MS Excel 2007 - Bài 8: Sort and Filter

Sort (sắp xếp) và Filter (lọc) là những tính năng cho phép bạn thao tác dữ liệu trong một bảng tính được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn. Để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liệu trong Excel 2007 bạn sẽ sử dụng tính năng Sort & Filte

Quản Trị Mạng - Sort (sắp xếp) nguyên nhân và Filter (lọc) là tính năng những tính năng cho phép bạn thao tác dữ liệu trong một bảng tính kiểm tra được thiết lập dựa trên tổng hợp các tiêu chuẩn công cụ . Để sắp xếp dữ liệu vô hiệu hóa và lọc dữ liệu trong Excel 2007 bạn danh sách sẽ sử dụng tính năng Sort & Filter đăng ký vay . Dưới đây Quantrimang.com download sẽ hướng dẫn bạn cách lọc dữ liệu qua app , sắp xếp dữ liệu nơi nào với tính năng này trên Excel 2007.

Sắp xếp dữ liệu trong Excel 2007

Để thực hiện một sắp xếp theo chiều tăng dần hay giảm dần trên một cột:

• Bôi đen dịch vụ để chọn cài đặt các ô trong cột cần phải sắp xếp

• Kích nút Sort & Filter trên tab Home

• Kích nút Sort Ascending (A-Z) hay Sort Descending (Z-A)

MS Excel 2007 - Bài 8: Sort and Filter

Tùy chỉnh sắp xếp dữ liệu

Để sắp xếp nhiều hơn một cột:

• Kích nút Sort & Filter trên tab Home

• Chọn cột công cụ mà bạn muốn sắp xếp đầu tiên

• Kích Add Level

• Chọn cột tất toán tiếp theo bạn muốn sắp xếp

• Kích OK

MS Excel 2007 - Bài 8: Sort and Filter

Tạo bộ lọc dữ liệu trên Excel 2007

Bộ lọc cho phép bạn chỉ hiển thị dữ liệu dịch vụ mà đáp ứng kinh nghiệm các tiêu chuẩn nhất định miễn phí . Để sử dụng bộ lọc:

• Kích vào cột kỹ thuật hoặc chọn tổng hợp các cột chứa dữ liệu an toàn mà bạn muốn lọc

download Trên tab Home công cụ , kích Sort & Filter

• Kích nút Filter

• Kích vào mũi tên phía dưới ô đầu tiên

• Kích Text Filter

khóa chặn Khi đó ô đầu tiên trên ứng dụng các cột lừa đảo đã chọn quản lý sẽ có mũi tên trỏ xuống phải làm sao , bạn chỉ cần nhấp vào đó hỗ trợ và chọn tất toán các trường muốn hiển thị trên bảng tính rồi nhấn OK công cụ được.

MS Excel 2007 - Bài 8: Sort and Filter

• Để không áp dụng bộ lọc nơi nào , kích nút Sort & Filter

• Kích Clear

MS Excel 2007 - Bài 8: Sort and Filter

Bài tiếp: MS Excel 2007 - Bài 9: Graphics

Bài trước: MS Excel 2007 - Bài 7: Tạo Macros trong Excel 2007

4.9/5 (71 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext