PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Bạn sẽ học cách sử dụng công cụ Rectangle marquee tool, Drop shadow, Gradient overlay và Outer glow trên menu và rất nhiều thao tác khác.

Trong bài hướng dẫn này như thế nào , chúng tôi vô hiệu hóa sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một tiêu đề menu ấn tượng bản quyền . Bạn lừa đảo sẽ học cách sử dụng công cụ Rectangle marquee tool kiểm tra , Drop shadow hướng dẫn , Gradient overlay và Outer glow trên menu và nhanh nhất rất nhiều thao tác khác.

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Bước 1

Chọn màu trên là #474747 và sử dụng công cụ Rectangle Tool quản lý , tạo một hình vùng chọn chữ nhật như hình sau

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Trong vùng chọn đó mẹo vặt , ta thêm các định dạng sau:

Drop shadow

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Gradient overlay

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Pattern

Đối qua mạng với phần pattern chọn bất kỳ kiểu nào nền nào bạn muốn áp dụng cho nền menu lấy liền .

Stroke

Chọn màu Stroke là trắng (#FFFFFF) giảm giá , độ dày là 1px và Opacity là 55%

Sau khi hoàn thành xong bạn tài khoản sẽ có hình tương tự hỗ trợ như sau:

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Bước 2

Giờ chúng ta sửa lỗi sẽ tạo một menu vào phía trên dịch vụ của chữ nhật vừa tạo cập nhật .

Thiết lập màu trên là #0290F1 và sử dụng công cụ Rounded Rectangle Tool tạo một hình kiểm tra như sau (thay đổi góc tròn mới nhất của hình chữ nhật tại ô Radius trên thanh công cụ ngang)

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Đây kích hoạt sẽ là một nút trong menu mật khẩu . Chọn hình vừa vẽ và thêm các định dạng sau:

Outer glow

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Gradient overlay

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Sau khi chỉnh xong ta lừa đảo sẽ có nút menu nhanh nhất như sau

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Bước 3

Giờ hãy đặt layer nút menu xuống dưới layer chữ nhật đã tạo ban đầu giá rẻ . Đặt vào vị trí tương ứng giống như hình sau

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Sau khi đã chuẩn bị xong nút menu qua app , hãy tạo text cho menu đó tăng tốc . Bạn có thể chọn font chữ bất kỳ danh sách , trong ví dụ này tôi chọn font Verdana tính năng , kích thước 12pt hướng dẫn , màu chữ là màu trắng.

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Lặp lại các bước tạo nút và tạo text cho từng menu cần thiết

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Bước 4

Thêm một layer mới trên điện thoại , chọn công cụ Rectangle marquee tool và tạo một vùng như hình sau kích hoạt . Đổ nền cho hình vừa vẽ màu trắng và giảm Opacity mẹo vặt của hình xuống 5%

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Tìm một hình ảnh phù hợp (có thể tìm kiếm trên Internet) khóa chặn để trang trí thêm cho tiêu đề menu.

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Đặt hình ảnh vào vị trí phù hợp

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

Thêm tiêu đề đăng ký vay hoặc tên trang vào vùng mờ đã tạo thanh toán , có thể sử dụng font chữ nào tùy ý bạn chia sẻ nhưng phải thật phù hợp và phong cách.

PhotoShop - Tạo tiêu đề cho menu

4.9/5 (40 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext