Bài 6: Quản lý bảng trong Access 2007

Trong việc quản lý bảng, chúng ta có thể xóa bảng, đổi tên, và tạo các mô tả về bảng sao cho phù hợp với nội dung chứa trong bảng dữ liệu.


Quản Trị Mạng - Trong việc quản lý bảng kích hoạt , chúng ta tốc độ có thể xóa bảng vô hiệu hóa , đổi tên mẹo vặt , ở đâu tốt và tạo kinh nghiệm các mô tả về bảng sao cho phù hợp sử dụng với nội dung chứa trong bảng dữ liệu hỗ trợ . Dưới đây là hướng dẫn chi tiết mẹo vặt để quản lý bảng trong Access 2007.

Xóa bảng trong Access 2007

Để xóa bảng:

- Mở cơ dở dữ liệu bạn muốn bằng cách kích Microsoft Office Button chi tiết và chọn Open.

- Kích phải vào bảng cài đặt và chọn Delete.

Bài 6: Quản lý bảng trong Access 2007

Đổi tên bảng Access 2007

Để đổi tên một bảng trong Access 2007 bạn thao tác tải về như sau:

- Mở cơ sở dữ liệu từ Microsoft Office Button mật khẩu và kích Open.

- Kích phải vào bảng lừa đảo và chọn Rename.

- Nhập tên mới.

Bài 6: Quản lý bảng trong Access 2007

ứng dụng Thêm phần mô tả cho bảng

Để thêm phần mô tả cho bảng:

- Mở cơ sở dữ liệu bằng cách kích Microsoft Office Button link down và chọn Open.

- Kích phải vào bảng trực tuyến và chọn Table Properties.

Bài 6: Quản lý bảng trong Access 2007

- Kích vào vùng Description.

- Nhập phần mô tả.Bài 6: Quản lý bảng trong Access 2007

4.9/5 (69 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext