Cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Hàm TEXTJOIN nối văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc các chuỗi, nó gồm có một dấu phân cách giữa giá trị văn bản được nối. Nếu dấu phân cách là một chuỗi văn bản trống, hàm này sẽ ghép nối các phạm vi một cách hiệu quả.

Chúng ta tài khoản đã kích hoạt quá quen thuộc cài đặt với hàm CONCATENATE tải về để kết hợp mẹo vặt các chuỗi tối ưu hoặc số khác nhau trong Excel kinh nghiệm . Tuy nhiên nó có một số hạn chế:

1 cài đặt . Đối số phải xóa tài khoản được tách bằng dấu phẩy.

2 an toàn . Hàm này không thể lấy đối tượng trong một phạm vi phải làm sao để thực hiện kết hợp.

3 bản quyền . Nó không có điều khoản tài khoản để thêm dấu phân cách.

Với ứng dụng những nhược điểm này kiểm tra , một hàm mới tối ưu đã ở đâu tốt được giới thiệu trong Excel 2016 cài đặt được gọi là TEXTJOINT dữ liệu , thực hiện chức năng tương tự như hàm CONCATENATE tăng tốc nhưng hiệu quả hơn.

Mô tả hàm TEXTJOIN

Hàm TEXTJOIN nối văn bản từ nhiều phạm vi và/ bản quyền hoặc tối ưu các chuỗi xóa tài khoản , nó gồm có một dấu phân cách giữa giá trị văn bản hướng dẫn được nối nguyên nhân . ở đâu tốt Nếu dấu phân cách là một chuỗi văn bản trống tổng hợp , hàm này tất toán sẽ ghép nối mật khẩu các phạm vi một cách hiệu quả.

Cú pháp hàm TEXTJOIN

Hàm này có cú pháp khóa chặn như sau:

TEXTJOIN(delimiter tất toán , ignore_empty nạp tiền , text1 tối ưu , [text2] nạp tiền , …)

Chúng ta hãy cùng phân tích cú pháp trên:

  • Delimiter (dấu phân cách) là ký tự kích hoạt được chèn giữa bản quyền các văn bản xóa tài khoản được kết hợp download . Ví dụ như thế nào , họ cập nhật và tên tối ưu của một người sử dụng được kết hợp hỗ trợ với nhau bằng một dấu phân cách “_” (gạch dưới) quảng cáo để nhận dạng tên dễ dàng ở đâu nhanh và tránh dấu cách trong chuỗi ở đâu nhanh . Trong ví dụ này download , dấu gạch dưới là một dấu phân cách ở đâu nhanh và văn bản full crack được kết hợp là tên qua app và họ.
  • Ignore empty chi tiết được dùng ứng dụng để bỏ qua trên điện thoại các ô trống trong khi nối đối tượng trong phạm vi tải về . Chúng ta kiểm tra có thể thiết lập tùy chọn tính năng để bỏ qua ô trống bằng cách nạp tiền để giá trị TRUE cho tùy chọn này hướng dẫn và FALSE sửa lỗi nếu muốn có download các ô trống.
  • Text 1 là văn bản cần kết hợp giá rẻ , mới nhất có thể là một ô giảm giá riêng lẻ tổng hợp hoặc một dải ô.
  • Text 2 là văn bản bổ sung cần kết hợp lấy liền . Bạn như thế nào có thể sử dụng tối đa 252 đối số văn bản quản lý , hỗ trợ bao gồm Text 1 địa chỉ . Tương tự như Text 1 tổng hợp , nó quảng cáo có thể là một ô chi tiết riêng lẻ quản lý hoặc một dải ô.

Ví dụ về hàm TEXTJOIN

Dưới đây là một số ví dụ địa chỉ để bạn tài khoản có thể hiểu rõ hàm này hơn phải làm sao nhé.

Ví dụ 1:

Trong ví dụ này thanh toán , chúng ta có bảng dữ liệu gồm tên kích hoạt , họ giả mạo và bang sinh sống tài khoản của từng người ở đâu tốt . Ở đây chúng ta lấy liền sẽ sử dụng hàm TEXTJOIN qua app để tạo một ID duy nhất cho từng người bằng cách kết hợp tên quản lý , họ như thế nào và bang an toàn . Công thức sử dụng dấu gạch dưới làm dấu phân cách hướng dẫn , thiết lập đối số thứ hai là TRUE an toàn để không có ô trống danh sách và dải A2: C2 là phạm vi xóa tài khoản được kết nối.

Cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Kéo công thức ở ô D2 xuống tối ưu , bạn tất toán sẽ có ứng dụng được ID cho từng người.

Ví dụ 2:

Trong ví dụ này danh sách , tải về vẫn bảng dữ liệu trên nguyên nhân , chúng ta tìm danh sách tự động tất cả tên người ở bang LA bằng cách sử dụng hàm TEXTJOIN hai lần địa chỉ . Đầu tiên sử dụng hàm TEXTJOIN kết hợp nơi nào với hàm IF ở đâu tốt để tìm ra người phù hợp full crack với điều kiện trên vô hiệu hóa , tức là người sống ở bang LA chia sẻ . Kết quả ở đâu tốt sẽ trả về tên họ đầy đủ địa chỉ của người đó vô hiệu hóa , khi chúng ta kéo công thức xuống phải làm sao , cột dịch vụ sẽ giá rẻ được điền tên đầy đủ download của họ qua mạng . kích hoạt Nếu sống ở bang khác quản lý , nó dữ liệu sẽ tăng tốc để trống ô đó.

Cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Tiếp theo tổng hợp , chúng ta giá rẻ sẽ sử dụng hàm TEXTJOIN lần nữa sửa lỗi để lấy danh sách trong một ô link down được phân tách bằng dấu phẩy hỗ trợ . Để làm qua mạng như vậy kích hoạt , chúng ta lấy liền sẽ viết công thức sau trong ô B2.

= TEXTJOIN (“,” tổng hợp , TRUE hỗ trợ , D5: D13)

Như thể hiện trong hình như thế nào dưới đây:

Cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Kết quả lấy liền sẽ là danh sách an toàn các tên ứng dụng được phân cách bằng dấu phẩy như tổng hợp được hiển thị bên dưới:

Cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Các ô trống thanh toán sẽ bị bỏ qua khỏi chuỗi nơi nào đã tổng hợp được kết hợp vì chúng ta thiết lập tùy chọn hai là TRUE.

Ví dụ 3:

Chúng ta trên điện thoại có thể sử dụng hàm TEXTJOIN nơi nào để tạo ra bản quyền các câu tự động hoàn thành khóa chặn . Ví dụ dữ liệu , sử dụng nó tăng tốc để viết nhận xét vào một bảng điểm miễn phí để biết học sinh đó thuộc về lớp nào.

Trong ví dụ dịch vụ dưới đây an toàn , chúng ta danh sách sẽ tạo một bảng LOOKUP cập nhật để tìm lớp tương ứng giá rẻ của học sinh công cụ và trả về an toàn các nhận xét bằng cách sử dụng hàm TEXTJOIN phải làm sao . Bảng tối ưu dưới đây chứa thông tin phạm vi điểm tài khoản và lớp tương ứng mới nhất với khoảng điểm đó.

Cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Công thức LOOKUP nơi nào như sau:

= LOOKUP (F4 tổng hợp , L5: L8 ở đâu nhanh , N5: N8)

Như chúng ta biết rằng hàm LOOKUP có ít nhất ba đối số full crack , đầu tiên là giá trị tra cứu miễn phí , F4 trong ví dụ này sửa lỗi . Đối số thứ hai là phạm vi tìm kiếm tức là L5: L8 trong công thức này qua mạng và đối số cuối cùng là phạm vi trả về là N5: N8 trong công thức chi tiết . Vì vậy tải về , công thức tìm kiếm điểm trong cột đầu tiên (Cột L) xóa tài khoản và trả về giá trị từ Cột N.

Công thức lấy thông tin từ bảng sau nằm giữa E3: F5.

Cách sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Công thức Lookup khóa chặn được thảo luận trong đoạn trước có mặt trong ô F5 tối ưu và trả về xếp hạng C cho điểm 34 đăng ký vay . lấy liền Bây giờ chúng ta kinh nghiệm sẽ sử dụng hàm TEXTJOIN chia sẻ để tạo ra một nhận xét kích hoạt có thể tổng hợp được đặt trong ở đâu uy tín các báo cáo.

Giả sử chúng ta muốn có câu như thế này:

[Candidate name] you have scored [marks] tổng hợp , and your grade is [Grade].

Ta miễn phí sẽ có công thức sau:

=TEXTJOIN(" ",TRUE,F3,"Bạn đạt",F4,"điểm thanh toán , xếp hạng",F5,".")

Trong công thức này:

1 trực tuyến . Đối số đầu tiên là dấu phân tách lấy liền được đặt thành dấu cách (“ “) nguyên nhân , làm cho nó giống một câu.

2 full crack . Đối số thứ hai cài đặt được đặt thành TRUE như bình thường.

3 khóa chặn . F3 là tên giá rẻ của học sinh

4 cập nhật . Phần tải về tiếp theo là “Bạn đạt” xóa tài khoản sẽ an toàn vẫn giữ nguyên cho mỗi trường hợp miễn phí của học sinh.

5 tốt nhất . Tiếp theo là F4 chi tiết , điểm cho học sinh.

6 dịch vụ . Đối số kích hoạt tiếp theo phần cố định địa chỉ sẽ kinh nghiệm vẫn giữ nguyên cho kỹ thuật mọi trường hợp.

7 như thế nào . Đối số thứ hai là lớp trong ô F5.

8 ở đâu uy tín . Đối số cuối cùng là dấu chấm câu biểu hiện kết thúc câu.

Chúc nguyên nhân các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

  • Đây là kiểm tra những hàm cơ bản nhất trong Excel tính năng mà bạn cần nắm rõ
  • Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel
  • Cách sử dụng hàm SUM tối ưu để tính tổng trong Excel

4.8/5 (79 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext