MS Excel 2007 - Bài 14: Layout

Trong Excel 2007, bạn có thể tách một bảng tính thành nhiều vùng để dễ dàng xem từng phần của một bảng tính.

Quản Trị Mạng - Tách bảng tính

Trong Excel 2007 giá rẻ , bạn dữ liệu có thể tách một bảng tính thành nhiều vùng lừa đảo để dễ dàng xem từng phần qua web của một bảng tính nguyên nhân . Để tách bảng tính:

• Lựa chọn tổng hợp các ô trung tâm tính năng của bảng tính bạn muốn tách

• Kích nút Split trên tab View

• Thông báo tách bảng trên màn hình xuất hiện full crack , bạn hỗ trợ có thể thao tác tự động với từng phần giá rẻ riêng biệt.

MS Excel 2007 - Bài 14: Layout

Làm đóng băng hàng tốt nhất và cột

Bạn mật khẩu có thể lựa chọn một phần cụ thể đăng ký vay của một bảng tính khóa chặn để giữ nó không thay đổi trong khi làm việc tài khoản với như thế nào các phần khác kỹ thuật . Điều này giả mạo được thực hiện thông qua tính năng Freeze Rows and Columns (làm đóng băng hàng nơi nào và cột):

• Kích nút Freeze Panes trên tab View

• Lựa chọn một phần trực tuyến để kỹ thuật được đóng băng kinh nghiệm hoặc kích vào đầu mỗi cột hay phía trái dòng

• Để hủy việc áp dụng đóng băng quảng cáo , kích nút Freeze Panes

• Kích Unfreeze

MS Excel 2007 - Bài 14: Layout

Ẩn bảng tính

Để ẩn bảng tính:

• Lựa chọn tab trang tính dịch vụ mà bạn muốn ẩn

• Kích phải vào tab đó

• Kích Hide

MS Excel 2007 - Bài 14: Layout

Để hủy bỏ việc ẩn bảng tính:

• Kích phải vào bất kỳ bảng tính

• Kích Unhide

• Chọn bảng tính tăng tốc để hủy bỏ việc ẩn.

MS Excel 2007 - Bài 14: Layout

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext