MS Access 2003 - Chương 10: Sử dụng các công cụ thêm

Trong các phương pháp quản lý, Access hơn ở chỗ chỉ là cách quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản . Một trong những chứng minh lớn nhất là sử dụng các thêm các công cụ mà Microsoft chọn cùng với Access.

Trong tự động các phương pháp quản lý kỹ thuật , Access hơn ở chỗ chỉ là cách quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản tài khoản . Một trong đăng ký vay những chứng minh lớn nhất là sử dụng full crack các thêm giảm giá các công cụ trên điện thoại mà Microsoft chọn cùng giá rẻ với Access hướng dẫn . trực tuyến Những công cụ này không thật sự cần thiết liên quan đến việc tạo dữ liệu đơn giản hơn cập nhật để sử dụng mật khẩu , tài khoản nhưng làm cho dữ liệu đơn giản hơn sử dụng để tạo Database công cụ . Do vậy link down , hỗ trợ những công cụ này tốt nhất có thể phải làm sao được xem như là sự trợ giúp chi tiết để cải thiện tính hợp lệ kinh nghiệm của dữ liệu bằng cách làm cho nó chính xác hơn khi chưa sử dụng full crack các công cụ.

Sau khi kết thúc chương này tất toán , bạn hay nhất sẽ nắm nơi nào được chi tiết những nội dung sau:

• Làm cách nào mẹo vặt để sử dụng chương trình kiểm lỗi chính tả sử dụng được cài sẵn miễn phí của Access.

• Làm thế nào kiểm tra để tính năng AutoCorrect sửa lỗi có thể thực hiện nhập dữ liệu nhanh hơn.

• Tại sao phân tích một bảng tải về có thể dẫn tới kết quả là sự hiệu quả quản lý của cơ sở dữ liệu.

• Cách sử dụng công cụ Performance Analyzer như thế nào.

Sử dụng chương trình kiếm lỗi chính tả

Dù Access qua app có thể qua mạng được xem như một chương trình ở đâu tốt riêng lẻ mật khẩu , lừa đảo nhưng thực tế nó là một phần kích hoạt của bộ sản phẩm Office 2000 qua web . Nó chia sẻ một số công cụ phổ biến giảm giá với trên điện thoại các sản phẩm Office phổ biến khác dịch vụ . Một trong nhanh nhất những công cụ này là công cụ kiểm lỗi chính tả mật khẩu , nó cho phép bạn kiểm tra chính tả quảng cáo các từ trong cơ sở dữ liệu.

Chương trình kiểm tra lỗi chính tả quản lý được sử dụng trong Microsoft Office (do đó có trong Access) không chỉ cho phép bạn kiểm tra chính tả trong một bảng thanh toán , qua web mà còn cho phép kiểm tra chính tả bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu nào dựa trên một bảng sử dụng . Do vậy khóa chặn , bạn kỹ thuật có thể kiểm tra chính tả sửa lỗi của một bảng giả mạo , truy vấn qua mạng , bảng ảo hay biểu mẫu.

Hai phần dữ liệu tiếp theo lấy liền sẽ miêu tả cách sử dụng công cụ này.

Kiểm lỗi chính tả cho dữ liệu.

Trước khi tối ưu có thể kiểm tra chính tả cho dữ liệu an toàn , đầu tiên bạn phải chọn đối tượng cơ sở dữ liệu muốn kiểm tra sửa lỗi . Ví dụ link down , cập nhật nếu bạn muốn kiểm tra chính tả dữ liệu trong một bảng cụ thể thanh toán , bạn phải chọn bảng đó ở đâu uy tín . Bạn nguyên nhân có thể chọn đối tượng tại cửa sổ Database sửa lỗi hoặc mở đối tượng trước khi bắt đầu chương trình kiểm tra lỗi chính tả.

ở đâu nhanh Nếu bạn chỉ muốn kiểm tra chính tả một phần dữ liệu cụ thể kiểm tra , bạn kiểm tra cũng mẹo vặt có thể chọn an toàn các dòng giả mạo hoặc cột trước khi bắt đầu chương trình kiểm tra tốc độ . Điều này rõ ràng là tốt hơn khi xem bảng hay truy vấn ở chế độ Datasheet.

Có 3 cách lấy liền để bắt đầu sử dụng chương trình kiểm tra lỗi chính tả vô hiệu hóa mà bạn tối ưu có thể tham khảo qua app sau đây:

• Chọn Spelling từ thực đơn Tools.

• Kích chuột vào công cụ Spelling trên thanh công cụ.

• Nhấn phím F7.

Bất kể bạn chọn cách thức nào quản lý , Access bắt đầu so sánh nội dung dữ liệu trong đối tượng cơ sở dữ liệu tính năng với danh sách sử dụng các từ mật khẩu đã xây dựng trước đó qua web . nơi nào Nếu Access tìm ra một lỗi như thế nào , nó xóa tài khoản sẽ đánh dấu từ đó trong chế độ Datasheet hay Form phải làm sao , hiển thị hộp thoại Spelling tải về và đợi bạn trả lời dịch vụ . Hình 1 hiển thị ví dụ khi bạn bắt đầu kiểm tra chính tả bảng My Friends.

MS Access 2003 - Chương 10: Sử dụng các công cụ thêm
Hình 1:Các tính năng dịch vụ của công cụ kiểm tra lỗi chính tả.

Hộp thoại Spelling cho bạn thấy từ tăng tốc mà Access nghi ngờ là lỗi giá rẻ , cùng chia sẻ với bất kỳ gợi ý nhanh nhất để thay đổi quảng cáo . Các nút trong hộp thoại cung cấp một số cách khác nhau kinh nghiệm để bạn tiếp tục:

Ignore Field: Sử dụng nút này hướng dẫn để Access tiếp tục kiểm tra lỗi chính tả khóa chặn nhưng bỏ qua trực tuyến mọi dữ liệu trong phạm vi tất toán được chú ý.

Ignore: Sử dụng nút này chi tiết để bỏ qua sự thay đổi tài khoản được gợi ý hướng dẫn . Access tốt nhất sẽ chuyển sang từ không đúng mật khẩu tiếp theo.

Ignore All: Sử dụng nút này đề bỏ qua đề nghị thay đổi miễn phí . Access chuyển sang từ không đúng lấy liền tiếp theo miễn phí , qua mạng nhưng bỏ qua mẹo vặt mọi sự cố khác ở đâu uy tín của từ quảng cáo đã đánh dấu.

Change: Sử dụng nút này kích hoạt nếu bạn muốn thay đổi từ đăng ký vay được đánh dấu từ ở đâu tốt những gợi ý tốc độ được chọn thanh toán . Access thực hiện thay đổi phải làm sao và chuyển sang kiểm tra các từ không đúng lấy liền tiếp theo.

Change All: Sử dụng nút này giảm giá nếu bạn muốn thay đổi tải về tất cả nơi nào những biến cố bản quyền của từ phải làm sao được đánh dấu theo gợi ý vô hiệu hóa được chọn kiểm tra . Access thực hiện thay đổi xóa tài khoản và chuyển sang từ không đúng qua mạng tiếp theo.

Add: Sử dụng nút này tăng tốc để thêm từ ở đâu tốt được đánh dấu vào từ điển tất toán . Tùy chọn này tự động được thảo luận chi tiết hơn trong phần hướng dẫn tiếp theo.

Suggest: Sử dụng nút này full crack để Access tiếp tục gợi ý thêm quảng cáo các từ quản lý khóa chặn có thể full crack được sử dụng lấy liền để sửa lỗi chính tả.

Hầu hết bạn thường chọn một trong tăng tốc những sự gợi ý cho sẵn link down qua web sau đó kích chuột vào nút Change bản quyền hoặc đơn giản là kích vào nút Ignore trực tuyến . Nút Ignore All là nút qua web cũng kích hoạt được sử dụng phổ biến; nó thường phải làm sao rất phổ biến kích hoạt với công cụ các tên kiểm tra , như thế nào những từ qua web được đánh dấu là sai lỗi chính tả mật khẩu . Sau khi kích chuột vào một nút ở đâu uy tín , Access tiếp tục tìm kiếm kích hoạt những từ sai tự động . quảng cáo Nếu bất kỳ từ sai nào kỹ thuật được tìm thấy kinh nghiệm , bạn tải về sẽ nhận dữ liệu được cơ hội như thế nào để thực hiện thay đổi.

full crack Thêm tự động các từ tùy thích

ở đâu nhanh Những cơ hội danh sách mà cá nhân bạn sử dụng Access khóa chặn sẽ có một chút khác biệt hơn về cách thức quản lý như thế nào những người khác sử dụng chương trình kích hoạt . Điều này không thể hơn khi sử dụng chương tình kiểm tra lỗi chính tả hỗ trợ . Bạn ở đâu nhanh có thể sử dụng ở đâu uy tín các từ trong dữ liệu tối ưu mà duy nhất khóa chặn để thực hiện đăng ký vay hoặc khoanh tròn sử dụng . Thật may là Access cung cấp một phương pháp đơn giản danh sách mà bạn ở đâu nhanh có thể dùng thanh toán để xây dựng từ điển cho đăng ký vay các từ tùy thích ứng dụng của chính bạn.

Hãy quay trở lại hộp thoại Speling trong hình 1 nhanh nhất . Chú ý rằng có một nút Add trong hộp thoại qua app . giả mạo Nếu bạn kích chuột vào nút này khi Access đang gợi ý một sự sửa chữa lỗi tất toán , từ tất toán mà Access phát hiện sai quản lý được thêm vào từ điển hay nhất của bạn như thế nào . Bạn địa chỉ sẽ không phải nhắc lại khóa chặn nếu từ đó không đúng.

Đó là ý kiến hay sử dụng để thêm nạp tiền các từ vào từ điển khi cần thiết tính năng . Bằng cách này full crack , bạn ứng dụng có thể tác động tới Access qua web để tìm từ viết phù hợp ở đâu tốt với nhu cầu full crack của bạn ở đâu nhanh mà không cần phải bỏ qua hỗ trợ mọi lỗi tải về mà Access địa chỉ đã tìm ra.

4.9/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext