MS Access - Bài 29: Tóm tắt chương 7

Access dựa trên môi trường Windows khi đề cập tới in ấn. Chương này đã giới thiệu cho bạn những điều căn bản về in ấn trong Access.

Access dựa trên môi trường Windows khi đề cập tới in ấn quản lý . Chương này đã giới thiệu cho bạn quảng cáo những điều căn bản về in ấn trong Access nơi nào . giảm giá Những kiến thức bạn thu miễn phí được trong chương này tăng tốc sẽ giúp bạn hay nhất rất nhiều khi làm việc khóa chặn với các chương sau về in ấn các báo cáo.

Trước khi chuyển sang chương 8 sửa lỗi , phải chắc chắn bạn hiểu mẹo vặt được giảm giá những nội dung sau:

• Access cho phép bạn sử dụng bất kỳ loại máy in nào có thể dùng qua mạng với Windows sửa lỗi . Nhiều lựa chọn in ấn hiện hữu ở đâu nhanh sẽ phụ thuộc vào loại máy in ở đâu nhanh .

• Để thay đổi máy in bạn đang sử dụng kích hoạt , chọn Page Setup từ thực đơn File thanh toán hoặc kích chuột vào công cụ Page setup mẹo vặt hoặc nút Setup dịch vụ . chia sẻ Những tùy chọn trong hộp thoại Page Setup cho phép bạn xác định cách bạn muốn thông tin download được in ra dịch vụ .

• Bạn có thể sử dụng hộp thoại Page Setup công cụ để xác định loại giấy dịch vụ , nơi nó tự động được đặt xóa tài khoản , cách định hướng giấy và lề trang nhanh nhất .

• Access cho phép bạn in nhiều nội dung ở đâu nhanh của bảng một cách dễ dàng cập nhật . Để thực hiện như thế nào , chọn đăng ký vay hoặc hiển thị bảng miễn phí . Sau đó trực tuyến , chọn Print từ thực đơn File tốt nhất hoặc kích chuột vào công cụ Print tốt nhất .

• Bạn có thể in một báo cáo dễ dàng mà miêu tả như một đối tượng cơ sở dữ liệu ở đâu uy tín , ví dụ như bảng kỹ thuật . Để thực hiện hỗ trợ , chọn Analyze từ thực đơn ToolsDocumenter từ kết quả trình đơn phụ trên điện thoại .

• Print Preview là một tính năng cho phép bạn xem dữ liệu in ra trên màn hình trước khi bạn gửi dữ liệu tới máy in nạp tiền .

Trong chương 8 ở đâu tốt , bạn tài khoản sẽ học cách có thể tạo một cấu trúc báo cáo đơn giản ở đâu uy tín với Access.

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext