Tìm hiểu về Mailbox Recovery Exchange 2010

Trong một số phiên bản trước của Exchange Server, chúng ta có thể sử dụng tính năng Recovery Storage Group – RSG, cho phép người sử dụng lưu trữ bản copy của file EDB của Mailbox Database, đồng thời có thể dễ dàng khôi phục từng thành phần

Quản Trị Mạng - Trong một số phiên bản trước nạp tiền của Exchange Server chia sẻ , chúng ta giá rẻ có thể sử dụng tính năng Recovery Storage Group – RSG trên điện thoại , cho phép người sử dụng lưu trữ bản copy download của file EDB công cụ của Mailbox Database tổng hợp , đồng thời xóa tài khoản có thể dễ dàng khôi phục từng thành phần mailbox đăng ký vay riêng rẽ an toàn hoặc một số yếu tố có liên quan khác như mail tổng hợp , calendar qua mạng hoặc contact. Còn trong Exchange 2010 vô hiệu hóa , chúng ta không thể sử dụng Storage Groups nơi nào , giảm giá và do vậy ở đâu tốt cũng không còn tính năng Recovery Storage Group phải làm sao , tối ưu và thay vào đó là Recovery Database chi tiết , giảm giá nhưng tính năng này lại chỉ ở đâu uy tín được kết hợp trên mỗi server tại 1 thời điểm nhất định tốt nhất . Phần Mailbox Databases tuy không dịch vụ được kết nối tới server giảm giá , trực tuyến nhưng chúng lại quảng cáo được kết hợp trên bất kỳ nền tảng server nào tương tự như cài đặt với Exchange Organisation xóa tài khoản . Trong bài viết trước ở đâu nhanh , chúng ta ứng dụng đã cùng nhau thảo luận về cách thức sử dụng tiện ích Windows Backup Utility download để sao lưu file EDB tài khoản LOG lấy liền , lừa đảo và lần này thanh toán , chúng ta trên điện thoại sẽ tiếp tục vô hiệu hóa với việc tìm hiểu cách sử dụng tính năng này download để khôi phục file EDB chi tiết với toàn bộ phần nội dung bên trong qua web . Cụ thể tối ưu , giá rẻ quá trình thử nghiệm công cụ của chúng ta tài khoản sẽ chia làm 4 xóa tài khoản bước sau:

- Khôi phục file EDB qua mạng và LOG

- Tạo Recovery Database từ file EDB

- Sử dụng công cụ ESEUTIL tài khoản để ghi lại thông tin từ file log

- Khôi phục tính năng các thành phần mailbox nơi nào hoặc mail

Khôi phục file EDB vô hiệu hóa và LOG:

Trước tiên link down , an toàn các bạn khởi động tiện ích Windows Server Backup (Start > Administrative Tools) lấy liền , trong phần cửa sổ điều khiển bên phải chi tiết , chúng ta kiểm tra sẽ chọn Recover giảm giá . Tại cửa sổ hiển thị đầu tiên tài khoản , chọn nơi lưu trữ phần sao lưu như hình dưới lừa đảo , giả mạo nếu người dùng có file sao lưu tăng tốc được lưu trữ trên phân vùng ổ cứng khác quảng cáo của server tất toán thì chọn This Server nguyên nhân , còn qua app nếu không sử dụng thì chọn phần dưới – Backup stored on another location ở đâu nhanh . Sau đó nhấn Next:

Tìm hiểu về Mailbox Recovery Exchange 2010

Tiếp theo cập nhật , hệ thống cài đặt sẽ hỏi chính xác thư mục lưu trữ nạp tiền , tổng hợp các bạn chọn theo phương án trên rồi nhấn Next;

Tìm hiểu về Mailbox Recovery Exchange 2010

Tại màn hình tốc độ tiếp theo kiểm tra , chúng ta phải cung cấp thêm thông tin cụ thể về nơi lưu trữ phần dữ liệu sao lưu hỗ trợ . Tất nhiên nhanh nhất , tùy vào phương án full crack đã chọn bên trên ở đâu uy tín mà phần tùy chọn tại đây hay nhất cũng khác giá rẻ . Bước qua mạng tiếp theo là chọn ngày tháng quảng cáo để khôi phục (như hình dưới) từ tùy chọn theo hệ thống Calendar giảm giá , nhấn Next khi hoàn tất:

Tìm hiểu về Mailbox Recovery Exchange 2010

Chọn tiếp file mật khẩu hoặc thư mục theo lựa chọn tại màn hình ở đâu uy tín tiếp theo (tại bước này địa chỉ , chúng ta chưa thực sự cần khôi phục toàn bộ) tốc độ và tiếp tục nhấn Next quảng cáo . Hệ thống hay nhất sẽ hiển thị danh sách file tự động và thư mục như hình dưới:

Tìm hiểu về Mailbox Recovery Exchange 2010

Sau khi chọn lựa dịch vụ , chúng ta chỉ việc nhấn Next trực tuyến , phần miễn phí tiếp theo nơi nào của sửa lỗi quá trình link down sẽ hỏi người dùng nơi lưu trữ dữ liệu lừa đảo . ở đâu uy tín Khi kết thúc nạp tiền , nhấn nút Recover.

Tạo Recovery Database từ file EDB:

ở đâu tốt Khi hoàn tất việc khôi phục file EDB bản quyền LOG kích hoạt , chúng ta tổng hợp sẽ tiếp tục chuyển sang kích hoạt quá trình tạo Recovery Database dữ liệu . Toàn bộ việc này chỉ miễn phí có thể tất toán được thực hiện bằng cách sử dụng Exchange Management Shell. Trong bài thử nghiệm này hỗ trợ , chúng ta tài khoản sẽ sử dụng vô hiệu hóa những thông tin như tự động dưới đây:

- Servername là WIN2008R2 (phải là Exchange Server trong Mailbox Role)

- File EDB địa chỉ và Log kiểm tra được lưu trữ trong thư mục C:EDBRestore

- Tên file EDB là Mailbox Database 2012387847.edb

- Tên Recovery Database công cụ sẽ ở đâu nhanh được thay đổi thành RecoveryDatabase1

Sau đó quảng cáo , chúng ta gõ lệnh sau trong Exchange Management Shell:

New-MailboxDatabase -Recovery -Name “RecoveryDatabase1” -Server WIN2008R2 -EdbFilePath “C:EDBRestoreMailbox Database 1.edb" -LogFolderPath "C:EDBRestore"

Và kết quả tại bước này giảm giá , hệ thống chia sẻ sẽ hiển thị kích hoạt như sau:

Tìm hiểu về Mailbox Recovery Exchange 2010

Câu lệnh trên phải làm sao đã tạo thành công Recovery Database tăng tốc , người sử dụng vô hiệu hóa có thể xác nhận kết quả nhanh nhất của bước này bằng cách sử dụng lệnh sau từ Exchange Management Shell:

Get-MailboxDatabase

quảng cáo Khi hệ thống hiển thị như hình dưới:

Tìm hiểu về Mailbox Recovery Exchange 2010

Chúng ta địa chỉ có thể dễ dàng thấy rằng thành phần RecoveryDatabase1 tự động đã tổng hợp được liệt kê trong danh sách nhanh nhất với giá trị True bên dưới cột Recovery vô hiệu hóa , có nghĩa là phần cơ sở dữ liệu khôi phục giả mạo đã nhanh nhất được tạo thành công sử dụng . Bước cần thực hiện trực tuyến tiếp theo trực tuyến khá đơn giản qua web , đó là ghi lại thông tin từ sử dụng bất cứ file log nào trong hệ thống.

Sử dụng ESEUTIL ở đâu uy tín để ghi lại thông tin từ file log:

Về bản chất danh sách , file EDB vừa tài khoản được khôi phục bên trên không chứa bất kỳ dữ liệu nào trong file log tối ưu của cơ sở dữ liệu chính sau khi chúng ta thực hiện nhanh nhất quá trình sao lưu tải về . Và tại bước này chia sẻ , đăng ký vay các bạn qua web sẽ phải cần tới 1 tiện ích hỗ trợ – ESEUTIL tính năng , vốn tất toán vẫn vô hiệu hóa được giữ nguyên từ phiên bản Exchange Server 2000 cho tới nay thanh toán . Cụ thể hơn mật khẩu , chúng ta cần biết chính xác số thứ tự phải làm sao của file log trước khi dùng ESEUTIL trực tuyến . Để thực hiện tự động quá trình này nguyên nhân , chọn thư mục vừa khôi phục file EDB tốc độ và Log (trong bài thử nghiệm này là C:EDBRestore) ở đâu uy tín , tìm file bắt đầu xóa tài khoản với ký tự E mới nhất và 2 số danh sách tiếp theo đằng sau mẹo vặt , cuối cùng là phần đuôi mở rộng *.chk (ví dụ E00.chk) – hay còn gọi là file checkpoint chia sẻ , tính năng hoặc file working log.

Giả sử rằng file checkpoint hướng dẫn của chúng ta tất toán được gọi là E00.chk dịch vụ , link down tiếp theo miễn phí sẽ phải sử dụng lệnh phù hợp qua app để lấy thông tin từ file log trong Exchange Management Console:

Cd <enter>
CD EDBRestore
ESEUTIL /R E00 /I /D

Câu lệnh trên phải làm sao sẽ thực hiện kiểm tra quá trình ghi lại dữ liệu trên điện thoại mà chúng ta vừa khôi phục từ nguyên nhân quá trình sao lưu vào cơ sở dữ liệu cài đặt . Và phần cuối cùng qua app của toàn bộ hỗ trợ quá trình này là kết hợp Recovery Database:

Mount-Database RecoveryDatabase1

tốc độ Khi này giả mạo , chúng ta tốt nhất đã sẵn sàng tăng tốc để khôi phục lại giảm giá những phần dữ liệu theo yêu cầu.

Khôi phục lừa đảo các thành phần mailbox qua app hoặc mail:

Không giống như một số phiên bản trước download của Exchange qua web , chúng ta thanh toán sẽ không có xóa tài khoản bất cứ phần điều khiền nào có giao diện đồ họa cho từng tiến trình cụ thể đăng ký vay . Để thực hiện ở đâu tốt quá trình khôi phục mail ứng dụng , chúng ta cần phải sử dụng Exchange Management Shell.

Ví dụ tăng tốc , chúng ta có 1 tài khoản tên là mark_wills mẹo vặt , lấy liền và anh ta vừa xóa đi toàn bộ phần nội dung địa chỉ của mailbox thanh toán , nhiệm vụ bản quyền của chúng ta tại đây là hỗ trợ Mark khôi phục lại đăng ký vay những dữ liệu đó tối ưu . cập nhật Khi hệ thống bản quyền được thiết lập theo mô hình trên dịch vụ , toàn bộ phần mailbox sửa lỗi của mark_wills mật khẩu sẽ nằm trong Recovery Database thanh toán , ở đâu uy tín và chúng ta chỉ cần sử dụng Exchange Management Shell dịch vụ và gõ lệnh sau:

Restore-Mailbox -Identity mark_wills -RecoveryDatabase RecoveryDatabase1

Câu lệnh trên lừa đảo sẽ thực hiện thao tác khôi phục dữ liệu mailbox chi tiết của tài khoản mark_wills từ cơ sở dữ liệu có tên là RecoveryDatabase1 tới phần mailbox trong cơ sở dữ liệu hay nhất hiện tại (tất nhiên là phần mailbox gốc phải tối ưu được giữ nguyên hiện trạng) ở đâu tốt . Việc sửa lỗi tiếp theo là khôi phục mailbox sửa lỗi của mark_wills từ Recovery Database qua web và đặt vào trong 1 thư mục mark_wills Recovery bên trong 1 mailbox khác có tên là tigermatt:

Restore-Mailbox -Identity tigermatt -RecoveryDatabase RecoveryDatabase1 -RecoveryMailbox mark_wills -TargetFolder “mark_wills Recovery”

an toàn Bên cạnh đó mẹo vặt , chúng ta còn nhanh nhất có thể tìm kiếm từ khóa bên trong mailbox vô hiệu hóa . Cụ thể tại bài thử nghiệm này nơi nào , chúng tôi tiến hành tìm nhanh nhất bất cứ tin nhắn nào có chứa demazter sửa lỗi và lưu trữ kinh nghiệm tất cả trong 1 thư mục khác - mark_wills recovery with demazter text qua app , đặt bên trong 1 mailbox alanhardisty khác:

Restore-Mailbox -Identity alanhardisty -RecoveryDatabase RecoveryDatabase1 -RecoveryMailbox mark_wills -SubjectKeywords "demazter" –TargetFolder “mark_wills recovery with demazter”

Chúc quảng cáo các bạn thành công!

4.9/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext