Cách bật/tắt tự động mở khóa cho ổ BitLocker trong Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu cố định hoặc di động được mã hóa bởi BitLocker trong Windows 10.

BitLocker ở đâu nhanh có thể mã hóa ổ khóa chặn mà Windows tải về được cài đặt trên (ổ chứa hệ điều hành) qua mạng cũng như bản quyền các ổ dữ liệu cố định (chẳng hạn như ổ cứng nội bộ) an toàn . Bạn dữ liệu cũng qua mạng có thể sử dụng BitLocker To Go chia sẻ để giúp bảo vệ ở đâu uy tín tất cả tốt nhất các file cài đặt được lưu trữ trên ổ dữ liệu di động (chẳng hạn như ổ cứng ngoài tốc độ hoặc ổ flash USB).

Bạn quảng cáo có thể chọn cách bạn muốn mở khóa ổ dữ liệu tăng tốc được mã hóa: Bằng mật khẩu quản lý hoặc smart card mẹo vặt . Đối phải làm sao với ổ dữ liệu di động hỗ trợ được mã hóa bằng BitLocker To Go mẹo vặt , bạn cập nhật có thể đặt ổ tự động mở khóa khi bạn đăng nhập vào PC tự động . Đối nhanh nhất với ổ dữ liệu cố định giả mạo , bạn cài đặt cũng hướng dẫn có thể đặt ổ tự động mở khóa khi bạn mở khóa PC tự động nếu muốn địa chỉ , miễn là ổ hệ điều hành qua mạng được bảo vệ bằng BitLocker.

Bạn phải làm sao có thể cấu hình BitLocker vô hiệu hóa để tự động mở khóa trên điện thoại các ổ không host hệ điều hành danh sách . Sau khi người dùng mở khóa volume chứa hệ điều hành download , BitLocker sử dụng thông tin lấy liền được mã hóa lưu trữ trong registry trên điện thoại và siêu dữ liệu volume tối ưu để mở khóa bất kỳ volume dữ liệu nào sử dụng tính năng mở khóa tự động.

Hướng dẫn này vô hiệu hóa sẽ chỉ cho bạn cách bật lừa đảo hoặc tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu cố định ở đâu tốt hoặc di động ở đâu tốt được mã hóa tối ưu bởi BitLocker trong Windows 10.

Lưu ý:

  • Bạn phải đăng nhập cài đặt với tư cách admin tốc độ để download có thể bật mới nhất hoặc tắt tính năng tự động mở khóa trên ổ dữ liệu cố định.
  • BitLocker Drive Encryption chỉ khả dụng trong qua app các phiên bản Windows 10 Pro nhanh nhất , Windows 10 Enterprise tối ưu và Windows 10 Education.

Bật/tắt tự động mở khóa BitLocker cho ổ trong trình quản lý BitLocker

1 danh sách . Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) dịch vụ và nhấp vào biểu tượng BitLocker Drive Encryption.

2 tốt nhất . Thực hiện bước 3 ( lấy liền để bật) tải về hoặc bước 4 ( vô hiệu hóa để tắt) bên dưới tính năng , tùy thuộc vào trên điện thoại những gì bạn muốn làm.

3 nguyên nhân . Để bật tính năng tự động mở khóa cho ổ khóa chặn được mã hóa lừa đảo bởi BitLocker:

A) Mở ổ dữ liệu cố định khóa chặn hoặc ổ dữ liệu di động qua mạng mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

B) Nhấp vào Turn on auto-unlock kích hoạt và chuyển sang bước 5 bên dưới.

Cách bật/tắt tự động mở khóa cho ổ BitLocker trong Windows 10
Bật tính năng tự động mở khóa cho ổ xóa tài khoản được mã hóa vô hiệu hóa bởi BitLocker

4 an toàn . Để tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ đĩa chi tiết được mã hóa tài khoản bởi BitLocker (đây là thiết lập mặc định):

A) Mở ổ dữ liệu cố định nơi nào hoặc ổ dữ liệu di động kỹ thuật mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

B) Nhấp vào Turn off auto-unlock tài khoản và chuyển sang bước 5 bên dưới.

Cách bật/tắt tự động mở khóa cho ổ BitLocker trong Windows 10
Tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ đĩa an toàn được mã hóa hướng dẫn bởi BitLocker

5 cập nhật . trực tuyến Bây giờ qua mạng , bạn trực tuyến có thể đóng bảng điều khiển BitLocker Drive Encryption kỹ thuật nếu muốn.

Bật tính năng tự động mở khóa BitLocker cho ổ trong khi mở khóa ổ

1 hay nhất . Mở This PC trong File Explorer (Win + E).

2 nơi nào . Nhấp ở đâu uy tín để mở ổ dữ liệu cố định ở đâu tốt hoặc di động bị khóa (ví dụ: "F") cài đặt mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

Cách bật/tắt tự động mở khóa cho ổ BitLocker trong Windows 10
Nhấp nhanh nhất để mở ổ dữ liệu cố định nạp tiền hoặc di động bị khóa

3 tổng hợp . Nhập mật khẩu giá rẻ để mở khóa ổ này địa chỉ và nhấp vào liên kết More options.

Cách bật/tắt tự động mở khóa cho ổ BitLocker trong Windows 10
Nhấp vào liên kết More options

4 lấy liền . Chọn hộp Automatically unlock on this PC miễn phí và nhấp vào Unlock.

Cách bật/tắt tự động mở khóa cho ổ BitLocker trong Windows 10
Chọn hộp Automatically unlock on this PC

5 nhanh nhất . kích hoạt Bây giờ ở đâu nhanh , bạn tất toán có thể đóng File Explorer kỹ thuật nếu muốn.

Bật/tắt tự động mở khóa BitLocker cho ổ trong Command Prompt

1 ở đâu uy tín . Mở Command Prompt hướng dẫn với quyền admin.

2 tốt nhất . Thực hiện bước 3 ( tối ưu để bật) nhanh nhất hoặc bước 4 ( vô hiệu hóa để tắt) bên dưới quảng cáo , tùy theo bản quyền những gì bạn muốn làm.

3 đăng ký vay . Để bật tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu cố định ứng dụng hoặc di động nguyên nhân được mã hóa cập nhật bởi BitLocker tổng hợp , hãy nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt phải làm sao , nhấn Enter quản lý và chuyển sang bước 5:

manage-bde -autounlock -enable <drive letter>:

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự thực full crack của ổ đĩa ứng dụng được mã hóa như thế nào mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

Ví dụ:

manage-bde -autounlock -enable D:

4 phải làm sao . Để tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu cố định mật khẩu hoặc di động an toàn được mã hóa vô hiệu hóa bởi BitLocker (đây là thiết lập mặc định) mới nhất , hãy nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt hỗ trợ , nhấn Enter lừa đảo và chuyển sang bước 5 bên dưới:

manage-bde -autounlock -disable <drive letter>:

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự thực lấy liền của ổ download được mã hóa an toàn mà bạn muốn tắt tính năng tự động mở khóa.

Ví dụ:

manage-bde -autounlock -disable D:

5 nhanh nhất . tốc độ Khi hoàn tất giảm giá , bạn danh sách có thể đóng Command Prompt ứng dụng nếu muốn.

  • Cách khắc phục lỗi không thể cài đặt BitLocker trên Windows 10

Bật/tắt tự động mở khóa BitLocker cho ổ trong PowerShell

1 an toàn . Mở PowerShell dữ liệu với quyền admin.

2 vô hiệu hóa . Thực hiện bước 3 ( nơi nào để bật) phải làm sao , bước 4 ( sử dụng để tắt ổ cụ thể) nhanh nhất hoặc bước 5 ( download để tắt nhanh nhất tất cả địa chỉ các ổ) bên dưới sửa lỗi , tùy theo tự động những gì bạn muốn làm.

3 ứng dụng . Để bật tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu di động địa chỉ hoặc cố định cụ thể như thế nào được mã hóa full crack bởi BitLocker giả mạo , nhập lệnh bên dưới vào PowerShell trên điện thoại , nhấn Enter miễn phí và chuyển đến bước 6.

Enable-BitLockerAutoUnlock -MountPoint "<drive letter>:"

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự thực ứng dụng của ổ đĩa nạp tiền được mã hóa tính năng mà bạn muốn bật tính năng tự động mở khóa.

Ví dụ:

Enable-BitLockerAutoUnlock -MountPoint "F:"

4 nguyên nhân . Để tắt tính năng tự động mở khóa cho ổ dữ liệu di động như thế nào hoặc cố định cụ thể tự động được mã hóa ở đâu uy tín bởi BitLocker (đây là thiết lập mặc định) quảng cáo , nhập lệnh bên dưới trong PowerShell tài khoản , nhấn Enter giá rẻ và chuyển đến bước 6:

Disable-BitLockerAutoUnlock -MountPoint "<drive letter>:"

Thay thế <drive letter> trong lệnh trên bằng ký tự thực hướng dẫn của ổ qua web được mã hóa kiểm tra mà bạn muốn tắt tính năng tự động mở khóa.

Ví dụ:

Disable-BitLockerAutoUnlock -MountPoint "F:"

5 tự động . Để tắt tính năng tự động mở khóa cho qua app tất cả ổ dữ liệu cố định vô hiệu hóa được BitLocker mã hóa trên điện thoại , hãy nhập lệnh bên dưới trong PowerShell tăng tốc , nhấn Enter tốt nhất và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Clear-BitLockerAutoUnlock

6 ở đâu uy tín . công cụ Khi hoàn tất tổng hợp , bạn ứng dụng có thể đóng PowerShell giả mạo nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

4.8/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext