Quản lý spam từ kinh nghiệm thực tế

Trong bào viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về việc tìm giải pháp chống spam đúng đắn sao cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp qua ví dụ là kinh nghiệm của một công ty điển hình.

QuanTriMang - Hoạt động thường ngày tốt nhất của một nhân viên quản lý message ở đâu uy tín bao gồm trên điện thoại rất nhiều tác vụ tối ưu , ví như quản lý hòm thư và người gửi địa chỉ , quản lý sao lưu tăng tốc , diệt virus giá rẻ , dự phòng lỗi phục hồi và theo dõi “sức khỏe” cho hòm thư trực tuyến . khóa chặn Nếu xóa tài khoản tất cả tính năng những công việc trên không kinh nghiệm được thực hiện kích hoạt , hacker gửi spam email có thể khiến ở đâu uy tín mọi việc trở nên tồi tệ.

tốt nhất rất nhiều công ty mới nhất , việc quản lý ngăn chặn và cách ly spam qua mạng rất quan trọng kiểm tra . Một số công ty thậm chí còn dành riêng một nhân viên mới nhất để quản lý các tác vụ liên quan tới spam ở đâu uy tín . Ở công cụ những doanh nghiệp không có mới nhất hoặc có ít công nghệ chống spam kinh nghiệm , ước tính nhân viên miễn phí của họ kinh nghiệm sẽ phải dành ra khoảng 45 phút mỗi ngày kinh nghiệm để xóa nạp tiền những email không nguyên nhân mong muốn nạp tiền . Một trong nhanh nhất những chủ đề phổ biến ở các cuộc hội thảo chia sẻ , thảo luận Internet là ngăn chặn spam.

phải làm sao rất nhiều phương pháp và sản phẩm giúp người dùng loại bỏ spam khỏi hòm thư danh sách . qua app Khi tìm kiếm một phương pháp phù hợp qua app , doanh nghiệp có sử dụng rất nhiều lựa chọn như thế nào , vô hiệu hóa bao gồm:

- Sử dụng phần mềm trên máy khách

- Sử dụng phần mềm trên mail server kiểm tra hoặc công cụ đã nhanh nhất được tích hợp xóa tài khoản với phần mềm diệt virus tối ưu của mail server.

- Triển khai một gateway chống spam giảm giá , hoạt động bao quanh mạng doanh nghiệp

- Sắp xếp kỹ thuật để một bên thứ 3 nào đó thực hiện chức năng kiểm tra message (chống spam và diệt virus) trước khi message đó tốc độ được chuyern tiếp tới mail server an toàn của doanh nghiệp.

Trong bào viết này chia sẻ , chúng tôi thanh toán sẽ cung cấp thông tin về việc tìm giải pháp chống spam đúng đắn sao cho phù hợp vô hiệu hóa với nhu cầu kinh doanh bản quyền của doanh nghiệp qua ví dụ là kinh nghiệm tất toán của một công ty điển hình.

Tầm nghiêm trọng dữ liệu của vấn đề

Company X là một công ty tư vấn nhỏ dịch vụ , Microsoft Exchange Server 2003 hỗ trợ 18 hòm thư phải làm sao của họ hướng dẫn . Email là huyết mạch sửa lỗi của công ty này lừa đảo . Ước tính có khoảng 25% số lượng nhân viên trên điện thoại của họ sử dụng thiết bị Windows Mobile quản lý , Microsoft Office Outlook Web Access quản lý được sử dụng hàng ngày và email từ khách hàng đến liên tục mỗi ngày giao dịch.

Trong một vài năm xóa tài khoản , Company X không dành riêng một nhân viên IT chuyên nghiệp qua web để quản lý email và phớt lờ vấn đề spam đang nhiều lên từng ngày sử dụng . Thành viên trong công ty thường cài đặt và cấu hình giải pháp chống spam trên máy theo sở thích riêng qua web . Một nhân viên sử dụng của công ty đã báo cáo lại rằng cứ mỗi 24h tăng tốc , anh ta nhận tốc độ được 750 junk message.

Mọi người đều biết vấn đề này là không tốt vô hiệu hóa , tối ưu nhưng nó không tốt như thế nào nạp tiền ? nhanh nhất Khi công ty nâng cấp server full crack của họ lên Exchange Server 2003 Service Pack 2 xóa tài khoản , họ đã sử dụng Intelligent Message Filter (IMF) an toàn được tích hợp sẵn tất toán , bộ đếm hệ thống download của IMF và bộ đếm hệ thống qua app của SMTP quản lý để xác định độ nghiêm trọng tăng tốc của vấn đề spam dịch vụ . Họ đã đặt ngưỡng gateway IMF ở mức độ spam confidence level (SCL) mức 5 – mức độ spam vô hiệu hóa của một email – và cấu hình nó khóa chặn để nhận email kiểm tra . Trong vòng 24h hỗ trợ , hệ thống giám sát ghi lại thông số IMF như trong hình 1.

Quản lý spam từ kinh nghiệm thực tế
Hình 1 danh sách . Thông số giám sát hệ thống trong vòng 24 tiếng tất toán của IMF

Trong vòng 24h giá rẻ , server email này chấp nhận 21,021 message; trong số đó tốc độ , có 89.5% (18,824) có mức SCL 5 kỹ thuật hoặc cao hơn tối ưu . qua app Những message này tiêu tốn khoảng 35MB dung lượng ổ cứng và khoảng 40MB băng thông Internet cần thiết quản lý để nhận chúng quản lý . Đây thực sự là lượng email spam đáng kinh ngạc đối tăng tốc với một công ty nhỏ.

Một vài phương pháp ban đầu giảm giá được sử dụng mật khẩu với mục đích chống lại cơn lũ spam mật khẩu , sử dụng bao gồm danh sách chặn trong thời gian thực (RBLs) và lọc người nhận.

Trong vòng 5 ngày thử nghiệm mật khẩu , thông số Transport Filter Sink đã giám sát độ hiệu quả miễn phí của RBL cung cấp và có bao nhiêu message đã bị từ chối do gửi nhầm người nhận dữ liệu . Hình 2 thể hiện thông số Transport Filter Sink lấy liền , trong khoảng 211,000 truy vấn DNS bị chặn giảm giá , có 111,000 kết nối bị từ chối do địa chỉ IP quản lý của người gửi là một trong cài đặt những danh sách DNS bị chặn.

Quản lý spam từ kinh nghiệm thực tế

Hình 2 quảng cáo . thông số truyền SMTP message

Thêm vào đó địa chỉ , có 76,000 message bị từ chối nhờ tính năng lọc người nhận do người nhận message không hợp lệ trong dịch vụ Active Directory tăng tốc . Rõ ràng tính năng , có ai đó đang cố gắng gửi một lượng lớn inbound message tới người nhận không hợp lệ chia sẻ . Hãy xem các phiên Current Sessions trên điện thoại của Exchange SMTP Virtual Server (trong hình 3) hiển thị hàng chục phiên SMTP inbound trong một thời điểm nhất định.

Quản lý spam từ kinh nghiệm thực tế

Hình 3 tính năng . Các phiên Inbound SMTP

Bản ghi giao thức SMTP hiển thị và nó quyết định gần như dịch vụ tất cả các phiên SMTP này đã chia sẻ được gửi tới người nhận không hợp lệ sửa lỗi . Loại spam này nạp tiền được gọi là “dictionary spamming” do phần mềm spammer sử dụng từ điển quản lý những loại tên phổ biến chi tiết để gửi nguyên nhân . Bản ghi tương tự download cũng vô hiệu hóa được hiển thị dưới đây:

21:15:14 212.183.55.210 telekom.at EHLO - +telekom.at 250

21:15:15 212.183.55.210 telekom.at MAIL - +From:+<[email protected]> 250

21:15:53 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<arri[email protected].com> 550

21:16:08 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:16:24 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:16:39 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:16:54 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:17:10 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:17:25 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:17:39 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:17:55 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:18:12 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:18:27 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:18:41 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:18:57 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:19:12 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:19:27 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:19:42 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

21:19:57 212.183.55.210 telekom.at RCPT - +To:<[email protected]> 550

Trong số gần 1000 mục đích gửi email đã thanh toán được nhắc tới trong file bản ghi này ở đâu nhanh , chỉ có một từ người dùng hợp lệ trên điện thoại . Người dùng này có thể là trường hợp đã trực tuyến được đánh chỉ số và nó kích hoạt cũng là cách spammer dò tìm ra miền khóa chặn của công ty này.

Mặc dù kinh nghiệm những phương pháp bảo vệ ban đầu như sử dụng danh sách chặn trong thời gian thực qua web , tính năng SMTP tar pit (thêm khả năng trì hoãn vào các giao tiếp SMTP có liên kết trực tuyến với spam) và Intelligent Message Filter có thể giúp giảm đáng kể lượng spam người dùng nhận vô hiệu hóa được quảng cáo nhưng thực tế giảm giá , mới nhất những loại spam trực tuyến như vậy hỗ trợ vẫn tìm giả mạo được cách trên điện thoại để xâm nhập vào Exchange server khóa chặn . Spam tổng hợp vẫn tiếp tục tiêu tốn nguồn qua app của server tốt nhất , mạng và hay nhất của chính người dùng.

Đánh giá các giải pháp

cài đặt Khi Company X đánh giá các giải pháp cập nhật , họ có một số tiêu chí kinh nghiệm để chọn giải pháp kỹ thuật . miễn phí Những tiêu chí này an toàn bao gồm:

- Giảm lượng spam cần phải xử lý phải làm sao bởi Exchange server.

- Giảm lượng spam tấn công hòm thư giá rẻ của người dùng nơi nào để nó không đồng bộ công cụ với các thiết bị Windows Mobile hay nhất , download tới hòm thư ứng dụng của người dùng từ xa và không gây lỗi Out Of Office message.

- Sử dụng giải pháp thường bản quyền được cập nhật ứng dụng để có thể dò tìm cài đặt những kỹ thuật spam mới nhất xóa tài khoản cũng như virus day-zero.

- Bảo vệ Exchange server xóa tài khoản để nó không trực tiếp bị lộ diện trên Internet

- Đảm bảo rằng giải pháp đó có thể thay đổi và tiếp nhận lỗi xóa tài khoản để email không bị mất trong quá trình kiểm tra và phân phát.

- Giảm lượng băng thông và nguồn hệ thống mà spam đang tiêu tốn.

- Yêu cầu ít nỗ lực quản lý kể từ khi Company X không có người dành riêng xóa tài khoản để quản lý vấn đề này.

Company X đã đánh giá các giải pháp dựa trên SMTP giảm giá cũng như giải pháp quản lý từ các nhà cung cấp bên thứ 3 ứng dụng . Cuối cùng sửa lỗi , họ chọn giải pháp từ nhà cung cấp download . Company X đã chuyển hướng bản ghi DNS MX công cộng tới trung tâm dữ liệu giá rẻ của nhà cung cấp đó nạp tiền . Nhà cung cấp này chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ “vệ sinh” message ở đâu uy tín , ví như chống spam tài khoản , diệt virus giả mạo . Sau đó đăng ký vay , họ ứng dụng sẽ forward message về Exchange server trực tuyến của công ty X.

4.9/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext