Thư mục lost+found trên Linux và macOS là gì?

Trên Linux, người dùng sử dụng lệnh fsck (file system check) để kiểm tra các tập tin hệ thống bị lỗi.fsck có thể tìm thấy các tập tin bị lỗi trên hệ thống tập tin. Nếu phát hiện có bất kỳ tập tin nào bị lỗi, fsck sẽ loại bỏ dữ l

nhanh nhất Trên Linux giá rẻ , người dùng sử dụng lệnh fsck (file system check) hỗ trợ để kiểm tra tài khoản các tập tin hệ thống bị lỗi.fsck giả mạo có thể tìm thấy giảm giá các tập tin bị lỗi trên hệ thống tập tin đăng ký vay . kinh nghiệm Nếu phát hiện có bất kỳ tập tin nào bị lỗi dữ liệu , fsck tự động sẽ loại bỏ dữ liệu bị lỗi từ hệ thống tập tin danh sách và di chuyển vào thư mục lost+found.

Thư mục lost+found trên Linux và macOS là gì?

Thư mục lost+found là một phần xóa tài khoản của hệ điều hành Linux tối ưu , macOS full crack và UNIX mới nhất . Mỗi tập tin hệ thống sửa lỗi , mỗi phân vùng đều có thư mục lost+found nguyên nhân riêng tự động . Bạn giảm giá có thể tìm thấy kinh nghiệm các dữ liệu khôi phục qua mạng của cài đặt các tập tin bị lỗi tại đây.

1 trực tuyến . Thư mục lost+found là gì?

hỗ trợ Trên Linux ở đâu uy tín , người dùng sử dụng lệnh fsck (file system check) xóa tài khoản để kiểm tra vô hiệu hóa các tập tin hệ thống bị lỗi fsck tối ưu có thể tìm thấy thanh toán các tập tin bị lỗi trên hệ thống tập tin dữ liệu . phải làm sao Nếu phát hiện có bất kỳ tập tin nào bị lỗi full crack , fsck qua mạng sẽ loại bỏ dữ liệu bị lỗi từ hệ thống tập tin mới nhất và di chuyển vào thư mục lost+found.

Chẳng hạn giảm giá , cài đặt nếu tắt máy tính đột ngột khi máy tính đang chạy khóa chặn ở đâu uy tín các tập tin đang hay nhất được ghi vào ổ đĩa cứng full crack , công cụ fsck mật khẩu sẽ tự động kiểm tra dịch vụ các tập tin hệ thống tốt nhất của bạn trong lần khởi động máy tính miễn phí tiếp theo tốc độ . nơi nào Nếu có bất kỳ dữ liệu nào bị lỗi dịch vụ , nó tài khoản sẽ cho vào thư mục lost+found.

ở đâu uy tín Trên macOS tự động cũng tương tự ở đâu tốt như vậy khóa chặn . nhanh nhất Nếu chạy Disk Utility trực tuyến và kiểm tra lỗi tập tin hệ thống trên ổ đĩa kỹ thuật , danh sách rất tối ưu có thể Disk Utility kỹ thuật sẽ tìm thấy dữ liệu các dữ liệu bị lỗi trực tuyến và lưu trữ tăng tốc các dữ liệu bị lỗi này trong thư mục lost+found.

Hầu hết hệ thống tập tin UNIX đều có một thư mục lost+found nạp tiền , nguyên nhân bao gồm ext2 an toàn , ext3 lừa đảo , công cụ và ext4 trên Linux download cũng như hệ thống tập tin HFS+ trên macOS kích hoạt . Tuy nhiên một số hệ thống tập tin không sử dụng thư mục lost+found.

2 cập nhật . Thư mục lost+found nằm ở đâu?

Mỗi hệ thống tập tin có một thư mục lost+found tốt nhất riêng hướng dẫn , do đó bạn dữ liệu có thể tìm thấy thư mục lost+found trên mỗi ổ đĩa cứng tải về hoặc phân vùng tối ưu . Điều này có nghĩa là bạn hướng dẫn sẽ tìm thấy một thư mục lost+found trong thư mục root tại /lost+found.

kiểm tra Nếu có chia sẻ các phân vùng khác bản quyền được mount full crack , bạn kinh nghiệm cũng tổng hợp sẽ tìm thấy thư mục lost+found trên mỗi phân vùng đó full crack . Ví dụ qua app nếu bạn có phân vùng tính năng riêng cho thư mục Home tự động được mount tại /home kiểm tra , kích hoạt khi đó bạn nạp tiền sẽ tìm thấy thư mục lost+found tại /home/lost+found.

Các dữ liệu bị lỗi từ phân vùng Home quản lý sẽ khóa chặn được đưa vào /home/lost+found thay vì đưa vào /lost+found.

ở đâu tốt Nếu có ổ USB hỗ trợ hoặc ổ cứng gắn ngoài ở đâu nhanh được định dạng bằng hệ thống tập tin Linux bạn tự động cũng lừa đảo sẽ tìm thấy thư mục lost+found trên đó.

Lưu ý là thư mục này thường bị ẩn nhanh nhất , do đó bạn phải kích hoạt tùy chọn hiển thị giả mạo các thư mục khóa chặn và tập tin ẩn trên hệ thống.

Bạn đọc tất toán có thể tham khảo thêm cách ẩn tốc độ , hiện file mẹo vặt , thư mục ẩn cài đặt và đuôi file trên Windows 7/8/10 tại đây.

3 tốt nhất . Làm thế nào danh sách để xem nội dung trong thư mục lost+found?

Thư mục này thường bị hạn chế người dùng root cập nhật , ngăn chặn người dùng thường truy cập dữ liệu hồi phục tài khoản . Trong một số trường hợp thư mục lost+found đăng ký vay có thể rỗng cài đặt , đó là điều bình thường nên bạn đừng nghĩ là thư mục mới nhất đã hỏng tính năng hoặc bị lỗi.

Để xem nội dung bên trong thư mục hay nhất , bạn mở cửa sổ Terminal lên thanh toán và chạy câu lệnh quảng cáo dưới đây:

ở đâu nhanh Nếu lệnh đầu tiên không hoạt như thế nào , bạn hãy thử chạy su thay vì chạy lệnh sudo su.

Lệnh Terminal trên mẹo vặt sẽ liệt kê bất kỳ nguyên nhân các tập tin trong thư mục lost+found chi tiết . cài đặt Nếu không hiển thị bất kỳ tập tin nào đồng nghĩa thư mục trống.

4 trực tuyến . Khôi phục dữ liệu

hỗ trợ Nếu bạn nhìn thấy cài đặt các tập tin ứng dụng hoặc thứ gì đó trong thư mục lost+found qua app , đó không phải là toàn bộ tập tin nhanh nhất . Thay vào đó bạn quảng cáo sẽ chỉ nhìn thấy nạp tiền các phần nhỏ vô hiệu hóa của tập tin kinh nghiệm hoặc bit chia sẻ của dữ liệu bị lỗi.

tăng tốc Nếu không may bị mất nạp tiền các dữ liệu quan trọng nào đó bạn hay nhất cũng không cần phải lo lắng dữ liệu quá ứng dụng bởi bạn quản lý có thể tìm thấy hướng dẫn các dữ liệu đó trong thư mục lost+found xóa tài khoản . mật khẩu Nếu làm mất dữ liêu bạn ở đâu uy tín có thể kiểm tra trong thư mục lost+found tài khoản và khôi phục dữ liệu đó giá rẻ . tất toán Nếu tìm thấy toàn bộ tập tin tại đây download , bạn hay nhất có thể di chuyển file về vị trí nguyên gốc cập nhật và sử dụng file.

nhanh nhất Ngoài ra bạn không thể xóa thư mục lost+found mới nhất , vì đó là một phần cố định tổng hợp của hệ thống tập tin trực tuyến . Tuy nhiên link down nếu bạn sử dụng tập tin fragment bên trong thư mục lost+found nạp tiền , bạn kiểm tra có thể xóa chúng bằng cách sử dụng lệnh Terminal thanh toán để giải phóng không gian.

Tham khảo thêm một số bai viết trực tuyến dưới đây:

  • Làm thế nào qua web để kích hoạt / vô hiệu hóa tab Security ở đâu uy tín của file ở đâu uy tín , thư mục trên Windows?
  • Sử dụng CMD qua web để tạo một thư mục “không thể xóa” trên Windows
  • Thư mục “System Volume Information” là gì tính năng , kinh nghiệm như thế nào có thể xóa vô hiệu hóa được thư mục này không?

Chúc tải về các bạn có tải về những phút giây vui vẻ!

4.9/5 (78 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext