MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng

Access gồm một công cụ rất mạnh mà bạn có thể sử dụng để phân tích dữ liệu trong một hoặc nhiều bảng.

Quản Trị Mạng - Access gồm một công cụ sử dụng rất mạnh kiểm tra mà bạn xóa tài khoản có thể sử dụng giá rẻ để phân tích dữ liệu trong một nơi nào hoặc nhiều bảng kinh nghiệm . Mục đính tốt nhất của việc phân tích là xác định ứng dụng nếu có ít dư thừa trong việc lưu trữ dữ liệu trong bảng tổng hợp . “Ít dư thừa” ở đây có nghĩa là Access cố gắng loại bỏ bất kỳ dữ liệu nào tối ưu sử dụng được lưu trữ trong bảng nhiều hơn một lần tài khoản . Ví dụ xóa tài khoản , trường “company name” nên dữ liệu được đưa ra ngoài bảng gốc tổng hợp ở đâu tốt được thay thế bằng một bảng mới mới nhất . Mặc lừa đảo dù kết quả link down sẽ là 2 bảng (bảng gốc xóa tài khoản và bảng mới) đăng ký vay , cài đặt nhưng cơ sở dữ liệu kích hoạt sẽ hiệu quả hơn vì thông tin không bị nhân đôi trong bảng gốc.

Một ví dụ có lẽ là cách tốt qua mạng để chứng minh như thế nào quá trình phân tích lừa đảo . Ví dụ trong phần này dựa trên cơ sở dữ liệu Accounts.mdb đăng ký vay . Cơ sở dữ liệu này chứa một bảng tên là Invoices tăng tốc , có trên 1000 hóa đơn trong đó kỹ thuật . Một số trường tối thiểu qua app được duy trì trong bảng sử dụng nhưng có nơi nào khá nhiều sự dư thừa trong dữ liệu.

Bắt đầu phân tích

Với cơ sở dữ liệu Accounts nơi nào , kích chuột vào nút Tables trong cửa sổ Database lừa đảo . Kích chọn bảng Invoices xóa tài khoản . Sau đó hỗ trợ , chọn Analyze từ thực đơn Tools công cụ . Access hiển thị một trình đơn phụ từ việc chọn bảng như hình sau:

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 1: Hộp thoại Table Analyzer Wizard.

Việc đầu tiên trên màn hình Wizard là việc giải thích mục đích dịch vụ của Table Analyzer Wizard giá rẻ . Bạn an toàn có thể đọc hết khóa chặn các thông tin qua app nếu muốn chia sẻ , chi tiết sau đó kích chuột vào nút Next khi kiểm tra đã sẵn sàng Hộp thoại hiển thị như hình sau:

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 2: Chọn bảng giá rẻ để phân tích

Hầu hết chi tiết các cơ sở dữ liệu ứng dụng có thể có nhiều hơn một bảng nơi nào . Thật may là cơ sở dữ liệu này chỉ chứa một bảng có tên Invoices xóa tài khoản . Vì đây là bảng khóa chặn đã mặc định tốt nhất được chọn lừa đảo , kích chuột vào nút Next tài khoản . Access hiển thị hộp thoại hay nhất tiếp theo:

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 3: Bắt đầu mẹo vặt quá trình phân tích

Ở bước này bạn cần quyết định là mình muốn cho phép Wizard lựa chọn phải làm sao các trường trong bảng chọn hay bạn muốn thực hiện theo cách thủ công địa chỉ . Vì công việc full crack của một Wizard thực hiện tải về khá dễ dàng hướng dẫn , ta chọn Yes ứng dụng , let the wizard decide tối ưu . Thậm chí nhanh nhất nếu Wizard thực hiện lựa chọn không tốt quảng cáo , bạn link down có thể hủy bỏ quyết định ở bước download tiếp theo.

Xác nhận việc tách bảng

ứng dụng Khi bạn chi tiết đã sẵn sàng lấy liền , kích chuột vào nút Next cập nhật . Access hiển thị như hình sau:

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 4: Xác minh việc tách bảng

Chú ý: Table Analyzer Wizard thiết lập dịch vụ các mối quan hệ giữa download các bảng cài đặt . Bạn như thế nào sẽ tìm hiểu rõ hơn mối liên hệ cài đặt được thực hiện như thế nào ở chương 13 “Tìm hiểu mối quan hệ dữ liệu”

Ở phần này qua app , Wizard cho bạn thấy qua web những gì nó đề ra ở đâu uy tín để làm lừa đảo . Đối nơi nào với bảng Invoices gốc trên điện thoại , Wizard dự định chia thành 3 bảng tối ưu . Hãy xem danh sách các trường thanh toán mà Wizard gợi ý chuyển thành mỗi bảng sử dụng , qua web rất dễ công cụ để thấy mỗi bảng chứa thông tin download các hóa đơn giao dịch chia sẻ , đăng ký vay các khách hàng qua mạng , lấy liền như thế nào các sản phẩm mẹo vặt . Sử dụng hộp thoại này qua web , bạn ở đâu nhanh có thể đặt tên cho nhanh nhất các bảng.

Để thấy cách thực hiện như thế nào mẹo vặt , phải chắc chắn Table1 tính năng được chọn (hình 4) tốc độ . Sau đó kích chuột vào nút Rename (ở gần phía góc trên bên phải hộp thoại) như thế nào . Access hiển thị một hộp thoại nhỏ cho phép bạn xác định tên bảng mới ứng dụng . Đối kiểm tra với Table1 mật khẩu , tên nên full crack được đặt là Invoice Transactions lừa đảo . Sau đó hỗ trợ , kích chuột vào nút OK chia sẻ . Access cập nhật tên như trong thanh tiêu đề đối lấy liền với bảng có tên mới.

Bạn nên lặp lại công việc này bản quyền để đặt tên cho Table2 qua mạng và Table3 là Customers mẹo vặt và Products giá rẻ . Kích chuột lên thanh tiêu đề mỗi bảng xóa tài khoản mật khẩu sau đó đổi tên qua app . nơi nào Khi hoàn thành kỹ thuật , kinh nghiệm các bảng qua mạng sẽ xuất hiện như hình sau:

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 5: Các bảng quảng cáo đã qua app được đổi tên.

kích hoạt Những việc khác bạn qua mạng có thể làm trong hộp thoại này (ngoài việc đặt tên cho ở đâu nhanh các bảng) là ghi đè cách Wizard chia bảng ở đâu uy tín . trên điện thoại Khi thực hiện phân tích tổng hợp , bạn xóa tài khoản sẽ muốn chắc chắn rằng mỗi bảng đăng ký vay được đưa ra phải chứa giảm giá các trường liên quan từ bảng gốc kinh nghiệm . Trong ví dụ này xóa tài khoản , Wizard giả mạo đã thực hiện rât tốt chi tiết , nó chỉ ra rằng chúng ta tốt nhất đã có tên bảng Customers cần có một CustomerID duy nhất nguyên nhân cũng như CustomerName như thế nào và Discount.

cập nhật Nếu bạn cần ghi đè việc phân chia qua web của Wizard ở đâu tốt , download tất cả cần làm là kích chuột vào một tên trường địa chỉ và kéo nó từ một bảng tới bảng khác giá rẻ . Tuy nhiên danh sách , trong ví dụ này không thật sự cần thiết phải làm ở đâu uy tín như vậy.

Xác nhận khóa chính

ở đâu tốt Khi kích chuột vào nút Next bản quyền , Access hiển thị bước công cụ tiếp theo như hình sau:

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 6: Thiết lập khóa chính

Hộp thoại này tương tự như hộp thoại kinh nghiệm đã sử dụng trong phần trước nguyên nhân . Tuy nhiên sửa lỗi , khác nhau ở ứng dụng các nút điều khiển phía trên cùng hộp thoại cập nhật . Wizard danh sách sẽ hỏi kỹ thuật để xác nhận mỗi bảng phải có một khóa chính mới nhất . quảng cáo Những khóa chính cho địa chỉ các bảng Customers sửa lỗi và Products tất toán được tạo hay nhất bởi Wizard lấy liền . Tuy nhiên ở đâu uy tín , Wizard quên rằng trường ID trực tuyến sẽ là một khóa chính trong bảng Invoice Transactions.

Để xác định trường ID là một khóa công cụ , đầu tiên kích chọn tên trường nhanh nhất . Sau đó kích chọn công cụ chi tiết mà biểu thị chiếc khóa nạp tiền . Access đáp lại bằng cách đặt một khóa nhỏ ở phía bên trái trường ID trong bảng Invoice Transaction.

Lỗi Correcting Typographical

nơi nào Khi kích chuột vào nút Next sửa lỗi , Wizard nạp tiền sẽ phân tích dữ liệu trong bảng tài khoản được gợi ý dữ liệu và hiển thị nhanh nhất những gì kỹ thuật có thể công cụ được cho là lỗi nhanh nhất . Access thực hiện điều này an toàn với mỗi bảng mới chia sẻ được tạo giảm giá bởi Wizard ở đâu uy tín . Vì hai bảng mới (Customerds lấy liền và Products) chia sẻ được tạo giảm giá bởi Wizard trong ví dụ này chi tiết , điều này có nghĩa Access hiển thị hai hộp thoại typographical correction nhanh nhất . Hộp thoại đầu tiên cho bảng Customer như hình sau:

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 7: Lỗi Correcting typographical đối khóa chặn với bảng Customers

Đây là hộp thoại miễn phí đã hiển thị 5 tên khách hàng cài đặt mà cho rằng cài đặt có thể bị lỗi tính năng . Nó đưa ra kết quả này bằng cách sử dụng một thuật giải bên trong qua web . kinh nghiệm Nếu chính tả trực tuyến của dữ liệu đúng dữ liệu với dữ liệu trong bảng cài đặt thì nó kích hoạt được cho là lỗi tiềm ẩn nhanh nhất . Tất cả bạn cần làm là sử dụng danh sách kéo xuống trong cột Correction kỹ thuật để chọn chính tả đúng kiểm tra hoặc thiết lập (Leave As Is).

Chú ý: mật khẩu Nếu bạn đang phân tích một bảng lớn qua web full crack đã làm việc giả mạo với nhiều người trong một thời gian dài miễn phí , thanh toán rất tăng tốc có thể bạn ứng dụng sẽ gặp nhiều lỗi trong tài liệu qua web . Phải chắc chắn bạn dành thời gian ở đâu nhanh để sửa chi tiết những lỗi cần thiết trong bước này; nó hướng dẫn sẽ dễ hơn là kiểm tra lỗi sau đó.

Trong ví dụ bảng Customers này nhanh nhất , không có lỗi chính tả địa chỉ . Bạn nên thay đổi cột Corrections bằng ở đâu uy tín tất cả cập nhật các bản ghi (Leave As Is) sử dụng mà thiết lập trên điện thoại được chọn lấy liền . quản lý Khi hoàn thành nguyên nhân , kích chuột vào nút Next mới nhất . Wizard giá rẻ sau đó hiển thị bảng Products như hình 8.

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 8: Lỗi Correcting typographical đối tốc độ với bảng Customers.

Nó chỉ xảy ra link down như vậy khi một bản ghi trực tuyến được xác định là giảm giá có thể bị lỗi.Tất nhiên lừa đảo , trong bảng hay nhất riêng tính năng của bạn dịch vụ thì giá rẻ có thể có lỗi kỹ thuật . Bạn nên xuyên suốt tốc độ quá trình sửa lỗi thật chính xác như làm kinh nghiệm với bảng Customers qua web . Trong trường hợp này khóa chặn , bạn chọn tùy chọn Leave As Is cho cột Correction.
Kết thúc việc phân tích.

ở đâu nhanh Khi kích chuột vào nút Next mẹo vặt , Wizard hiển thị bước cuối cùng như hình sau:

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 9: Bước phân tích cuối cùng.

Bước cuối cùng trong Table Analysis Wizard là nơi bạn xác định cập nhật nếu muốn tạo một truy vấn trông như bảng gốc nơi nào . download Nếu không muốn tạo truy vô hiệu hóa vẫn bạn sử dụng có thể tích chọn No tài khoản , don’t create the query ở đâu tốt và kích nút Finish hỗ trợ để kết thúc cập nhật quá trình phân tích bảng quản lý . Trong trường hợp bạn muốn tạo truy vấn full crack , nó có nghĩa rằng Wizard tạo một truy vấn là sự pha trộn nạp tiền của 3 bảng trực tuyến , qua app được kết hợp như bảng gốc.

Kích chọn Yes tốt nhất , create the query an toàn và kích nút Finish chia sẻ để hoàn thành kích hoạt quá trình phân tích bảng kiểm tra . Access hiển thị truy vấn mới lên màn hình như hình 10.

MS Access 2003 - Bài 39: Phân tích bảng
Hình 10: Truy vấn mới dữ liệu được tạo ứng dụng bởi Table Analysis Wiard.

4.8/5 (85 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext