Tạo và sử dụng các macro tự động trong Word 2010

Nhiều người có thể không biết gì về lợi ích của macro khi chạy tự động trong Word 2010. Đó là các lệnh Word được lưu trữ trong một tập tin và thực hiện khi sử dụng, giống như một chương trình nhỏ.

Nhiều người có thể không biết gì về lợi ích tính năng của macro khi chạy tự động trong Word 2010 mẹo vặt . Đó là các lệnh Word mẹo vặt được lưu trữ trong một tập tin và thực hiện khi sử dụng giá rẻ , giống như một chương trình nhỏ. Ví dụ giá rẻ , nơi nào nếu bạn tạo mới nhất rất nhiều kịch bản tài liệu công việc nào đó nhanh nhất , bạn có thể tạo cho mình một macro cập nhật .

Macro là lệnh thực thi một kịch bản công việc đó xóa tài khoản . Tạo macro chính là việc ghi lại một tập các thao tác xử lý như thế nào của người dùng (Record Macro) sau đó lưu lại thành một bộ lệnh và đặt trong một "MacroName" full crack . Ngôn ngữ ghi lại (thể hiện công việc trong macro) trong MS Office là VB (không phải VB.NET) chi tiết . tốt nhất Khi cần thực thi công việc giống như việc đã làm thì chỉ cần chạy MacroName (bấm phím ALT+F8) đó nhanh nhất để thực hiện lại một kịch bản kỹ thuật . Các macro tự động cung cấp từ tối ưu được đưa ra kích hoạt bởi hoàn cảnh khác nhau cập nhật , kỹ thuật được liệt kê theo tên link down , đó là:

  • AutoNew - hay nhất Khi bạn tạo một tài liệu mới
  • Autoclose - Bất cứ khi nào bạn đóng một tài liệu
  • AutoExec - Bất cứ khi nào bạn bắt đầu Word
  • AutoExit - Bất cứ khi nào bạn thoát khỏi Word
  • AutoOpen - Bất cứ khi nào bạn mở một tài liệu mới

Để sử dụng các macro ở đâu uy tín , trước tiên bạn phải tạo ra chúng và chúng hỗ trợ được tạo ra theo cùng một cách như bất kỳ macro khác trong Word tự động , bằng cách ghi lại các hành động mà bạn muốn tốc độ để macro thực hiện.

Để bắt đầu miễn phí , nhấp vào tab View trên giao diện chính mẹo vặt của Word 2010 trên điện thoại , Sau đó hướng dẫn , bấm vào nút sổ xuống tính năng của mục Macros bên phải.

Tạo và sử dụng các macro tự động trong Word 2010

Nhấp vào mục Record Macro đăng ký vay để bắt đầu tạo macro an toàn của bạn.

Tạo và sử dụng các macro tự động trong Word 2010

Trước khi bạn có thể bắt đầu miễn phí , ở giao diện Record Macro bạn đặt tên cho Macro tự động tại mục Macro name ở đâu uy tín . kiểm tra Nếu bạn muốn macro mới chi tiết của bạn chạy giảm giá bất cứ khi nào bạn tạo một tài liệu mới thì đặt tên cho nó là AutoNew và chọn nút Button hình chiếc búa trong khung Assign macro to qua web . Điều này ra lệnh tổng hợp với Word giả mạo để chỉ định macro vào một nút trên thanh công cụ truy cập nhanh Quick Access Toolbar giá rẻ , như thế nào bởi vì sau đó bạn có thể chạy macro vào các thời điểm khác.

Tạo và sử dụng các macro tự động trong Word 2010

Tiếp theo lấy liền , bạn an toàn sẽ nhận quảng cáo được giao diện vô hiệu hóa của Customize the Quick Access Toolbar kinh nghiệm . Đó là giao diện cho phép bạn gán macro mà bạn đang tạo ra công cụ , sau đó nhấp đúp chuột vào mục Normal.NewMacros.AutoNew macro công cụ của bạn tổng hợp để gán rồi nhấn nút Ok.

Tiếp theo bạn trở lại tài liệu Word dịch vụ , lúc này con trỏ trên điện thoại sẽ giống như một băng cassette cài đặt , có nghĩa là nó nhanh nhất sẽ ghi lại trực tuyến những hành động giảm giá của bạn.

Tạo và sử dụng các macro tự động trong Word 2010

ứng dụng Khi bạn thực hiện xong tối ưu , nhấn lại nút sổ xuống ở mục Macros ban đầu tại tab View một lần nữa miễn phí , chọn mục Stop Recording kiểm tra , ở đâu nhanh để kết thúc việc tạo macro.

Tạo và sử dụng các macro tự động trong Word 2010

Bây giờ trên điện thoại , hãy thử lại bằng cách nhấp vào biểu tượng New Document ( ở đâu tốt hoặc File tối ưu , New và Blank Document) như thế nào để bắt đầu một tài liệu mới.

Tạo và sử dụng các macro tự động trong Word 2010

kiểm tra Khi Word vô hiệu hóa sẽ mở ra các tài liệu mới nó tối ưu sẽ tự động chạy macro thanh toán , bạn danh sách sẽ thấy nội dung tạo ra đăng ký vay sẽ quảng cáo được định dạng và các tiêu đề nguyên nhân được thêm vào trong mục bạn đã tạo khi thiết lập macro.

Trong thiết lập tương tự miễn phí , bạn có thể sử dụng các macro tự động khác ở đâu uy tín để chạy tự động khi bạn bắt đầu hay nhất , thoát nạp tiền hoặc mở một tài liệu mới tính năng để làm công việc quản lý của bạn dễ dàng hơn trong Word.

4.8/5 (56 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext