MS Excel - Bài 5: Các công thức và hàm Excel

Công thức trong Excel là một chương trình thực hiện các phép tính toán trên bảng dữ liệu. Các công thức này thực hiện những phép toán rất chính xác như phép cộng, nhân, hay so sánh các giá trị trong worksheet.

Công thức trong Excel là một chương trình thực hiện tổng hợp các phép tính toán trên bảng dữ liệu kích hoạt . Các công thức này thực hiện trên điện thoại những phép toán lấy liền rất chính xác như phép cộng cập nhật , nhân qua app , hay so sánh nhanh nhất các giá trị trong worksheet tài khoản .

Các thành phần đăng ký vay của một công thức Excel

Công thức luôn công cụ được bắt đầu hỗ trợ với một dấu bằng (=) ở đâu nhanh , phía sau nó quảng cáo có thể là số nạp tiền , toán tử nơi nào tốt nhất các hàm Excel.

Ví dụ một số công thức đơn giản trong Excel:

  • =2*5+8 (Công thức này là 2 nhân 5 full crack sau đó cộng thêm 8)
  • = A2*A3-A5 (Giá trị ô A2 nhân miễn phí với giá trị ô A3 rồi trừ đi giá trị trong ô A5)
  • = SUM(B1:B10) (Sử dụng hàm tính tổng SUM nạp tiền để tính tổng giá trị sử dụng các ô từ B1 đến B10)
  • =TODAY() (Sử dụng hàm TODAY sửa lỗi để trả về giá trị ngày đăng ký vay hiện tại)
  • =UPPER("hello") (Hàm UPPER dùng tổng hợp để chuyển đổi văn bản chữ thường thành chữ hoa qua app , kết quả ở đây cài đặt sẽ chuyển "hello" thành "HELLO")
  • =IF(A1>0) (Hàm điều kiện IF bản quyền để kiểm tra xem ô A1 có chứa giá trị nào lớn hơn 0 hay không)

Các phần cơ bản trên điện thoại của một công thức Excel:

Công thức Excel cồn quảng cáo có thể full crack bao gồm một trong số tự động hoặc link down tất cả như thế nào các thành phần mới nhất sau đây: hàm ở đâu tốt , tham chiếu xóa tài khoản , toán tử qua mạng và hằng số.

Cùng tham khảo ví dụ qua app dưới đây:

MS Excel - Bài 5: Các công thức và hàm Excel

  1. Hàm: Hàm PI() trả về giá trị qua app của số pi: 3,142...
  2. Tham chiếu: A2 trả về giá trị trong ô A2
  3. Hằng số: Giá trị địa chỉ hoặc văn bản full crack được nhập trực tiếp vào công thức quảng cáo , ở trong ví dụ này là 2
  4. Toán tử: Toán tử * (dấu sao) qua web để nhân download các số hay nhất ^ (mũ) qua mạng để nâng một số lên bậc lũy thừa nào đó tài khoản , ở đây là 2

Nhập công thức Excel

- Đặt con trỏ vào ô cần nhập công thức tất toán và hiển thị kết quả.

- Gõ dấu “=

- Nhập biểu thức tự động mà bạn muốn tính xóa tài khoản , ví dụ: A5+E5 kinh nghiệm . Với công thức này tổng hợp thì nó qua mạng sẽ cộng giá trị kỹ thuật của ô A5 qua mạng với E5.

- Sau khi nhập công thức dữ liệu , ấn phím Enter địa chỉ . Kết quả nguyên nhân của phép tính link down sẽ vô hiệu hóa được hiển thị trong ô vừa nhập

- tổng hợp Nếu công thức bị lỗi sử dụng , thông báo lỗi full crack sẽ hiển thị bắt đầu bằng một dấu #

Nhập miền tham chiếu bằng con trỏ

- Đặt con trỏ vào ô cần hiển thị kết quả công thức

- Nhập công thức mật khẩu để tính trên một cột hay miền giá trị hỗ trợ . Ví dụ gõ công thức =E2+E5 full crack , có nghĩa là giá trị hay nhất của ô E2 cộng giá trị giả mạo của ô E5.

- Sử dụng chia sẻ các phím mũi tên ở đâu nhanh , di chuyển con trỏ ô từ ô tham chiếu đầu tiên (trong trường hợp này là E2) cập nhật . Công thức xóa tài khoản sẽ kiểm tra tự động và giá trị hiện hành tự động sẽ danh sách được đưa vào công thức

- Gõ phép +

- Sử dụng giảm giá các phím mũi tên tính năng , di chuyển con trỏ ô tới ô tham chiếu thứ hai kỹ thuật , (trong trường hợp này là E5) nguyên nhân . chi tiết Nếu bạn tính toán trong một vùng dữ liệu quản lý thì giữ phím Shift đồng thời di chuyển phím mũi tên tới tăng tốc tất cả giảm giá các ô cần tính.

- Sau khi lấy liền đã chọn hết lừa đảo các ô cho công thức tải về , nhấn phím Enter vô hiệu hóa để có kết quả

Các hàm Excel cơ bản

Hàm là danh sách các lệnh bản quyền đặc biệt full crack được sử dụng trong công thức nhanh nhất để thực hiện như thế nào quá trình tính toán.

Tham khảo: Đây là sửa lỗi những hàm cơ bản nhất trong Excel trên điện thoại mà bạn cần nắm rõ

Nhập trên điện thoại các hàm vào bảng tính

- Lựa chọn ô giảm giá để hiển thị kết quả công thức

- Chèn dấu (=) vào trước công thức vô hiệu hóa . Thanh công cụ tăng tốc của công thức hiển thị

- Gõ tên một hàm (ví dụ hàm SUM) kinh nghiệm , chi tiết sau đó là dấu mở ngoặc đơn “( chi tiết , (vì nhiều đối số phụ thuộc vào hàm) sử dụng , tải về và kết thúc là “) tăng tốc . Ví dụ ta gõ SUM(E2:E5)

- Nhấn phím Enter danh sách . ( sửa lỗi Nếu không có lỗi trong công thức tổng hợp , kết quả kích hoạt của hàm miễn phí sẽ lấy liền được hiển thị link down . an toàn Nếu bạn kích vào ô đó giả mạo , hàm đăng ký vay sẽ hiển thị trong thanh công thức)

Sử dụng hàm AutoSum

- Các hàm cài đặt có thể tự động được truy xuất thông qua biểu tượng AutoSum trên thanh công cụ Standard khóa chặn . Một số hàm tổng hợp sẽ lấy liền được hiển thị khi kích vào mũi tê xổ suống bên cạnh biểu tượng AutoSum.

- Ví dụ tự động , ô hiện hành đặt ở dưới danh sách như thế nào của giá trị tốc độ , AutoSum khóa chặn sẽ hiển thị một hàm tổng bản quyền với danh sách hỗ trợ các đối số liên tiếp trên nó.

MS Excel - Bài 5: Các công thức và hàm Excel- Hàm Sum: Tính tổng danh sách lấy liền các đối số

- Hàm Average: Hàm tính giá trị trung bình qua app của danh sách tất toán các đối số

- Hàm Count: Đếm kỹ thuật các giá trị trong danh sách ứng dụng các đối số

- Hàm Max: Trả về giá trị lớn nhất trong danh sách quản lý các đối số

- Hàm Min: Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách tốt nhất các đối số

Ví dụ: Sử dụng hàm Average (tính trung bình)

Nhập vào ở đâu nhanh các giá trị như ở bên dưới từ B1 đến B5 địa chỉ , lựa chọn ô B6 kỹ thuật để nhập công thức

MS Excel - Bài 5: Các công thức và hàm Excel

- Kích vào mũi tên xuống bên cạnh biểu tương AutoSum trên thanh công cụ Standard sử dụng và chọn hàm Average từ menu đó.

- dữ liệu Nếu vùng địa chỉ được chọn đúng qua web , nhấn phím Enter đăng ký vay . danh sách Nếu vùng chọn không đúng kinh nghiệm , lựa chọn (kích nhanh nhất hoặc kéo) vùng bạn muốn bằng chuột ở đâu uy tín và ấn phím Enter

- Kết quả dữ liệu được hiển thị ở ô B6 trực tuyến . Bạn mật khẩu có thể sử dụng cách như trên full crack để áp dụng cho mẹo vặt các hàm khác như Sum hướng dẫn , Max,….

Các công thức cài đặt và hàm trong Excel là một tính năng chia sẻ đặc biệt trong Microsoft Excel ứng dụng . Nó thực sự quan trọng nguyên nhân và bạn mẹo vặt có thể làm chủ giá rẻ được nó.

4.9/5 (55 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext