Tích hợp ClamAV với PureFTPd trong CentOS 5.4

Trong bài viết sau Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách tích hợp ứng dụng ClamAV với PureFTPd để quét virus trong nền tảng hệ thống CentOS 5.4

Trong bài viết sau Quản Trị Mạng bản quyền sẽ giới thiệu giảm giá với các bạn cách tích hợp ứng dụng ClamAV chi tiết với PureFTPd link down để quét virus trong nền tảng hệ thống CentOS 5.4 xóa tài khoản . bản quyền Khi hoàn thành mật khẩu , ở đâu nhanh bất cứ dữ liệu nào “đi qua” PureFTPd bản quyền , ClamAV khóa chặn sẽ tự động kiểm tra và xóa bỏ lấy liền nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ.

Lưu ý sơ bộ

Yếu tố cơ bản cần có trong hệ thống là PureFTPd đã ở đâu uy tín được cài đặt và hoạt động tốt trên hệ thống CentOS 5.4 server.

Cài đặt ClamAV

Thực tế xóa tài khoản , ClamAV không có sẵn trên CentOS repository qua mạng , vì vậy chúng ta phải kích hoạt RPMforge repository:

rpm --import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt

cd /tmp
wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/rpmforge-release/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm
rpm -ivh rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm

Sau đó tiến hành cài đặt ClamAV chi tiết như sau:

yum install clamav clamd

Tiếp theo tạo đường dẫn khởi động cho clamd và đồng thời kích hoạt nó:

chkconfig --levels 235 clamd on
/usr/bin/freshclam

/etc/init.d/clamd start

Thiết lập PureFTPd

Trước tiên hướng dẫn , mở file /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf và thiết lập giá trị CallUploadScript thành yes:

vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

[...]
# If your pure-ftpd has been compiled with pure-uploadscript support,
# this will make pure-ftpd write info about new uploads to
# /var/run/pure-ftpd.upload.pipe so pure-uploadscript can read it and
# spawn a script to handle the upload.

CallUploadScript yes
[...]

Sau đó qua web , tạo file /etc/pure-ftpd/clamav_check.sh (có chức năng gọi /usr/bin/clamdscan mỗi khi có dữ liệu “đi qua” PureFTPd):

vi /etc/pure-ftpd/clamav_check.sh

#!/bin/sh
/usr/bin/clamdscan --remove --quiet --no-summary "$1"

Và gán thuộc tính thực thi cho ứng dụng:

chmod 755 /etc/pure-ftpd/clamav_check.sh

Sau đó dịch vụ , khởi động chương trình pure-uploadscript như 1 ứng dụng daemon – chương trình cài đặt sẽ gọi đoạn mã /etc/pure-ftpd/clamav_check.sh mỗi khi dữ liệu nạp tiền được tải qua PureFTPd:

pure-uploadscript -B -r /etc/pure-ftpd/clamav_check.sh

Bên cạnh đó quảng cáo , hầu hết sửa lỗi mọi người không muốn kích hoạt chương trình daemon mỗi khi khởi động hệ thống sửa lỗi , vì vậy hãy làm theo cách sau: mở /etc/rc.local …:

vi /etc/rc.local

và thêm dòng lệnh sau /usr/sbin/pure-uploadscript -B -r /etc/pure-ftpd/clamav_check.sh lấy liền . Ví dụ thanh toán như sau:

#!/bin/sh
#
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don"t
# want to do the full Sys V style init stuff.


/usr/sbin/pure-uploadscript -B -r /etc/pure-ftpd/clamav_check.sh
touch /var/lock/subsys/local

Sau đó công cụ , khởi động lại PureFTPd:

/etc/init.d/pure-ftpd restart

Vậy là xong trực tuyến , bạn đã hoàn thành việc tích hợp chương trình bảo mật ClamAV tăng tốc với PureFTPd mẹo vặt , và mỗi khi dữ liệu luân chuyển qua đây lừa đảo , ClamAV cài đặt sẽ làm việc lừa đảo , rà soát và tự động xóa bỏ ở đâu nhanh những file nghi ngờ bị lây nhiễm.

Chúc các bạn thành công!

4.9/5 (52 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext