Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007

Có hai cách xem bảng trong Access 2007 và thêm dữ liệu vào bảng là Design View và Datasheet View.

Quản Trị Mạng - Có hai cách xem bảng trong Access 2007 tăng tốc và thêm dữ liệu vào bảng là Design View giả mạo và Datasheet View.

Trong chế độ Design View dữ liệu , bạn bản quyền có thể xem nơi nào tất cả sửa lỗi các trường ở đâu uy tín với tốc độ các kiểu dữ liệu tất toán và sự mô tả về bảng ( hướng dẫn nếu có).

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007

Để xem bảng ở chế độ Design View:

- Kích mũi tên xuống khóa chặn của nút View.

- Chọn Design View.

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007

Đối vô hiệu hóa với nạp tiền các bảng ở đâu tốt kinh nghiệm đã tăng tốc được thêm vào cơ sở dữ liệu trước đó tải về thì nạp tiền có thể không xem ở đâu nhanh được ( ở đâu uy tín nếu muốn xem miễn phí thì bạn chọn tên bảng đó nạp tiền , kích chuột phải vào bảng hay nhất và chọn Design View).

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007
Chế độ Design view cho bảng DMKhach

Trong chế độ Datasheet View kiểm tra , bạn mật khẩu có thể hiển thị tính năng các bản ghi trong một bảng nguyên nhân , mỗi một dòng là một bản ghi khóa chặn . Tiêu đề cột là bản quyền các trường bạn định nghĩa cho cơ sở dữ liệu.

Để xem ở chế độ Datasheet View:

- Kích vào mũi tên xuống ở nút View.

- Chọn Datasheet View.

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007
Chế độ Datasheet View cho bảng DMKhach

cập nhật Thêm xóa tài khoản các trường mới

Có nhiều cách giá rẻ để thêm tốc độ các trường mới vào một cơ sở dữ liệu quản lý . Các trường mới đăng ký vay có thể tính năng được thêm trong chế độ Datasheet View bản quyền hoặc Design View.

Có hai cách hướng dẫn để thêm một trường mới trong chế độ Datasheet View: Add New Field nơi nào hoặc New Field Button.

Để thêm một New Field trong Datasheet:

- Kích cột Add New Field

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007

Để thêm một trường mới sử dụng nút New Field:

- Kích tab Datasheet trên vùng Ribbon.

- Chọn nút New Field.

- Chọn kiểu trường bạn muốn tài khoản để thêm từ cửa sổ Field Templates.

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007

Để thêm một trường mới trong chế độ Design View:

- Kích nút Design View.

- Kích vào trường sẵn có nạp tiền tiếp theo.

- Nhập tên trường vào cột Field Name.

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007

Các kiểu dữ liệu

Có nhiều kiểu dữ liệu phải làm sao mà một trường miễn phí có thể kích hoạt được xác định sửa lỗi . ở đâu tốt Khi tạo một trường mới trong cơ sở dữ liệu sử dụng , bạn nên đặt kiểu dữ liệu thích hợp cho trường đó.

Bảng sau liệt kê thanh toán các kiểu dữ liệu cho nạp tiền các trường:

Kiểu dữ liệuÝ nghĩa
TextKiểu văn bản link down , số tất toán , hay chuỗi không mẹo vặt quá 255 ký tự
MemoTương tự như trường văn bản mới nhất , vô hiệu hóa có thể chứa kiểu text cập nhật , số công cụ , hay dữ liệu không kinh nghiệm quá 2GB.
NumberKiểu số không giả mạo quá 16bytes
Date/TimeKiểu ngày link down và giờ
CurrencyKiểu tiền tệ không xóa tài khoản quá 8bytes tốc độ và chính xác tới 4 số thập phân
AutoNumberAccess tạo một số duy nhất cho mỗi bản ghi mới danh sách . Thường dùng làm khóa chính cho bảng.
Yes/NoKiểu logic (đúng/sai)
OLE ObjectKiểu nhúng giả mạo và kết nối đói tượng (hình ảnh ở đâu tốt , tài liệu quảng cáo , đồ họa) không kiểm tra quá 2GB
HyperlinkĐịa chỉ siêu lien kết như trực tuyến các địa chỉ Web
AttachmentĐính kém như ảnh nhanh nhất , bảng tính hỗ trợ , tài liệu quản lý và biểu đồ

Chỉnh sửa kiểu dữ liệu trong trường

kỹ thuật Khi tạo kinh nghiệm các bảng sử dụng , bạn nên xác định qua web các kiểu dữ liệu download của bảng sao cho phù hợp ở đâu uy tín với kiểu dữ liệu qua web kỹ thuật được xác định cho trường.

Để chỉnh sửa kiểu dữ liệu trong Datasheet View:

- Kích trường bạn muốn xác định.

- Chọn tab Datasheet trên vùng Ribbon.

- Kích mũi tên xuống phía bên phải Data Type.

- Chọn kiểu dữ liệu tất toán khóa chặn sẽ xác định cho trường đó.

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007

Để chỉnh sửa định dạng tất toán của dữ liệu:

- Kích trường bạn muốn định dạng.

- Chọn tab Datasheet trên Ribbon.

- Chọn mũi tên phía bên phải Format lấy liền và chọn kiểu định dạng phù hợp.

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007

Để chỉnh sửa Data Type trong chế độ Design View:

- Chọn Design View

- Chọn tên trường bạn muốn tăng tốc để định nghĩa hay tạo một trường mới.

- Kích Data Type.

- Chọn Data Type thích hợp.

- Định dạng trường trong hộp thoại Field Properties.

Bài 5: Tạo bảng trong Access 2007

4.8/5 (76 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext