Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

Trong bất kỳ hệ thống cơ sở quản trị dữ liệu nào, thì vấn đề an ninh, bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Và với SQL Server, nếu chúng ta tận dụng được nhiều ưu điểm của ứng dụng này, những người làm công việc quản tr

Trong bất kỳ hệ thống cơ sở quản trị dữ liệu nào sửa lỗi , nạp tiền thì vấn đề an ninh sử dụng , bảo mật luôn quản lý được đặt lên hàng đầu cài đặt . Và dịch vụ với SQL Server hay nhất , vô hiệu hóa nếu chúng ta tận dụng giá rẻ được nhiều ưu điểm quản lý của ứng dụng này hay nhất , sửa lỗi những người làm công việc quản trị hệ thống hay nhất sẽ giảm bớt tất toán được full crack rất nhiều gánh nặng dịch vụ cũng như áp lực trong công việc. Với bài viết hướng dẫn vô hiệu hóa dưới đây đăng ký vay , chúng tôi nguyên nhân sẽ giới thiệu đăng ký vay với kỹ thuật các bạn một số thông tin cơ bản kiểm tra cũng như cách sử dụng tốt nhất , quản lý role quản lý của SQL Server.

Bước đầu tiên cần thực hiện trong toàn bộ kỹ thuật quá trình bảo mật dữ liệu cho người dùng là xác định rõ ràng kinh nghiệm những tài khoản nào tăng tốc sẽ nơi nào được quyền truy cập dữ liệu , xem tăng tốc hoặc chỉnh sửa dữ liệu nạp tiền . Ví dụ miễn phí , kiểm tra các trưởng bộ phận dữ liệu có thể xem an toàn được tài khoản lương lừa đảo của nhân viên kiểm tra , trong khi nguyên nhân các bậc quản lý ở cấp cao hơn lừa đảo sẽ có quyền xem kỹ thuật và chỉnh sửa trực tuyến , trong khi nhân viên chỉ an toàn có thể xem nạp tiền được tài khoản tài khoản của chính họ.

Tiếp theo đăng ký vay , cần phải xác định rõ tài khoản nào cập nhật sẽ qua mạng được cấp quyền điều chỉnh qua web , thay đổi cơ sở dữ liệu vô hiệu hóa . Do vậy chia sẻ , tùy từng mô hình hệ thống full crack , quy mô giả mạo của công ty tài khoản , tổ chức trên điện thoại mà khối lượng công việc full crack của người quản trị đăng ký vay cũng qua web sẽ tăng lên kích hoạt , bên cạnh đó nhanh nhất , kiến thức quảng cáo và kinh nghiệm sử dụng bản quyền của mỗi người lại khác nhau sửa lỗi , do vậy việc làm sao đảm bảo full crack được mức an toàn tối thiểu cho toàn bộ nhân viên tốt nhất cũng trở nên vất vả hơn tài khoản rất nhiều miễn phí . Cụ thể tăng tốc , trong phần full crack tiếp theo download của bài viết ứng dụng , chúng tôi thanh toán sẽ đề cập đến khái niệm role mật khẩu và mối quan hệ cập nhật với Windows Group chi tiết , làm thế nào nạp tiền để gán thêm mật khẩu hoặc từ chối quyền truy cập cài đặt của 1 ở đâu nhanh hoặc nhiều tài khoản người dùng trong thời gian hoạt động.

Về mặt bản chất dịch vụ , role là 1 phần tổng hợp của tiered security model:

- Login security: thực hiện tính năng quá trình kết nối tới server

- Database security: nhận quyền truy cập tới cơ sở dữ liệu

- Database object: nhận quyền truy cập tới từng đối tượng tốc độ và dữ liệu ở đâu uy tín riêng biệt trong toàn hệ thống

Trước tiên ở đâu uy tín , người dùng phải tiến hành đăng nhập vào server bằng cách nhập mật khẩu hỗ trợ , sau khi link down quá trình kết nối này hoàn tất lừa đảo , việc truy cập tới cài đặt các cơ sở dữ liệu lừa đảo đã lưu trữ tăng tốc sẽ lấy liền được thực hiện qua việc chỉ định tài khoản tính năng . Và khi người quản trị qua web đã hoàn tất việc gán quyền cho khóa chặn những tài khoản này giá rẻ , họ trên điện thoại sẽ không thể truy cập đến địa chỉ những vùng dữ liệu không cài đặt được phép khác.

Tuy nhiên vô hiệu hóa , ưu điểm lớn nhất miễn phí của việc sử dụng role chính là hiệu quả trong ở đâu uy tín quá trình quản lý an toàn . Các bạn hãy thử tưởng tượng rằng nạp tiền , mới nhất nếu 1000 nhân viên cần xem khóa chặn hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân kích hoạt của họ sớm nhất công cụ có thể quảng cáo , mẹo vặt thì bộ phận quản trị hệ thống chỉ việc lựa chọn trong Windows Group có sẵn kiểm tra , lừa đảo tài khoản sau đó là gán toàn bộ vào SQL Server role tương ứng – thay vì việc phải chỉnh sửa 1000 tài khoản lần lượt theo cách thủ công tải về . Hiểu rõ hơn về trường hợp này lấy liền , Windows Group có chứa toàn bộ tài khoản người dùng tối ưu với quyền truy cập tương ứng tới hệ thống mạng trên Windows kinh nghiệm , khóa chặn sửa lỗi các role hay nhất của SQL Server giá rẻ sẽ phụ thuộc toàn bộ vào qua web những thành phần có liên quan thanh toán . Do vậy tải về , chúng ta chỉ cần gán quyền theo nhu cầu full crack với cơ sở dữ liệu ứng dụng của SQL Server lấy liền và tài khoản tương ứng trên Windows.

Các role vô hiệu hóa của server thường công cụ được giám sát kinh nghiệm và quản lý vô hiệu hóa bởi Database Administrator – DBA hướng dẫn và áp đụng tính năng được nơi nào với toàn bộ server trên điện thoại , chứ không full crack riêng gì đối phải làm sao với từng thành phần tăng tốc riêng rẽ hỗ trợ . Ở chế độ mặc định qua mạng , full crack các role này ở đâu nhanh được thiết lập public đối giảm giá với giảm giá tất cả miễn phí các tài khoản địa chỉ , tổng hợp và toàn bộ vô hiệu hóa những tài khoản sau khi thêm vào SQL Server như thế nào cũng vô hiệu hóa sẽ tự động kích hoạt được gán role public.

Việc tạo cơ sở dữ liệu là tốc độ của qua web riêng người quản trị tự động , kiểm tra nhưng chia sẻ các bạn cần lưu ý một số điểm sau về quy chuẩn chung khi tạo bảng:

- db_owner: toàn bộ người dùng có quyền full – access

- db_accessadmin: người dùng có quyền quản lý như thế nào các Windows Group dịch vụ và tài khoản SQL Server đăng nhập

- db_datareader: người dùng chi tiết có thể đọc nạp tiền được toàn bộ dữ liệu

- db_datawriter: người dùng có quyền thêm sửa lỗi , xóa tốc độ hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong bảng

- db_ddladmin: người dùng quản lý có thể sử dụng tốt nhất các file dynamic – link library (DLL)

- db_securityadmin: người dùng trực tuyến có thể chỉnh sửa vai trò role nhanh nhất và quản lý khóa chặn các bậc quản lý tốt nhất , phân quyền khác

- db_bckupoperator: người dùng dữ liệu có thể sao lưu cơ sở dữ liệu

- db_denydatareader: người dùng không thể xem dữ liệu trong bảng

- db_denydatawriter: người dùng không thể xem kỹ thuật , thay đổi hay nhất hoặc xóa dữ liệu trong bảng

Với hỗ trợ các role cố định công cụ thì chúng phải làm sao được áp dụng trên toàn bộ mô hình nguyên nhân của hệ thống hướng dẫn , kỹ thuật với 1 số điểm lưu ý chung lấy liền như sau:

- SysAdmin: toàn bộ người dùng đều hướng dẫn có thể thực hiện download các thao tác trên server

- ServerAdmin: toàn bộ người dùng đều lấy liền có thể thiết lập địa chỉ , tùy chỉnh xóa tài khoản các phương án lựa chọn trên server

- SetupAdmin: toàn bộ người dùng đều tải về có thể quản lý ở đâu tốt các server mới nhất đã kết nối nguyên nhân , phải làm sao những tùy chọn nguyên nhân và tác vụ hoạt động tài khoản của SQL Server

- Security Admin: toàn bộ người dùng đều thanh toán có thể quản lý trên điện thoại các thành phần có liên quan đến an ninh mật khẩu , bảo mật

- ProcessAdmin: toàn bộ người dùng đều kỹ thuật có thể tắt mẹo vặt hoặc tạm dừng bất kỳ tiến trình nào hoạt động trên SQL Server

- DbCreator: toàn bộ người dùng đều kinh nghiệm có thể tạo ở đâu uy tín , thay đổi tăng tốc , xóa mới nhất hoặc khôi phục cơ sở dữ liệu

- DiskAdmin: toàn bộ người dùng công cụ có thể quản lý lừa đảo các file như thế nào của SQL Server

- BulkAdmin: toàn bộ người dùng xóa tài khoản có thể thực hiện nhiều lệnh insert khác nhau

Tiếp theo vô hiệu hóa , chúng ta bản quyền sẽ sử dụng SQL Server Enterprise Manager kích hoạt để gán Windows group hướng dẫn và cơ sở dữ liệu Pubs (database mẫu đi kèm an toàn với SQL Server 2000) an toàn . Bước đầu tiên là tạo tài khoản đăng nhập tải về của Group Guest tối ưu , qua đó người sử dụng cài đặt có thể truy cập tài khoản được vào SQL Server:

- Khởi động Enterprise Manager link down , mở thư mục security

- Nhấn chuột phải vào mục Logins giả mạo , chọn New Login từ menu hiển thị tối ưu , cửa sổ New Login qua web sẽ hiển thị như hình dưới như thế nào . Lưu ý rằng trong trường hợp này dịch vụ , Windows Authentication hỗ trợ đã hỗ trợ được lựa chọn sẵn lấy liền , dữ liệu và chúng ta thanh toán sẽ sử dụng Windows Authentication Mode vô hiệu hóa , trái ngược quản lý với SQL Server Mixed Mode (Mixed Mode quản lý bao gồm Windows Security ở đâu tốt và mô hình bảo mật sẵn có hỗ trợ của SQL Server miễn phí , công cụ và Windows Authentication luôn khuyến cáo full crack được sử dụng cùng tất toán với SQL Server):

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

- Nhấn nút bên cạnh ô Name phải làm sao để hiển thị SQL Server Login Properties – New Login bản quyền , chọn tiếp Windows group tương ứng (ở đây là Guests) tài khoản , nhấn tiếp nút Add chi tiết sau đó nhấn OK kinh nghiệm để đóng cửa sổ SQL Server Login Properties—New Login:

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

- Tại thẻ General chia sẻ , chọn cơ sở dữ liệu Pubs từ danh sách Database qua mạng , lựa chọn mặc định là Master tự động nhưng ở đâu tốt các bạn đừng nên gán quyền truy cập cho database này quảng cáo , nạp tiền bởi vì nó link down sẽ can thiệp trực tiếp tới quản lý quá trình cài đặt xóa tài khoản của SQL Server.


- Chọn tiếp thẻ Database Access tính năng để xem thông tin về cơ sở dữ liệu có sẵn trên hệ thống
Để tiếp tục cài đặt , chúng ta phải chọn database mặc định trước khi SQL Server kích hoạt role database ở đâu nhanh . Chọn tiếp Pubs (như hình dưới) sửa lỗi , phần Public role miễn phí sẽ tự động nhanh nhất được gán miễn phí . Tại thời điểm này chia sẻ , chúng ta tốt nhất có thể chọn an toàn và gán bất kỳ role nào qua web , bên cạnh đó tốt nhất , group Guest lừa đảo đã khóa chặn được liệt kê sẵn trong cột Column:

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

- Nhấn tiếp OK ở đâu nhanh để hoàn tất trực tuyến quá trình này giả mạo , Enterprise Manager ứng dụng sẽ hiển thị phần đăng nhập mới tại cửa sổ bên phải quảng cáo , qua web và cho đến lúc này lừa đảo thì tăng tốc tất cả ứng dụng các thành viên giảm giá của group Windows Guests miễn phí đã giả mạo có thể đăng nhập vào SQL Server:

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

- Một cách khác kỹ thuật để gán role tương tự như trên hay nhất , trong Enterprise Manager thanh toán các bạn chọn Pubs download , nhấn đúp vào Roles > db_accessadmin dữ liệu để hiển thị cửa sổ Role Properties:

- Nhấn nút Add như thế nào để hiển thị danh sách user ứng dụng và group cập nhật , chọn tiếp Guest như hình dưới:

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

- Cửa sổ Database Role Properties bản quyền sẽ hiển thị sau khi gán thêm phần login dịch vụ của Guest vào role db_accessadmin:

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

- Nhấn tiếp OK nơi nào để hoàn tất mới nhất quá trình này.

Tại thời điểm này phải làm sao , chúng ta cài đặt đã hoàn tất mẹo vặt quá trình gán thêm group Windows Guest vào SQL Server kích hoạt và group Guest vào cơ sở dữ liệu Pubs trực tuyến và role db_accessadmin thanh toán . Các thành viên tài khoản của group Guest khóa chặn đã phải làm sao được kế thừa toàn bộ phân quyền trong role db_accessadmin ( đăng ký vay đã cài đặt được liệt kê ở trên) bên trong cơ sở dữ liệu Pubs.

Tiếp theo khóa chặn , chúng ta full crack sẽ tạo mới database role chia sẻ . Cụ thể thanh toán , an toàn các role bản quyền đã chia sẻ được xác định sẵn mới nhất , ví dụ như db_accessadmin lại không thanh toán được đầy đủ tải về , xóa tài khoản nhưng chúng ta tăng tốc vẫn qua app có thể tạo tính năng được role mới đăng ký vay . Ví dụ tại đây tự động , chúng ta kiểm tra sẽ tạo role mới có tên là Purchasing:

- Quay trở lại bảng điều khiển Enterprise Manager, nhấn chuột phải vào bất kỳ vị trí nào tại cửa sổ bên phải sử dụng , chọn New Database Role từ menu hiển thị ở đâu uy tín . Điền tên Purchasing trong phần Name ứng dụng , ở đâu tốt sau đó nhấn nút Add sử dụng . Các bạn lưu ý là tại thời điểm này nút chức năng Permissions qua mạng vẫn đang trong tình trạng disable.

- Nhấn tiếp nút Add kích hoạt để gán tiếp tài khoản user kiểm tra hoặc group tới phần role sửa lỗi . Trong trường hợp này là group Guest (hình trên).

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server
Chúng ta vừa tạo 1 role mới có tên là Purchasing trong cơ sở dữ liệu Pubs

- Nhấn OK tổng hợp để đóng cửa sổ này lại.

Sau khi tạo role mới - Purchasing dành cho database Pubs chi tiết , chúng ta phải khởi tạo tài khoản user nào link down sẽ tăng tốc được gán vào role giá rẻ của Purchasing (qua group Guest) vô hiệu hóa . Và hay nhất cũng tại đây full crack , an toàn các bạn hãy thiết lập 1 vài mức phân quyền đơn giản cho role Purchasing này:

- Mở lại phần role Purchasing vừa tạo ở bước trên trong cửa sổ Enterprise Manager, nguyên nhân và lần này nút chức năng Permissions giả mạo sẽ hoạt động khóa chặn được

- Nhấn nút Permissions kỹ thuật để mở bảng điều khiển thuộc tính Database Role Properties giảm giá . Tại đây ở đâu uy tín , trên điện thoại các bạn tổng hợp có thể thiết lập mức phân quyền tương ứng cho từng đối tượng tại đây.

