Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số tính năng có thể được cấu hình trong Outlook 2007 bằng cách sử dụng Group Policies.

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 1
Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 2Anderson Patricio

Quản trị mạng – Trong phần này chúng tôi quản lý sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số tính năng có thể kinh nghiệm được cấu hình trong Outlook 2007 bằng cách sử dụng Group Policies.Cấu hình profile tự động

Exchange Server 2007 kiểm tra với Outlook 2007 rõ ràng đã tăng ở đâu uy tín được tốc độ những cảm nhận người dùng một cách rõ rệt khi tạo một profile qua tính năng Autodiscover ở đâu nhanh . miễn phí Khi một công ty có các chứng chỉ thích hợp và các dịch vụ web mới nhất được thiết kế hợp lý nơi nào , người dùng mới chỉ cần phải kích vào biểu tượng Outlook 2007 và dữ liệu hay nhất của anh miễn phí hoặc cô ta (tên và e-mail) xóa tài khoản sẽ qua app được điền vào một cách tự động ở đâu tốt . Tất cả nguyên nhân những gì người dùng cần phải thực hiện là kích vào NextFinish qua app để bắt đầu việc sử dụng Outlook qua mạng . Toàn bộ quá trình nơi nào được thể hiện trong hình 1 và hình 2 bên dưới.

Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3
Hình 1Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3
Hình 2

Vậy điều gì miễn phí sẽ xảy ra ứng dụng nếu chúng ta có thể cải thiện xóa tài khoản được cảm nhận người dùng thêm đôi chút nơi nào ? kiểm tra Nếu thay vì kích vào biểu tượng Outlook download , Next và Finish vô hiệu hóa , chúng ta có thể thay đổi quá trình qua web để chỉ cần kích vào Outlook và bắt đầu sử dụng nó ngay lập tức vô hiệu hóa . bản quyền Hẳn điều đó qua app sẽ thú vị hơn dịch vụ rất nhiều tốc độ với bạn giảm giá ? Để có ứng dụng được điều đó tải về , hãy sử dụng Group Policies và thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Mở Microsoft Office Outlook 2007
 2. Mở Tools | Account Settings
 3. Kích Exchange
 4. Kích đúp vào mục Automatically configure profile based on Active Directory Primary SMTP Address
 5. Các giá trị có thể là Not Configured giá rẻ , Enabled and Disabled hướng dẫn . Hãy chọn Enabled như thể hiện trong hình 3.
Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3
Hình 3

Lúc này miễn phí , trong máy trạm nhanh nhất , nơi người dùng đã nhận Group Policy ở đâu tốt , chúng ta có thể đăng nhập chi tiết với tư cách một người dùng mới và bảo đảm rằng người dùng có một hòm thư đã hỗ trợ được kích hoạt trên Exchange Server miễn phí . Sau đó kích đúp vào biểu tượng Outlook 2007 tải về , đó là danh sách những gì cơ bản nhất miễn phí . Người dùng lúc này bản quyền sẽ có thể truy cập vào mailbox tài khoản của anh địa chỉ hoặc cô ta mà không cần tải về bất cứ một yêu cầu nào khác.

Mặc định xóa tài khoản , Outlook dữ liệu sẽ phê chuẩn xem liệu Windows Desktop Search 3.0 ( tổng hợp hoặc phiên bản mới) tự động được cài đặt hay chưa như thế nào . ứng dụng Nếu không tự động được nhắc nhở thì nó giá rẻ sẽ tự động hiển thị sửa lỗi . tổng hợp Nếu tổ chức vô hiệu hóa của bạn không thiên về việc cài đặt nó tại điểm này ( giá rẻ hoặc chí ít bạn muốn tránh cung cấp cho người dùng một quyết định này trong quá trình chạy Outlook lần đầu) mới nhất , chúng ta có thể sử dụng Group Policy mới nhất . Thực hiện theo các bước dưới đây chia sẻ để tránh nhắc nhở ban đầu này:

 1. Mở Microsoft Office Outlook 2007
 2. Mở Tools | Options
 3. Mở Preferences
 4. Kích Search Options
 5. Kích đúp vào mục Prevent installation prompts when Windows Desktop Search component is not present và chọn Enabled

Các thiết lập Auto Archive hướng dẫn của Outlook

Sau khi đã cài đặt Outlook lần đầu trên điện thoại , người dùng kỹ thuật sẽ nhận quản lý được một thông báo về AutoArchive xóa tài khoản . Các thiết lập AutoArchive dữ liệu được cấu hình một cách mặc định qua app , ở đâu nhanh để chạy cứ 14 ngày một lần và khai báo cho người dùng thời điểm nó chạy đăng ký vay . Để cấu hình các thiết lập mặc định tính năng của AutoArchive cài đặt , hãy kích vào Tools quản lý , Options kiểm tra , tab Other và kích nút AutoArchive công cụ . Hình 4 thể hiện sửa lỗi những gì xuất hiện cài đặt tiếp theo.

Lưu ý: Người dùng có thể kích phải vào như thế nào bất cứ thư mục nào miễn phí , kích Properties và tab có tên AutoArchive trên điện thoại sẽ trên điện thoại được hiển thị thanh toán . Một cấu hình Autoarchive khác có thể sử dụng được thực hiện ở mức thư mục.Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3
Hình 4

Để quản lý các khía cạnh có liên quan đến các thiết lập AutoArchive trước đó (chẳng hạn như thiết lập Archive or delete old items, Show archive folder in folder list,..) chúng ta có thể sử dụng mục AutoArchive Settings trực tuyến , bạn có thể tìm thấy mục này trong đường dẫn Group Policy sau: Mở Tools / Options quảng cáo , mở mục Other ở đâu uy tín , kích AutoArchive và kích đúp vào mục AutoArchive Settings như thể hiện trong hình 5 mẹo vặt . Chúng ta kiểm tra cũng có thể sử dụng các bước tương tự kích hoạt để vô hiệu hóa AutoArchive bằng cách kích vào Disable.Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3
Hình 5

phải làm sao Nếu bạn đang sử dụng một giải pháp Archiving khác giả mạo , khi đó bạn nên vô hiệu hóa AutoArchive download để tránh mẹo vặt bất cứ xung đột nào hay sự mất mát các thông tin nào có thể ảnh hưởng đến giải pháp hiện hành bản quyền của bạn hỗ trợ . Để vô hiệu hóa người dùng tự động sử dụng AutoArchive chi tiết , chúng ta có thể kích đúp vào Disable File|Archive và người dùng tốt nhất sẽ không thể sử dụng các mục từ menu File mẹo vặt , như thể hiện trong hình 6.Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3
Hình 6

sửa lỗi Nếu chúng ta vô hiệu hóa tính năng AutoArchive danh sách , tùy chọn này an toàn sẽ không xuất hiện trong tab Other có trên các tùy chọn Outlook tốt nhất , xem thể hiện trong hình 7.Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3
Hình 7

Quản lý các khả năng qua mạng của người dùng giả mạo để điều chỉnh sự cho phép trên các thư mục Outlook

Mặc định trong Outlook 2007 qua web , link down bất cứ người dùng nào tải về cũng có thể kích phải vào thư mục nào trong Mailbox tăng tốc của nó và định nghĩa các đặc quyền cho người dùng trên danh sách địa chỉ toàn cục - Global Address List ở đâu nhanh . Mặc dù vậy chúng ta có thể thay đổi hành vi mặc định này bằng cách sử dụng Group Policy kích hoạt , tùy chọn có thể tất toán được tìm thấy bằng đường dẫn như thế nào tiếp theo này:

 1. Mở Microsoft Office Outlook 2007
 2. Mở Tools | Account Settings
 3. Kích Exchange
 4. Kích đúp vào Do not allow users to change permissions on folders item
 5. Các tùy chọn có thể là Not Configured nguyên nhân , Enabled miễn phí hoặc Disabled.
 6. Kích Enabled lấy liền để không cho người dùng thay đổi các đặc quyền

Sau khi sử dụng Group Policy trên máy khách hay nhất , người dùng có thể kích vào Properties tài khoản của thư mục và vào tab Permissions tất toán . Ở đây công cụ , họ cài đặt sẽ nhận cập nhật được một thông báo lỗi và tab Permissions tăng tốc sẽ xuất hiện như trước khi ứng dụng nhưng không thể thay đổi các giá trị nào như thế nào , xem thể hiện trong hình 8.Quản lý Outlook 2007 thông qua Group Policies – Phần 3
Hình 8

Lưu ý: Group Policy này không cho phép thay đổi các đặc quyền hiện hành

Các balloon (ô ghi lời) kích hoạt của Outlook và cấu hình cảnh báo Desktop Alert

Đây là giá rẻ những thứ đăng ký vay vẫn hay thanh toán được sử dụng giả mạo , tuy nhiên mẹo vặt vẫn có một số công ty muốn định nghĩa một số hành vi mặc định các ô ghi lời cho Outlook và cấu hình cảnh báo Desktop.

Các ô ghi lời link down của Outlook mới nhất sẽ chỉ thị các thông điệp nào đó đến người dùng khi một kết nối hỗ trợ với Exchange Server bị mất mật khẩu hoặc máy khách liệu đang có các RPC delay khi truyền thông chi tiết với exchange server hay không tổng hợp . Điều đó có thể cho chúng ta biết bản quyền được các vấn đề quảng cáo của kết nối mới nhất . Một số công ty có các văn phòng ở xa và băng thông hạn hẹp giữa các địa điểm này và các máy chủ Exchange download . Các ô ghi lời này có thể giảm công cụ được số cuộc gọi cần hỗ trợ từ phía người dùng kiểm tra . Bằng cách sử dụng Group Policy địa chỉ , chúng ta có thể quản lý các ô ghi lời đee tăng thời gian hiển thị thông tin ứng dụng . Dưới đây là hai tùy chọn chúng ta có thể thiết lập ô ghi lời cho máy khách:

 • Thời gian trước khi thông báo chờ thông qua ô ghi lời
 • Thời gian trước khi thông báo chờ thông qua các thông báo biểu tượng ở khay hệ thống

Lưu ý: Các thay đổi nên full crack được ghi chép cẩn thận và tổng hợp cũng cần phải nhớ khi bạn khắc phục sự cố tính năng với vấn đề hiệu suất giảm giá của Outlook trong các máy bị ảnh hưởng tải về bởi Group Policy này.

Thành phần thứ hai sử dụng của phần này là cảnh báo desktop hỗ trợ , đây là thành phần hiển thị một thông báo mới đến hòm thư hướng dẫn của người dùng giá rẻ . Chúng ta có thể quản lý các khía cạnh giá rẻ của cảnh báo này hay nhất , chẳng hạn như khoảng thời gian cảnh báo hiện hữu (mờ đi phải làm sao , tác động phải làm sao của chuột,..) địa chỉ , tính mờ đục ( công cụ nếu chúng ta muốn kích hoạt download hoặc vô hiệu hóa nó) quảng cáo . Để thay đổi các thiết lập này dịch vụ , bạn hãy sử dụng các bước dưới đây đăng ký vay . Trong ví dụ nơi nào , chúng tôi vô hiệu hóa cảnh báo này trong Group Policy hiện hành tất toán như sau:

 1. Mở Microsoft Office Outlook 2007
 2. Mở Tools | Options …
 3. Mở Preferences
 4. Mở E-mail Options
 5. Mở Advanced E-mail options
 6. Kích Desktop Alert
 7. Kích đúp Do not display New Mail alert for users và chọn Disable

Sử sụng thiết lập trước ứng dụng , full crack bất cứ thư mới tối ưu được gửi đến trong hòm thư trên điện thoại của người dùng bị ảnh hưởng qua app bởi Group Policy hay nhất sẽ không download được hiển thị thông qua tính năng cảnh báo này.

Kết luận

Trong phần cuối cùng an toàn của loạt bài về Group Policy và Outlook 2007 này kiểm tra , chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cấu hình profile tự động cho Outlook thanh toán , các thiết lập Auto Archive miễn phí , cách vô hiệu hóa các đặc quyền trên Outlook và các thiết lập Desktop Alert.

4.8/5 (35 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext