Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn cần tìm hiểu mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ không mất lãi hợp pháp trả góp tháng tỉ mỉ nhất. Nên dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình app vay tiền chọn lọc mẫu giấy vay tiền đơn giản Shinhan phù hợp nhất agribank mẫu giấy vay tiền không thế chấp mới nhất anh/chị bằng CCCD tham khảo webapp vay tiền !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể an toàn :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. an toàn ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ nơi nào : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ vay không trả :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay có tiền liền Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng lãi suất cao trong thời gian ............... tháng lãi suất 0 kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết webapp vay tiền hai bên:
Bên A cam kết chỉ cần CMND thanh toán đúng như thoả thuận cả gốc lãi suất cao lãi theo thoả thuận cho Bên B. tất toán bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A lấy liền chịu trách nhiệm trước pháp luật miễn phí lãi suất đáo hạn tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký link web ghi rõ họ tên) (Ký mbbank ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Cần tránh dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để không thể sửa xoá. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra vay ngang hàng có chữ ký đăng ký vay hai bên rõ ràng. Để cẩn thận hơn thì nên có thêm chữ ký có nên vay người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân góp tháng tạo hai bản chỉ cần CCCD mỗi bên giữ một bản.

4.9/5 (34 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next