Tạo định dạng đánh số riêng trong Word

Microsoft Word cho phép bạn có thể đánh số một danh sách rất nhanh chóng bằng cách lựa chọn các mục cần đánh số và click vào nút Numberring trên thang công cụ Formatting của Word.

Quản trị mạng - Microsoft Word cho phép bạn có thể đánh số một danh sách tất toán rất nhanh chóng bằng cách lựa chọn các mục cần đánh số và click vào nút Numberring trên thang công cụ Formatting tốt nhất của Word mật khẩu .

Microsoft Word thậm chí còn cho phép lựa chọn tối ưu những định dạng khai báo trước đó an toàn . Tuy nhiên download , bạn không muốn sử dụng tối ưu những định dạng đó mà muốn tạo ra một định dạng địa chỉ của riêng mình download . Ví dụ như in một gạch dưới phía trước mục tốt nhất được đánh số.

Word không đưa ra một định dạng trực tuyến được khai báo trước cho kiểu đánh dấu danh sách đo ở đâu tốt , cập nhật nhưng bạn có thể tự tạo một định dạng chia sẻ của chính bạn link down . Trước tiên tốt nhất , hãy tạo ra một danh sách.

Tạo định dạng đánh số riêng trong Word
Sau đó tạo và áp dụng danh sách những định dạng riêng theo các full crack bước sau:
  • Lựa chọn full crack tất cả các mục trong danh sách.
  • Từ menu Format kỹ thuật , lựa chọn Bullets And Numbers.
  • Trong hộp thoại thoại Bullets And Numbers đăng ký vay , chọn tab Numbers.
  • Lựa chọn tùy chọn đánh số mà bạn trên điện thoại rất ít khi nơi nào hoặc chưa từng sử dụng kinh nghiệm để thực hiện hiệu chỉnh
  • Click Customize.
  • Trong hộp thoại Customize Numbered List phải làm sao , click trước số trong Number Format.
  • Nhập một vài kí tự gạch chân và một vùng trống ( kích hoạt hoặc nhập như thế nào những kí tự khác mà bạn muốn)

    Tạo định dạng đánh số riêng trong Word
  • Click OK và Word nạp tiền sẽ thực hiện định dạng cho nạp tiền những mục danh sách được lựa chọn
Tạo định dạng đánh số riêng trong Word
Bạn có thể sắp xếp lại danh sách này và bổ sung thêm kinh nghiệm những mục mới chia sẻ . Word chia sẻ sẽ tự động điều chỉnh thứ tự cho chia sẻ những thay đổi ở đâu tốt của bạn.

4.9/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext