Bài 7: Khóa trong Access 2007

Khóa chính là một định danh duy nhất cho một bản ghi. Khóa chính không thể cùng tồn tại ở cả hai bản ghi.

Quản Trị Mạng - Khóa là một phần không thể thiếu trong bản ghi cài đặt của một cơ sở dữ liệu đăng ký vay . Vậy có kinh nghiệm những loại khóa nào an toàn , chúng dùng khóa chặn để làm gì giảm giá , chúng ta mới nhất sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết này ở đâu uy tín nhé.

Khóa chính

Khóa chính là một định danh duy nhất cho một bản ghi tốt nhất . Khóa chính không thể cùng tồn tại ở cả hai bản ghi. Trường này tốc độ có thể không không bao giờ công cụ được tối ưu để trống

Bài 7: Khóa trong Access 2007

Khóa ghép

Một khóa ghép là một khóa chính ở đâu uy tín tính năng bao gồm hai dịch vụ hoặc nhiều trường qua app . Nó nơi nào cũng mật khẩu có thể tải về được gọi là khóa ràng buộc.

Khóa ngoại

Một khóa ngoại là một trường hay sự kết hợp thanh toán các trường kiểm tra được liên quan tới khóa chính qua mạng của bảng khác.

4.8/5 (76 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext