Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007

Microsoft Office Button (biểu tượng hình tròn màu vàng ở phía góc trên bên trái) thực thi rất nhiều chức năng mà được đặt ở thực đơn File trong các phiên bản Access cũ. Nút này cho phép bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới (New), mở một cơ

Microsoft Office Button

Quản Trị Mạng - Microsoft Office Button (biểu tượng hình tròn màu vàng ở phía góc trên bên trái) thực thi ở đâu nhanh rất nhiều chức năng hỗ trợ lấy liền được đặt ở thực đơn File trong dịch vụ các phiên bản Access cũ bản quyền . Nút này cho phép bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới (New) đăng ký vay , mở một cơ sở dữ liệu cài đặt đã tồn tại (Open) tốc độ , lưu (Save) công cụ và lưu vô hiệu hóa với tên (Save as) mật khẩu , in ấn (Print) chi tiết , Send hay Close.

Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 1: Microsoft Office ButtonRibbon

Ribbon là vùng phía trên tài khoản của tài liệu cập nhật . Nó có 5 tab: Home kích hoạt , Create full crack , External Data quản lý , Database Tools ở đâu uy tín , qua mạng Datasheet tăng tốc . Mỗi tab tải về được tách thành chia sẻ các nhóm mật khẩu . Các nhóm tập hợp bản quyền các tính năng thiết kế lừa đảo để thực thi tính năng các chức năng sửa lỗi mà bạn sửa lỗi sẽ sử dụng trong việc phát triển hay chỉnh sửa cơ sở dữ liệu Access.

Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 2: Các tab trong vùng Ribbon

Các tính năng phổ biến mật khẩu được hiển thị trên vùng Ribbon như thế nào . Để thấy khóa chặn các tính năng thêm trong mỗi nhóm ở đâu uy tín , kích vào mũi tên phía góc dưới bên phải mỗi nhóm.

Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 3: Ví dụ tính năng trong nhóm Font

Home: Views mới nhất , Clipboard hay nhất , Fonts qua app , Rich Text dịch vụ , Records địa chỉ , Sort & Filter tối ưu , Find.

Create:
Tables quản lý , Forms giá rẻ , Reports tài khoản , Other.

External Data: Import trên điện thoại , Export bản quyền , Collect Data kiểm tra , SharePoint Lists.

Database Tools: Macro tải về , Show/Hide đăng ký vay , Analyze danh sách , Move Data địa chỉ , Database Tools.

Quick Access Toolbar

Quick Access Toolbar là thanh công cụ tùy chỉnh chứa lừa đảo các lệnh mẹo vặt mà bạn muốn kinh nghiệm để sử dụng trên điện thoại . Bạn tải về có thể đặt Quick access toolbar phía trên hay dưới vùng ribbon chi tiết . Để thay đổi vị trí mật khẩu của nó trên điện thoại , kích vào mũi tên cuối dưới thanh công cụ thanh toán và chọn Show Below the Ribbon.

Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 4: Quick Access Toolbar

Vùng Navigation

Navigation hiển thị như thế nào các đối tượng cơ sở dữ liệu như cài đặt các bảng nơi nào , biểu mẫu cài đặt , truy vấn nguyên nhân và reports.

Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 5: Navigation Pane

Tabbed Document Window Viewing

Tabbed document viewing mở an toàn các bảng tất toán , biểu mẫu mới nhất , truy vấn lấy liền và reports trong cùng cửa sổ nhanh nhất . Kích vào kích hoạt các tab ứng dụng để chuyển đổi giữa kiểm tra các cửa sổ.

Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 6: Tabbed Document Window Viewing

4.8/5 (70 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext