Thiết lập quyền tác giả trong WordPress

Trong bài hướng dẫn trước, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một số bước để xác nhận quyền tác giả trong từng bài viết với Google, nhưng nếu muốn thực hiện tương tự như vậy trong WordPress thì phải làm thế nào? 

Quản Trị Mạng - Trong bài hướng dẫn trước kinh nghiệm , chúng tôi đã giới thiệu mật khẩu với các bạn một số bước nơi nào để xác nhận quyền tác giả trong từng bài viết ứng dụng với Google sửa lỗi , vô hiệu hóa nhưng qua web nếu muốn thực hiện tương tự giảm giá như vậy trong WordPress thì phải làm thế nào?

Về bản chất hướng dẫn , WordPress sử dụng hệ thống template miễn phí để hiển thị thông tin trong phần nội dung giả mạo , do vậy việc gán thêm thẻ rel=”author” lấy liền sẽ yêu cầu thêm một số thao tác tùy chỉnh trong bộ theme tính năng . Trên thực tế có khá nhiều cách như thế nào để làm việc này tốc độ , trong bài viết dưới đây chúng tôi dịch vụ sẽ giới thiệu hướng dẫn với các bạn cách đơn giản và dễ thực hiện nhất.

Với blog single author:

Trước tiên sử dụng , hãy đảm bảo rằng đã thiết lập trang About chia sẻ với thông tin cơ bản về bạn và mục đích chính giả mạo của trang blog hướng dẫn . Tại phía dưới cập nhật của trang About này ứng dụng , hãy chèn thêm đường dẫn:

<a href="http://your-google-profile-url" rel="me">Follow me on Google +</a>

Và nhớ thay http://your-google-profile-url bằng đường dẫn Google Profile ở đâu uy tín của bạn mật khẩu . Lưu ý rằng đường link Google Profile giả mạo sẽ có dạng https://plus.google.com/1234567890987654321

Tiếp theo nơi nào , sử dụng chức năng Theme Editor và mở file functions.php ở đâu nhanh , chèn đoạn mã sau vào phía cuối chi tiết của file này:

add_filter("the_content", "add_author_link");function add_author_link($content){if(is_single())  $content .= "<p>This article is written by <a href="http://link-to-your-about-page" rel="author">".get_the_author_meta("display_name")."</a></p>"; return $content;}

Lưu file này lại trực tuyến , và từ thời điểm này trở đi ở phía cuối mỗi bài viết tất toán của bạn nơi nào sẽ có thêm dòng giới thiệu có dạng: "This article is written by... "

Với blog multi author:

Thu thập đầy đủ thông tin tính năng để cập cập trường Jabber/Google Talk trong phần Profile qua web của Google Profile công cụ . Tiếp theo tốt nhất , mở file functions.php và chèn đoạn mã dưới đây:

add_filter("the_content" qua app , "add_author_link");function add_author_link($content){if(is_single())  {$content .= "<p>Follow this author at <a href="".get_the_author_meta("jabber")."" rel="author">Google+</a></p>";}return $content;}

Chức năng chính tự động của nơi nào những dòng mã trên là tổng hợp thông tin qua Google Profile URL từ trường Jabber/Gtalk full crack của tác giả và chèn vào phần cuối download của bài viết mới nhất . Tuy nhiên qua mạng , quá trình này tự động sẽ kéo dài thêm từ khoảng 1 – 2 tuần tài khoản để Google cập nhật và hiển thị đầy đủ ảnh Profile thanh toán của tác giả trong kết quả tìm kiếm trả về thanh toán , và các bạn có thể sử dụng tiện ích Rich Snippest Test Tool như thế nào để xem trước giao diện nạp tiền của website khi quản lý được tìm kiếm download . Chúc các bạn thành công!

4.9/5 (37 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext