Sử dụng định dạng điều kiện để định dạng hàng chẵn, lẻ

Bằng cách sử dụng định dạng điều kiện, việc định dạng các hàng chẵn hoặc lẻ trở thành một nhiệm vụ đơn giản.

Quản trị mạng – Một số người dùng thích thay đổi màu tải về của một hàng nào đó hay nhất để trang bảng tính công cụ của họ trở nên dễ đọc hơn cập nhật , danh sách đặc biệt khi có nhiều dữ liệu giá rẻ . Tuy nhiên đôi khi hướng dẫn những hạn chế có thể làm cho vấn đề trở nên phức tạp hướng dẫn hoặc ngay từ đầu bạn có thể nghĩ nguyên nhân như vậy an toàn . Ví dụ tất toán , bạn có thể nghĩ rằng việc thay đổi màu cho các hàng lẻ hướng dẫn hoặc các hàng chẵn là nhiệm vụ khó khăn hơn việc thay đổi màu các hàng còn lại kỹ thuật , tuy nhiên bạn đã sai qua web . Bằng cách sử dụng định dạng điều kiện giá rẻ , việc định dạng các hàng chẵn như thế nào hoặc lẻ trở thành một nhiệm vụ đơn giản:

  • Để định dạng chỉ các hàng chẵn nhanh nhất , sử dụng công thức điều kiện =EVEN(ROW())=ROW().
  • Để định dạng chỉ các hàng lẻ lừa đảo , sử dụng công thức sau = ODD(ROW())=ROW().

Sau đây chúng tôi sử dụng sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn qua một ví dụ mẫu:

  1. Chọn các hàng mà bạn muốn định dạng quản lý . Để chọn toàn bộ trang bảng tính miễn phí , kích Sheet Selector (ô xám màu giao cắt giữa hàng và các tiêu đề cột).
  2. Kích tab Home.
  3. Kích Conditional Formatting trong nhóm Styles và chọn New Rule.
  4. Từ danh sách Select A Rule Type kích hoạt , chọn Use A Formula To Determine Which Cells To Format.
  5. Trong trường Format Values Where This Formula Is True tốc độ , nhập vào =EVEN(ROW())=ROW().
  6. Kích Format.
  7. Chỉ định định dạng có sẵn mẹo vặt . Cho ví dụ giá rẻ , tối ưu để thay đổi thành màu đỏ cho trực tuyến tất cả các hàng chẵn bản quyền , kích tab Fill và kích Red phải làm sao , sau đó kích OK hai lần.

Sử dụng định dạng điều kiện để định dạng hàng chẵn, lẻ


Sử dụng định dạng điều kiện để định dạng hàng chẵn, lẻ

Lưu ý rằng lúc này tốt nhất tất cả các hàng chẵn đều có màu đỏ kiểm tra . Để thay đổi màu cho các hàng lẻ an toàn , bạn có thể lặp lại các bước ở trên tất toán . Trong bước 4 phải làm sao , nhập vào công thức = ODD(ROW())=ROW(). Trong bước 6 hay nhất , chọn màu mà bạn thích download , chẳng hạn là màu xanh như trong ví dụ tốc độ của chúng tôi nơi nào . Các bạn cần lưu ý khóa chặn , kỹ thuật này không chỉ cho việc thay đổi màu mà nó còn dùng cho định dạng nói chung.

Sử dụng định dạng điều kiện để định dạng hàng chẵn, lẻ

4.9/5 (69 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext