Cách bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Windows 10

Tham số autoSwitch kiểm soát hành vi chuyển vùng của mạng không dây được kết nối tự động khi mạng không dây được ưu tiên hơn nằm trong phạm vi phủ sóng.

công cụ Khi bạn kết nối qua web với một mạng không dây mới qua web , Windows mới nhất sẽ tạo một cấu hình cho mạng không dây link down . Cấu hình mạng không dây (WiFi) chứa SSID (tên mạng) tối ưu , khóa mật khẩu qua mạng và thông tin bảo mật lấy liền để xóa tài khoản có thể kết nối phải làm sao với mạng không dây.

ở đâu uy tín Nếu bạn tự động đã bật tính năng tự động kết nối hướng dẫn với mạng không dây nạp tiền , Windows ở đâu nhanh sẽ tự động kết nối sử dụng với cấu hình mạng không dây nơi nào của bạn dựa trên thứ tự ưu tiên khi mạng không dây nằm trong phạm vi phủ sóng.

Tham số autoSwitch kiểm soát hành vi chuyển vùng phải làm sao của mạng không dây ở đâu nhanh được kết nối tự động khi mạng không dây hướng dẫn được ưu tiên hơn nằm trong phạm vi phủ sóng.

miễn phí Nếu autoSwitch dữ liệu được bật tính năng , nó cho phép Windows tiếp tục tìm kiếm vô hiệu hóa các mạng không dây tăng tốc được kết nối tự động khác vô hiệu hóa , trong khi nguyên nhân được kết nối tổng hợp với mạng không dây lừa đảo hiện tại dữ liệu . ứng dụng Nếu mạng không dây vô hiệu hóa được kết nối tự động có mức ưu tiên cao hơn mạng không dây hiện đang kết nối nằm trong phạm vi quảng cáo , Windows mẹo vặt sẽ tự động kết nối cập nhật với mạng đó.

Hướng dẫn này tổng hợp sẽ chỉ cho bạn cách bật bản quyền hoặc tắt autoSwitch cho link down các mạng không dây trong Windows 7 chia sẻ , Windows 8 tốt nhất và Windows 10.

Bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Control Panel

Tùy chọn này yêu cầu bạn phải kết nối nơi nào với mạng không dây tính năng mà bạn muốn bật hướng dẫn hoặc tắt autoSwitch.

1 nhanh nhất . Mở Control Panel (giao diện biểu tượng) vô hiệu hóa và nhấp vào biểu tượng Network and Sharing Center.

2 tốt nhất . Nhấp vào liên kết Change adapter settings ở phía bên trái qua mạng của Network and Sharing Center.

Cách bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Windows 10
Nhấp vào liên kết Change adapter settings ở phía bên trái địa chỉ của Network and Sharing Center

3 quảng cáo . Nhấp vào kết nối mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2") trên điện thoại mà bạn muốn bật nhanh nhất hoặc tắt autoSwitch full crack để mở hộp thoại Status.

Lưu ý: Bạn link down cũng giá rẻ có thể chọn kết nối mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2") bản quyền mà bạn muốn bật hay nhất hoặc tắt autoSwitch giảm giá và nhấn vào View status of this connection trên thanh công cụ.

Cách bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Windows 10
Nhấp vào kết nối mạng không dây

4 tổng hợp . Nhấp vào nút Wireless Properties trong hộp thoại Status.

Cách bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Windows 10
Nhấp vào nút Wireless Properties

5 qua web . Chọn (bật) ở đâu nhanh hoặc bỏ chọn (tắt - mặc định) Look for other wireless networks while connected to this network địa chỉ , tùy theo mẹo vặt những gì bạn muốn ở đâu nhanh và nhấn OK.

vô hiệu hóa Nếu chọn Look for other wireless networks while connected to this network, Connect automatically when this network is in range dữ liệu cũng giảm giá sẽ danh sách được chọn.

Cách bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Windows 10
Chọn thanh toán hoặc bỏ chọn Look for other wireless networks while connected to this network

6 hướng dẫn . giá rẻ Khi hoàn tất bản quyền , bạn nhanh nhất có thể đóng hộp thoại Status (bước 4) download , Network Connections (bước 3) tính năng Network and Sharing Center (bước 2).

  • Cách bật/tắt tùy chọn cho phép ứng dụng giao tiếp chia sẻ với thiết bị chưa link down được ghép nối trong Windows 10

Bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong trong Command Prompt

Tùy chọn này không yêu cầu bạn phải kết nối giảm giá với mạng không dây hỗ trợ mà bạn muốn bật nạp tiền hoặc tắt autoSwitch.

1 kỹ thuật . Mở Command Prompt.

2 công cụ . Sao chép sửa lỗi và dán lệnh netsh wlan show profiles vào Command Prompt tất toán , nhấn Enter. Các cấu hình mạng không dây dịch vụ sẽ chia sẻ được liệt kê theo thứ tự ưu tiên tài khoản để kết nối khi ở trong phạm vi phủ sóng.

Ghi lại tên cấu hình mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2") ở đâu uy tín mà bạn muốn bật bản quyền hoặc tắt autoSwitch.

Ghi lại tên interface (ví dụ: "Wi-Fi") cấu hình mạng không dây (ví dụ: "Brink-Router2") đang bật.

Cách bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Windows 10
Nhập lệnh vào Command Prompt

3 dữ liệu . Nhập lệnh bên dưới đăng ký vay mà bạn muốn sử dụng vào Command Prompt download và nhấn Enter.

  • Để bật autoSwitch cho mạng không dây này:
netsh wlan set profileparameter name="profile name" autoswitch=Yes
  • Để bật autoSwitch cho mạng không dây này trên interface cụ thể:
netsh wlan set profileparameter name="profile name" interface="InterfaceName" autoswitch=Yes
  • Mặc định - Để tắt autoSwitch cho mạng không dây này:
netsh wlan set profileparameter name="profile name" interface="InterfaceName" autoswitch=No
  • Mặc định - Để tắt autoSwitch cho mạng không dây này trên interface cụ thể:
netsh wlan set profileparameter name="profile name" interface="InterfaceName" autoswitch=No

Thay thế profile name trong giảm giá các lệnh trên bằng tên thực (ví dụ: "Brink-Router2") nơi nào của cấu hình mạng không dây từ bước 2.

Thay thế InterfaceName trong lệnh trên bằng tên interface thực tế (ví dụ: "Wi-Fi") từ bước 2 nạp tiền . Việc chỉ định tên interface (còn gọi là wireless adapter) mới nhất có thể hữu ích khi bạn có nhiều adapter không dây giảm giá và chỉ muốn bật lấy liền hoặc tắt autoSwitch cho mạng không dây trên một adapter không dây cụ thể (còn gọi là interface).

Ví dụ:

BẬT:

netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" autoswitch=Yes

BẬT (trên interface cụ thể):

netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" interface="Wi-Fi" autoswitch=Yes

TẮT:

netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" autoswitch=No

TẮT (trên interface cụ thể):

netsh wlan set profileparameter name="Brink-Router2" interface="Wi-Fi" autoswitch=No
Cách bật/tắt tự động chuyển đổi kết nối mạng không dây trong Windows 10
Tắt/bật tính năng tự động chuyển mạng

4 an toàn . kiểm tra Bây giờ miễn phí , bạn kiểm tra có thể đóng Command Prompt nhanh nhất nếu muốn.

Chúc bạn thực hiện thành công!

4.8/5 (12 votes)

Có thể bạn quan tâm:

    Ý kiến khách hàngPreNext