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

- Ví dụ đăng ký vay , đăng ký vay nếu đánh dấu vào cột Delete như hình trên tại dòng authors tăng tốc thì toàn bộ thành viên dịch vụ của role này đều tất toán có thể xóa giảm giá các bản ghi dữ liệu trong bảng Authors

- qua app Nếu giảm giá để ý kỹ giảm giá , tăng tốc các bạn tải về có thể thấy rằng việc lựa chọn bảng Authors đồng thời như thế nào cũng tải về đã kích hoạt nút chức năng Columns tất toán . Nhấn vào nút Columns này tự động để hiển thị bảng Column Permissions quảng cáo . Trong bảng này tăng tốc , chúng ta tài khoản có thể giới hạn số lượng truy cập trong từng cột nhất định.

Các server role server từ trước đến nay công cụ , như 1 quy luật chung chung tối ưu , phần lớn cài đặt những người quản trị hỗ trợ sẽ không tiến hành gán bất kỳ tài khoản người dùng nào tới server role cố định kinh nghiệm , vì chúng chỉ tốt nhất được dùng cho việc quản trị cơ sở dữ liệu kích hoạt và tài khoản Administrator qua app . Nhưng bên cạnh đó vô hiệu hóa , chúng ta như thế nào vẫn đăng ký vay có thể thực hiện khóa chặn được việc gán tài khoản người dùng tới server role bằng 2 cách: dùng Enterprise Manager tự động hoặc Query Analyzer. Ví dụ link down , giảm giá để gán thêm tài khoản Guest tới server role Database Creators qua Enterprise Manager miễn phí thì cần làm chi tiết như sau:

- Mở rộng phần Security Folder

- Nhấn đúp vào mục Server Roles > Database Creators

- quảng cáo Nếu muốn chọn tốt nhất và gán group Windows tới phần role phải làm sao , kỹ thuật các bạn nhấn nút Add nơi nào để mở cửa sổ Add Members

- Chọn tiếp group Windows Guest qua app sau đó nhấn OK qua app để đóng cửa sổ này giả mạo , gán tiếp group Guest vào bảng Server Role Properties:

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

Lưu ý rằng tại thời điểm này tính năng thì cả 2 tab nhanh nhất của bảng này sửa lỗi đã tốc độ có thể xem dữ liệu được dịch vụ , mở tab General nhanh nhất để gán tiếp phần login tới role lừa đảo , tài khoản hoặc sử dụng tab Permissions download để chọn câu lệnh SQL tương ứng công cụ mà server role này ứng dụng có thể thực thi tốt nhất . Sau đó quảng cáo , nhấn OK sửa lỗi để hoàn tất kiểm tra quá trình này.

Còn tất toán nếu muốn sử dụng Query Analyzer tổng hợp , mẹo vặt các bạn hãy gõ cấu trúc lệnh tăng tốc dưới đây tất toán , cài đặt với thông số name tượng trưng cho user ở đâu tốt và role chính là 1 trong ở đâu nhanh những thành phần trực tuyến đã phải làm sao được liệt kê ở bên trên:

Exec sp_addserverrolemember name cập nhật , role

Ví dụ quản lý , câu lệnh như kích hoạt dưới đây nguyên nhân sẽ cho phép chúng ta gán bản ghi Martin Reid vào role SysAdmin:

Exec sp_addserverrolemember “Martin Reid” link down , “SysAdmin”

Một trong tải về những thành phần quan trọng nhất hướng dẫn của SQL Server là system stored procedure – có khả năng hỗ trợ người sử dụng trong việc quản lý nhiều khía cạnh khác nhau trên server nơi nào . Danh sách đầy đủ kiểm tra của system stored procedure tự động các bạn hướng dẫn có thể tham khảo thêm tại đây qua web . Chúc qua web các bạn thành công!

4.9/5 (40 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext