MS Excel 2007 - Bài 6: Tính toán trong Excel

Excel hỗ trợ rất nhiều hàm tính toán, hàm logic để tính, tìm lọc, đối chiếu, phân tích dữ liệu. Đây cũng là một tính năng khiến cho Excel trở thành công cụ không thể thiếu với các công việc văn phòng. Trong bài viết này, Quantrimang.com

Quản Trị Mạng - Điểm khác biệt giữa như thế nào các bảng trong Excel nhanh nhất và Word chính là khả năng tính toán dữ liệu địa chỉ , hỗ trợ hướng dẫn các hàm tính toán cập nhật mà Word không thể làm bản quyền được.

Excel hỗ trợ nạp tiền rất nhiều hàm tính toán cài đặt , hàm logic miễn phí để tính qua app , tìm lọc nạp tiền , đối chiếu nhanh nhất , phân tích dữ liệu tải về . Đây công cụ cũng là một tính năng khiến cho Excel trở thành công cụ không thể thiếu kinh nghiệm với tự động các công việc văn phòng sử dụng . Trong bài viết này qua web , Quantrimang.com công cụ sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm tính toán tổng quan trong Excel 2007 hỗ trợ . Bạn an toàn có thể tham khảo bài viết sử dụng các hàm Excel cơ bản sửa lỗi , tải về và loạt bài hướng dẫn sử dụng từng hàm trên Quantrimang.com tài khoản để biết cách làm chi tiết link down nhé.

Một công thức là một chuỗi khóa chặn các lệnh toán học tự động được sử dụng trong Excel miễn phí để thực thi giảm giá các phép toán kinh nghiệm . Các công thức thanh toán được bắt đầu trong hộp công thức an toàn với một dấu "="

MS Excel 2007 - Bài 6: Tính toán trong Excel

Có nhiều thành phần qua mạng và công thức trong excel

References (tham chiếu): Ô cài đặt hoặc dãy mẹo vặt các ô nguyên nhân mà bạn muốn sử dụng trong sự tính toán

Operators ( kỹ thuật các toán tử): Các toán tử (+ đăng ký vay , - download , * xóa tài khoản , / khóa chặn , …) chỉ định phép toán như thế nào được thực hiện

Constants (hằng số): Các số cài đặt hoặc giá trị văn bản download mà không đổi

Functions (hàm): Xác định trước công thức trong Excel

Để tạo một công thức cơ bản trong Excel

• Lựa chọn ô muốn áp dụng công thức

• Gõ dấu = hướng dẫn nhanh nhất sau đó là công thức

• Kích Enter

MS Excel 2007 - Bài 6: Tính toán trong Excel

Tính toán giả mạo với download các hàm Excel

Một hàm là một chức năng địa chỉ được cài sẵn trong công thức kích hoạt của Excel tối ưu . Một hàm có tên link down kinh nghiệm các đối số (đối số là mẹo vặt các hàm toán học) nằm trong cặp dấu ngoặc đơn giá rẻ . Các hàm phổ biến trong Excel:

- Sum (hàm tính tổng): Tính gộp quảng cáo tất cả tốc độ các ô trong đối số

- Average (hàm tính trung bình): Tính trung bình cập nhật các ô trong đối số

- Min (hàm giá trị nhỏ nhất): Tìm giá trị nhỏ nhất

- Max (hàm giá trị lớn nhất): Tìm giá trj lớn nhất

- Count (hàm đếm): Tìm số link down các ô cài đặt mà chứa một giá trị số trong một vùng đối số

Để tính toán một hàm:

• Kích vào ô nơi bạn muốn hàm sử dụng được áp dụng

• Kích nút Insert Function

• Chọn hàm bạn muốn áp dụng

• Kích OK

MS Excel 2007 - Bài 6: Tính toán trong Excel

• Hoàn thành hộp Number1 tối ưu với ô đầu tiên trong vùng download mà bạn muốn quảng cáo được tính toán

• Hoàn thành hộp Number2 cập nhật với ô cuối cùng trong vùng nhanh nhất mà bạn muốn tính toán

MS Excel 2007 - Bài 6: Tính toán trong Excel

Thư viện hàm

Thư viện hàm là một nhóm mẹo vặt các hàm lớn có trên tab Formula chia sẻ của vùng Ribbon tài khoản . nhanh nhất Những hàm đó nạp tiền bao gồm:

- AutoSum: Tính toán tổng an toàn của một vùng dễ dàng

- Recently Used: Tất cả quảng cáo các hàm kỹ thuật được sử dụng gần nhất

- Financial (kiểu tài chính): trả về chu kỳ tiền mặt tối ưu và thêm hỗ trợ các hàm tài chính

- Logical: And ở đâu uy tín , If đăng ký vay , True chi tiết , False nơi nào , …

- Text: Văn bản dựa trên hàm

- Date&Time: Các hàm tính toán trên ngày ở đâu nhanh và giờ

- Math & Trig: Các hàm toán học

MS Excel 2007 - Bài 6: Tính toán trong Excel

Các tham chiếu ở đâu tốt tương đối miễn phí , trực tuyến tuyệt đối mẹo vặt và tham chiếu hỗn hợp

Gọi nhanh nhất các ô theo cột chi tiết của chúng link down và nhãn nơi nào của dòng (như “A1”) là tham chiếu xóa tài khoản tương đối sửa lỗi . download Khi một công thức chứa tham chiếu full crack tương đối thanh toán và nó sử dụng được copy từ một ô này tới ô khác qua app , Excel không tạo một bản copy chính xác full crack của công thức hướng dẫn . Nó sửa lỗi sẽ thay đổi địa chỉ ô có liên quan tới dòng giá rẻ và cột tối ưu mà chúng tất toán được di chuyển tới.

Ví dụ: kiểm tra Nếu một công thức đơn giản trong ô C1 “=(A1+B1) download được copy sang ô C2 hay nhất , công thức link down sẽ thay đổi thành “(A2+B2)" chi tiết để phù hợp mẹo vặt với dòng mới tính năng . Để ngăn cản sự thay đổi này địa chỉ , nguyên nhân các ô phải qua mạng được gọi địa chỉ bởi tham chiếu link down tuyệt đối đăng ký vay , tham chiếu quảng cáo tuyệt đối quản lý được hoàn thành bằng cách đặt dấu $ trong địa chỉ ô trong công thức ứng dụng . Tiếp tục cài đặt với ví dụ vừa đưa ra: công thức trong ô C1 ứng dụng sẽ qua mạng được đọc “=($A$1+$B$1)” ở đâu tốt nếu giá trị tất toán của ô C2 tự động cũng là tổng thanh toán của miễn phí các ô A1 tất toán và B1 tối ưu . Cả cột quản lý và dòng mới nhất của tổng hợp các ô là tất toán tuyệt đối quảng cáo hướng dẫn sẽ không thay đổi khi copy.

Tham chiếu hỗn hợp tốc độ cũng cập nhật có thể trực tuyến được sử dụng nơi chỉ có dòng ở đâu uy tín hoặc cột như thế nào được cố định dịch vụ . Ví dụ nơi nào , trong công thức “=(A$1+$B2) qua mạng , dòng kỹ thuật của ô A1 tất toán được cố định mật khẩu và cột quảng cáo của ô B2 cố định.

Tính toán giữa nhiều Worksheet

Bạn địa chỉ có thể muốn sử dụng giá trị từ một ô trong nhiều worksheet khác trong cùng workbook trong một công thưc khóa chặn . Ví dụ trên điện thoại , giá trị củ ô A1 trong worksheet hiện thời full crack và ô A2 trong worksheet thứ 2 sử dụng có thể lừa đảo được sử dụng thêm định dạng “sheetname!celladdress” full crack . Công thức cho ví dụ này miễn phí sẽ là “=A1+Sheet2!A2” nơi giá trị đăng ký vay của ô A1 trong worksheet hiện thời tối ưu được thêm vào giá trị mẹo vặt của ô A2 trong worksheet có thên “Sheet2”.

Bài tiếp: MS Excel 2007 - Bài 7: Tạo Macros trong Excel 2007

Bài trước: MS Excel 2007 - Bài 5: Chỉnh sửa Worksheet

Xem thêm:

  • Cách dùng hàm Power trong Excel
  • Cách dùng hàm Round trong Excel
  • Cách dùng hàm COUNT trong Excel
  • Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel
  • Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

4.8/5 (76 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext