MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Track Changes là một tính năng đặc biệt của Word, cho phép bạn thấy những thay đổi được thực hiện cho một tài liệu. Các công cụ Track Changes đều có trong tab Reviewing trên vùng Ribbon.

Quản Trị Mạng - Track Changes là một tính năng nạp tiền đặc biệt quảng cáo của Word dịch vụ , cho phép bạn thấy giảm giá những thay đổi nơi nào được thực hiện cho một tài liệu cài đặt . Các công cụ Track Changes đều có trong tab Reviewing trên vùng Ribbon.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes


Bắt đầu sử dụng Track changes

Để theo dõi đăng ký vay những thay đổi bạn địa chỉ sẽ áp dụng cho tài liệu ở đâu nhanh , bạn phải kích vào biểu tượng Track Changes ( sửa lỗi hoặc ấn tổ hợp phím Ctr+Shift+E)

Bắt đầu công cụ Tracking Changes:

• Kích tab Review trên Ribbon

• Kích Track Changes

• Thực hiện hướng dẫn các thay đổi cho tài liệu tăng tốc của bạn tính năng và ngay lập tức bạn tốt nhất có thể nhìn thấy hỗ trợ những thay đổi vừa thực hiện.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Xem tài liệu

Có 4 cách cài đặt để xem một tài liệu sau khi bạn thay đổi:

Final Showing Markup: Đây là cách xem tài liệu tối ưu với ở đâu uy tín những thay đổi mật khẩu được hiển thị

Final: Cách này cho thấy kiểm tra các tài liệu nguyên nhân được thay đổi mẹo vặt mà không hiển thị tất toán những thay đổi

Original Showing Markup: Cho thấy tài liệu gốc cùng khóa chặn với cập nhật những thay đổi kích hoạt được hiển thị

Original: Cho thấy tài liệu gốc chia sẻ mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Để thay đổi cách xem tài liệu miễn phí , kích lựa chọn thích hợp trong nhóm Tracking hỗ trợ của tab Review trên Ribbon.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Tính năng Show Markup cho phép bạn xem tính năng các mục khác nhau (như comments tốt nhất , formating kinh nghiệm , …) tăng tốc và chọn xem tải về các ý kiến full crack của tính năng các tác giả khác nhau.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Chấp nhận giả mạo hoặc loại bỏ kinh nghiệm các thay đổi

khóa chặn Khi bạn xem công cụ các thay đổi trong một tài liệu tốt nhất , bạn giảm giá có thể chọn tốt nhất để chấp nhận giảm giá hoặc không chấp nhận an toàn các thay đổi link down . Điều này cho phép bạn xem xét lại tài liệu bằng cách dịch vụ những thay đổi nào kinh nghiệm có thể chấp nhận download hoặc không chấp nhận.

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

Comments

Biểu tượng New Comment tất toán cũng cho phép bạn thêm tài khoản các chú thích vào tài liệu sử dụng . Để thêm một chú thích mới vô hiệu hóa , chỉ cần đặt con trỏ vào nơi bạn muốn thêm chú thích tính năng và kích vào New Comment

MS Word - Bài 17: Công cụ Track Changes

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext