Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

Excel 2013 có tính năng cho phép người dùng tạm thời ẩn đi một hoặc nhiều hàng/cột trong bảng tính Excel. Tính năng này rất hữu ích trong trường hợp bạn chỉ muốn in một phần của bảng tính nhưng không muốn xóa đi những hàng và cột th

Hướng dẫn cách tạm thời ẩn đi và làm xuất hiện trở lại một ở đâu nhanh hoặc nhiều hàng/cột trong bảng tính Microsoft Excel 2013.

Excel 2013 có tính năng cho phép người dùng tạm thời ẩn đi một miễn phí hoặc nhiều hàng/cột trong bảng tính Excel full crack . Tính năng này tốt nhất rất hữu ích trong trường hợp bạn chỉ muốn in một phần tốc độ của bảng tính khóa chặn nhưng không muốn xóa đi tài khoản những hàng và cột thừa khác.

Lưu ý: Các ô trong giả mạo những hàng và cột bị ẩn đăng ký vay vẫn mật khẩu được địa chỉ bao gồm trong các phép tính toán cài đặt của bảng.

Ẩn một tính năng hoặc nhiều hàng

Chọn nơi nào những hàng bạn muốn ẩn đi.

Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

Nhấp chuột phải vào một trong các tiêu đề hàng kích hoạt được chọn xóa tài khoản , chọn “Hide” từ menu (trình đơn) xuất hiện.

Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

Các hàng đã chọn kích hoạt sẽ bị ấn đi kỹ thuật , chia sẻ bao gồm cả tiêu đề hàng.

Lưu ý rằng hàng 3 và hàng 4 trong hình dưới đây cùng bị ẩn đi như thế nào . Tách giữa hàng 2 và 5 (ở vị trí nạp tiền những hàng bị ẩn) là một đường kẻ đậm ở đâu nhanh . tính năng Khi bạn thực hiện các thao tác khác trên bảng tính quảng cáo , dòng kẻ đậm này bản quyền sẽ biến mất tổng hợp . Tuy nhiên chi tiết , bạn có thể nhận ra vị trí các hàng bị ẩn bằng cách xem tiêu đề hàng nào bị thiếu.

Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

Để làm xuất hiện lại một hàng an toàn , bạn phải chọn hàng ở trên và hàng ở dưới các hàng bị ẩn như thế nào . Trong trường hợp này là hàng 2 và hàng 5 lừa đảo . Sau đó tài khoản , nhấn chuột phải vào tiêu đề các hàng đã chọn sửa lỗi , nhấn “Unhide” từ menu xuất hiện.

Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

Các hàng bị ẩn như thế nào sẽ xuất hiện trở lại và giá rẻ được đánh dấu cùng nguyên nhân với các hàng xung quanh.

Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

Ẩn đi một qua web hoặc nhiều cột

Bạn miễn phí cũng có thể dễ dàng ẩn đi một download hoặc nhiều cột xóa tài khoản . Hãy chọn các cột bạn muốn ẩn trên điện thoại , nhấn chuột phải vào một trong các tiêu đề cột link down , chọn “Hide” từ menu xuất hiện.

Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

Các cột tự động được chọn nguyên nhân sẽ bị biến mất cùng nguyên nhân với tiêu đề cột ở đâu uy tín . Vị trí cột bị ấn cập nhật được đánh dấu bằng một đường kẻ đậm.

Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

Để làm xuất hiện lại giá rẻ những cột bị ẩn mẹo vặt , giống như chi tiết với các hàng bị ẩn link down , chọn các cột ở bên trái và bên phải các cột bị ẩn chia sẻ , nhấn chuột phải vào một trong các tiêu đề cột tự động , chọn “Unhide” từ trình đơn xuất hiện.

Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

Các cột bị ẩn tải về sẽ xuất hiện trở lại và thanh toán được đánh dấu cùng các cột ở bên trái và bên phải nó.

Cách tạm thời ẩn hàng, cột trong Excel 2013

4.9/5 (27 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext