi tạo biểu đồ nạp tiền của mình tối ưu , bạn có nhiều tùy chọn hỗ trợ để tùy chỉnh nó sửa lỗi . Cách dễ nhất qua mạng để làm điều này là qua app với thanh bên chi tiết , nơi bạn trên điện thoại có thể thấy hướng dẫn các tùy chọn nguyên nhân và thay đổi trên điện thoại của mình diễn ra cùng một lúc chia sẻ . tự động Nếu thanh bên bị đóng kinh nghiệm , hãy bấm Format từ trên cùng bên phải tổng hợp để mở.

cài đặt Bây giờ tải về , chọn biểu đồ tối ưu chia sẻ sau đó là tab Chart trong thanh bên thanh toán . Bạn nơi nào cũng tải về sẽ thấy phải làm sao các tab cho Axis mật khẩu , Series qua app Arrange tổng hợp mà bạn ứng dụng có thể sử dụng cho mới nhất các loại biểu đồ download và chuỗi dữ liệu khác nhau như thế nào . Ví dụ tính năng , bài viết giảm giá sẽ xem xét tab Chart, biểu đồ thanh dọc hỗ trợ và cột ngang.

Cách tạo biểu đồ và đồ thị tương tác trên Mac bằng Numbers

Tùy chọn tùy chỉnh

Bắt đầu từ đầu thanh bên ứng dụng , bạn có chi tiết các tùy chọn sau:

 • Chart Style (Kiểu biểu đồ): Đây là kỹ thuật các tùy chọn phối màu giống như bạn thấy khi lần đầu tiên chọn biểu đồ tương tác.
 • Chart Options (Tùy chọn biểu đồ): Bạn hay nhất có thể đánh dấu ở đâu nhanh các hộp kiểm full crack để sử dụng Title nơi nào , Legend mật khẩu , Border vô hiệu hóa Hidden Data.
 • Chart Font (Phông chữ biểu đồ): Bạn qua mạng có thể thay đổi kiểu phông chữ nguyên nhân , định dạng chia sẻ , kích thước xóa tài khoản và màu sắc.
 • Interactive Chart (Biểu đồ tương tác): Chọn giữa việc sử dụng thanh trượt tốt nhất với tự động các nút full crack hoặc chỉ nút cập nhật để di chuyển qua dữ liệu địa chỉ . Bạn nạp tiền cũng đăng ký vay có thể chọn Below kỹ thuật hoặc Above cho vị trí download của Data Set Name.
 • Rounded Corners (Góc làm tròn): Bạn bản quyền có thể sử dụng thanh trượt ở đâu nhanh để điều chỉnh độ tròn thanh toán của qua app các góc trên thanh.
 • Gaps (Khoảng cách): Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm cho nạp tiền các khoảng trống giữa dữ liệu các thanh giả mạo và cột.
 • Background & Border Style (Nền tốt nhất và kiểu viền): Bạn xóa tài khoản có thể sử dụng màu nạp tiền , gradient công cụ hoặc hình ảnh làm nền.
 • Chart Type (Loại biểu đồ): Chọn một loại biểu đồ khác trên điện thoại để sử dụng danh sách . Đây là một cách nhanh chóng mới nhất và dễ dàng vô hiệu hóa để xem dữ liệu bản quyền sẽ hiển thị như thế nào bằng cách sử dụng một loại biểu đồ khác.

công cụ Nếu sử dụng biểu đồ phân tán mật khẩu hoặc bong bóng tự động , bạn ứng dụng sẽ nhận thấy rằng một số tùy chọn này chi tiết đã thay đổi kích hoạt . Chẳng hạn tự động , bạn không có tính năng Rounded Corners tối ưu bởi vì bạn không có bất kỳ thanh nào có góc.

Với một số tùy chỉnh nhỏ lừa đảo , bạn dữ liệu có thể thay đổi giao diện hoàn chỉnh chi tiết của biểu đồ quản lý . Đây là một cách tuyệt vời nguyên nhân để làm dữ liệu bạn trình bày tốt nhất với doanh nghiệp địa chỉ và đối tượng nghe phù hợp hơn tổng hợp . Hãy quan sát cách hai biểu đồ cùng loại danh sách , dịch vụ với cùng dữ liệu tài khoản sẽ trông hoàn toàn khác nhau ra sao.

Cách tạo biểu đồ và đồ thị tương tác trên Mac bằng Numbers

Bước 4: Chỉnh sửa tài liệu tham khảo dữ liệu

giả mạo Khi bạn thay đổi dữ liệu trong bảng kiểm tra của mình qua web , biểu đồ mật khẩu sẽ tự động cập nhật mới nhất để phản ánh khóa chặn những thay đổi đó kỹ thuật . Bạn nạp tiền cũng xóa tài khoản có thể thực hiện điều chỉnh bằng cách nhấp vào biểu đồ chia sẻ tải về sau đó chọn Edit Data References.

Xóa một chuỗi dữ liệu

Một lợi thế tốt nhất của việc sử dụng nút tổng hợp để chỉnh sửa dữ liệu là bạn link down có thể chọn yếu tố chính xác hướng dẫn mà bạn muốn thay đổi trong biểu đồ ở đâu uy tín của mình xóa tài khoản . Ví dụ địa chỉ , bạn mật khẩu có thể muốn xóa một số dữ liệu khỏi biểu đồ full crack nhưng không phải khỏi bảng nhanh nhất của mình.

1 giả mạo . Chọn biểu đồ xóa tài khoản và nhấp vào Edit Data References.

2 quảng cáo . Chuyển đến bảng phải làm sao và nhấp vào mũi tên cho cột bạn muốn xóa.

3 dịch vụ . Nhấp vào Delete Series.

Bạn mật khẩu sẽ thấy dữ liệu bị xóa khỏi biểu đồ ngay lập tức mật khẩu và cột đó trong bảng không còn miễn phí được highlight như một phần tất toán của biểu đồ nữa nạp tiền . Tuy nhiên qua app , dữ liệu ở đâu uy tín vẫn còn trong bảng.

Cách tạo biểu đồ và đồ thị tương tác trên Mac bằng Numbers

Đảo ngược dữ liệu

Một điều khác bạn qua mạng có thể làm là vẽ hỗ trợ các hàng dưới dạng chuỗi thay vì giảm giá các cột hướng dẫn hoặc ngược lại.

1 hay nhất . Chọn biểu đồ lấy liền và nhấp vào Edit Data References.

2 tất toán . Đi đến bảng download và nhấp vào mũi tên cho một cột.

3 quản lý . Nhấp vào Plot Rows as Series.

Bạn full crack có thể thấy trong ví dụ rằng thay vì xem mỗi tháng (tiêu đề hàng ban đầu) sửa lỗi , giờ đây bạn ở đâu nhanh có thể xem từng sản phẩm (tiêu đề cột ban đầu) trong biểu đồ tính năng . Về cơ bản ứng dụng , hai thứ này quảng cáo đã khóa chặn được hoán đổi sửa lỗi . Điều này cho phép bạn chuyển đổi cách hiển thị dữ liệu tổng hợp của mình xóa tài khoản rất nhanh chóng tải về , không gặp rắc rối đăng ký vay và không tạo ra một biểu đồ hoàn toàn mới.

Cách tạo biểu đồ và đồ thị tương tác trên Mac bằng Numbers

giảm giá Khi bạn hoàn thành chỉnh sửa tham chiếu dữ liệu an toàn , nhấp vào nút Done ở cuối cửa sổ Numbers.

Các tùy chọn biểu đồ sử dụng và đồ thị tương tác trong Numbers là công cụ tuyệt vời cập nhật để trình bày dữ liệu địa chỉ . Và công cụ nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng Excel cho bảng tính xóa tài khoản của mình tối ưu , bạn quảng cáo cũng quảng cáo có thể tạo biểu đồ an toàn và đồ thị ở đó địa chỉ rất dễ dàng kỹ thuật . Tham khảo:

 • Cách vẽ lưu đồ trong Excel
 • Cách tạo biểu đồ tròn trong Microsoft Excel

Chúc bạn thực hiện thành công!

4.9/5 (96 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext