Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Nhiều lệnh trong Microsoft Word có shortcut (phím tắt bàn phím) đi kèm, giúp người dùng nhanh chóng định dạng văn bản, lưu file và thực hiện các thao tác khác trên tài liệu. Những phím tắt bàn phím này có thể được tùy chỉnh hoặc bạn có th

Bài viết hướng dẫn cách xem danh sách những phím tắt bàn phím đi kèm mỗi câu lệnh trong Word 2013 và bổ sung shortcut mới vô hiệu hóa hoặc thay đổi quản lý những shortcut thanh toán hiện tại.

Nhiều lệnh trong Microsoft Word có shortcut (phím tắt bàn phím) đi kèm hỗ trợ , giúp người dùng nhanh chóng định dạng văn bản giả mạo , lưu file và thực hiện các thao tác khác trên tài liệu kỹ thuật . tốc độ Những phím tắt bàn phím này có thể chia sẻ được tùy chỉnh mẹo vặt hoặc bạn có thể gắn shortcut cho các lệnh chưa có phím tắt.

Dưới đây là cách link down để xem sử dụng những phím tắt bàn phím đi kèm mỗi câu lệnh trong Word 2013 an toàn , bổ sung shortcut mới bản quyền hoặc thay đổi như thế nào những shortcut như thế nào hiện tại.

Có một số cách qua mạng để truy cập màn hình Options qua mạng để tùy biến thanh Ribbon mật khẩu , nơi có hộp thoại cho phép tùy chỉnh shortcut bàn phím an toàn . Cách thứ nhất là nhấn vào tab (thẻ) “File”.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Sau đó quảng cáo , nhấn vào “Options” từ danh sách menu ở phía bên trái.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Trên hộp thoại “Word Options”, nhấn vào “Customize Ribbon” ở menu phía bên trái.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Cách thứ hai nhanh hơn tốt nhất để truy cập màn hình Customize Ribbon là nhấn chuột phải lên một trong các tiêu đề mục ở tab bất kỳ hướng dẫn của Ribbon mẹo vặt . Chọn “Customize the Ribbon” từ trình đơn xuất hiện.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Phía bên trái nạp tiền của màn hình “Customize Ribbon” là danh sách các câu lệnh download . Nhấn vào nút “Customize” ở dưới cùng cạnh “Keyboard shortcuts”.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Hộp thoại “Customize Keyboard” xuất hiện miễn phí . Để liệt kê tự động tất cả các lệnh trong danh sách “Commands” ở phía bên phải link down , chọn “All Commands” ở danh sách “Categories” kích hoạt . trên điện thoại Nếu bạn biết câu lệnh muốn chèn shortcut nằm ở mục nào như thế nào , bạn có thể chọn mục đó giá rẻ để thu hẹp danh sách các lệnh ở phía bên phải.

Chọn lệnh muốn chèn shortcut từ danh sách Commands danh sách . dữ liệu Nếu không có phím shortcut tự động được liệt kê ở hộp “Current keys”, nghĩa là chưa có phím shortcut gắn ở đâu tốt với lệnh đó.

Để gán một phím shortcut cho lệnh tốc độ , đặt con trỏ vào hộp soạn thảo “Press new shortcut key” và nhấn phím shortcut bạn muốn dùng.

tài khoản Nếu phím shortcut đó chưa kinh nghiệm được dùng link down bởi lệnh bất kỳ trong Word kích hoạt , trường “Currently assigned to” bên dưới hộp “Current keys” mẹo vặt sẽ hiện “[unassigned]”. Nhấn nút “Assign” tài khoản để gán phím shortcut đã chọn cho câu lệnh đăng ký vay được chọn.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Lưu ý: chia sẻ Nếu bạn nhập shortcut bàn phím đã hỗ trợ được gán cho lệnh khác cập nhật , Word dịch vụ sẽ thông báo lệnh thanh toán được gán mẹo vặt với shortcut đó nơi nào . Chỉ cần nhấn vào các phím shortcut khác cho tới khi thấy xuất hiện chữ “[unassigned]” như trong ảnh trên.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Một khi bạn nhấn “Assign”, phím shortcut full crack sẽ an toàn được thêm vào danh sách “Current keys”.

Lưu ý: Bạn có thể gán nhiều hơn một phím shortcut cho một câu lệnh.

Nhấn “Close” nguyên nhân để đóng hộp thoại “Customize Keyboard”.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Lưu ý: Để xóa một shortcut gán cho một lệnh cập nhật , chọn shortcut đó trong danh sách “Current keys” và nhấn “Remove”.

Nhấn “OK” từ hộp thoại “Word Options” tăng tốc để đóng lại.

Cách bổ sung, chỉnh sửa phím tắt trong Word 2013

Bạn link down cũng có thể thay đổi shortcut đã gán cho một lệnh bằng cách xóa shortcut đó đi và gán cho lệnh shortcut mới.

4.9/5 (49 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext