MS Access 2003 - Bài 35: Tạo Form sử dụng Form Wizards

Với các đối tượng cơ sở dữ liệu khác, Access cung cấp Form Wizards để bạn có thể sử dụng cho việc tạo các biểu mẫu.

Chú ý: Phần này sử dụng cơ sở dữ liệu Customer như lấy liền đã nêu trong tuyển tập bài viết này

Với tất toán các đối tượng cơ sở dữ liệu khác nhanh nhất , Access cung cấp Form Wizards tất toán để bạn quản lý có thể sử dụng cho việc tạo lấy liền các biểu mẫu tự động . Để thấy sử dụng được toàn bộ vùng Form Wizards dùng sẵn trực tuyến , chọn Form từ thực đơn Insert giá rẻ . Access hiển thị hộp thoại New Form như hình 1.

MS Access 2003 - Bài 35: Tạo Form sử dụng Form Wizards
Hình 1: Hộp thoại New Form

Hộp thoại này trông tất toán cũng như hầu hết tốc độ các hộp thoại ở đâu tốt mà bạn giá rẻ đã sử dụng hay nhất để tạo lừa đảo các truy vấn tổng hợp và báo cáo link down . Thao tác đầu tiên là sử dụng danh sách xổ xuống ở phía dưới hộp thoại quảng cáo để chọn một bảng hay truy vấn dữ liệu full crack mà bạn muốn sư dụng dịch vụ để tạo Form hướng dẫn . Bạn nên chọn bảng Business Customers hướng dẫn .

Phía trên danh sách của hộp thoại là 7 lựa chọn cập nhật để xác định full crack các tài nguyên khác nhau ở đâu uy tín mà bạn trên điện thoại có thể sử dụng bản quyền để tạo một Form mới tốc độ . Các chọn lựa đó là:

Design View miễn phí . Cho phép bạn tạo một báo cáo sử dụng cửa sổ thiết kế báo cáo qua mạng . Lựa chọn này trên điện thoại sẽ giả mạo được đề cập chi tiết hơn ở ngay sau chương này ứng dụng .

Form Wizard nhanh nhất . Tạo một Form sử dụng Form Wizard cơ bản tự động . Lựa chọn này như thế nào cũng giống Wizard khi bạn kích đúp chuột vào Create Form By Using Wizard trong vùng Forms qua mạng của cửa sổ Database chia sẻ .

AutoForm: Columar tăng tốc . Form giả mạo sẽ hiển thị ở đâu nhanh tất cả tăng tốc các trường trong bảng theo một cột đơn kinh nghiệm , xóa tài khoản với thuộc tính Caption ứng dụng của trường nằm ở phía bên trái

AutoForm: Tabular kích hoạt . Form danh sách sẽ hiển thị trên điện thoại tất cả lừa đảo các trường trong bảng theo hàng ngang nạp tiền với mỗi bản ghi là một dòng đơn giá rẻ .

AutoForm: Datasheet nạp tiền . Form trông giống khi ở chế độ Datasheet ứng dụng của bảng hay truy vấn trên điện thoại .

Chart Wizard cập nhật . Form giả mạo sẽ hiển thị một biểu đồ dựa vào dữ liệu bảng tốt nhất .

PivotTable Wizard hỗ trợ . Access tạo một Form lấy liền sửa lỗi bao gồm một PivoTable giả mạo . Lựa chọn này hay nhất có thể giống như trong Excel; cho phép tải về các thông tin nạp tiền được xem dưới một biểu mẫu cô đọng hỗ trợ mà trợ giúp cho một số loại phân tích dữ liệu

Sự khác nhau cơ bản giữa full crack những biểu mẫu này là cách bố trí thông tin trên form an toàn . Không có sự khác biệt bên trong giả mạo những gì Form thực hiện xóa tài khoản hoặc cách tạo nó tính năng . Trong miễn phí những phần sau quảng cáo , bạn nơi nào sẽ học cách sử dụng Form Wizards ở đâu tốt để tạo một số loại Forms giá rẻ .

Tạo một Form cơ bản

Để tạo một Form cơ bản công cụ , bạn chọn Form Wizard từ hộp thoại New Form kích hoạt và kích chuột vào nút OK tất toán . (Bạn tải về cũng nơi nào có thể kích đúp chuột vào tùy chọn Create Form By Using Wizard từ mục Forms chia sẻ của cửa sổ Database) lấy liền . Access hiển thị hộp thoại Form Wizard như hình 2.

MS Access 2003 - Bài 35: Tạo Form sử dụng Form Wizards
Hình 2: Hộp thoại Form Wizards

Lưu ý rằng hộp thoại tăng tốc bao gồm bảng Business Customers là nguồn dữ liệu cho Form lấy liền của bạn hay nhất . (Nhớ là nhanh nhất , bạn nên lựa chọn phần này từ hộp thoại New Form) mật khẩu . Phía dưới phần bên trái tất toán của hộp thoại tải về , bạn hướng dẫn có thể thấy giảm giá các trường khác nhau hỗ trợ của bảng Business Customers nơi nào . Tất cả lừa đảo những gì cần làm là chọn tính năng những trường bạn muốn bố trí trên form đăng ký vay và sử dụng qua mạng những điều khiển ngay phía bên phải danh sách quản lý để chuyển kiểm tra các trường đó sang vùng Selected Fields tăng tốc .

Ví dụ: bạn muốn tạo một Form nhập dữ liệu lừa đảo full crack có thể nạp tiền được sử dụng khi thiết lập một tài khoản mới danh sách . Chỉ có một vài trường cần thiết cho Form này full crack . Lần lượt tốt nhất , bạn chọn địa chỉ các trường ngoại trừ trường Account Number (trường này hướng dẫn đã full crack được tự động chọn) tài khoản , Account Opened danh sách , Credit Limit xóa tài khoản , Last Order ứng dụng và Active (trường này nên công cụ được thiết lập tự động) hỗ trợ .

Chọn tính năng được địa chỉ các trường xong thanh toán , kích chuột vào nút > sửa lỗi . Tên tài khoản các trường xuất hiện ở phía bên phải hộp thoại tổng hợp . tốc độ Khi trực tuyến đã hoàn thành full crack , hộp thoại xuất hiện như hình 3.

MS Access 2003 - Bài 35: Tạo Form sử dụng Form Wizards
Hình 3: Hộp thoại Form Wizard sau khi chọn giả mạo các trường dịch vụ .

kinh nghiệm Khi cài đặt đã sẵn sàng tiến hành mới nhất , kích chuột vào nút Next tối ưu . Access hiển thị hộp thoại như hình 4.

MS Access 2003 - Bài 35: Tạo Form sử dụng Form Wizards
Hình 4: Hộp thoại Form Wizard giảm giá để chọn cách bố trí ở đâu uy tín .

Ở hộp thoại này đưa ra 4 cách sắp đặt giá rẻ mà bạn lấy liền có thể chọn: Columnar (dạng cột) tổng hợp , Tabular (dạng bảng) đăng ký vay , Datasheet tăng tốc . Về cơ bản bản quyền , download các cách sắp đặt này kích hoạt cũng giống như giảm giá những gì bạn tạo phải làm sao với kỹ thuật các tùy chọn thứ 3 chi tiết , 4 tài khoản , 5 trong hộp thoại đầu tiên hay nhất . an toàn Khi bạn chọn nút tùy chọn tốc độ được kết hợp mật khẩu với mỗi loại sắp đặt công cụ , chú ý rằng chế độ xem trước Form thay đổi tự động . Điều này cho bạn một ý kiến hay về cách bạn muốn Form xuất hiện như thế nào nhanh nhất . Ví dụ: chọn Columnar nhanh nhất , chia sẻ sau đó kích chuột vào nút Next quản lý . Access hiển thị hộp thoại Form Wizard ở đâu tốt tiếp theo như hình 5.

MS Access 2003 - Bài 35: Tạo Form sử dụng Form Wizards
Hình 5 sửa lỗi . Hộp thoại đăng ký vay tiếp theo cài đặt để chọn kiểu Form tăng tốc .

Hộp thoại này cho bạn 10 dạng Form khác nhau như thế nào . hỗ trợ Khi chọn một kiểu nào đó tốc độ , bạn tăng tốc có thể thấy kết quả hiện ngay trong hộp thoại full crack . Các kiểu này cung cấp mới nhất khá nhiều trạng thái khác nhau trong việc trình bày dữ liệu phải làm sao , kích hoạt mà cho thấy nhiều loại dữ liệu dịch vụ có thể an toàn được trình bày trong Access sửa lỗi . Vì chúng ta đang làm việc tự động với bảng Business Customers nên chọn loại Standard dữ liệu . Kích chuột vào nút Next nạp tiền , hộp thoại cuối cùng tối ưu của Form Wizard hiển thị như hình 6.

MS Access 2003 - Bài 35: Tạo Form sử dụng Form Wizards
Hình 6: Kết thúc Form

Đó là hướng dẫn những điều cơ bản tổng hợp để tạo Form tính năng . Tất cả bạn cần làm lúc này là cung cấp một tiêu đề cho Form ứng dụng . Điêu đề này nhanh nhất sẽ xuất hiện ở phía trên cùng sử dụng của form đó như thế nào và nó chia sẻ sẽ khóa chặn được sử dụng hướng dẫn để lưu Form trong cơ sở dữ liệu qua web . Vì tên Form mặc định khóa chặn có thể xóa tài khoản được chấp nhận link down , kích chuột vào nút Finish quảng cáo . Form Wizard link down sẽ tạo Form theo ở đâu nhanh các định nghĩa nơi nào của bạn mẹo vặt và hiển thị chúng lên màn hình chia sẻ . Hình 7 hiển thị nạp tiền những gì phải làm sao mà chúng ta hướng dẫn đã thực hiện từ đầu bài.

MS Access 2003 - Bài 35: Tạo Form sử dụng Form Wizards
Hình 7: Form hoàn thành

Bạn danh sách có thể thấy một Form nhập như thế này giảm giá sẽ tiện ích hơn Datasheet danh sách . Ở phía trên cùng Form mật khẩu , là phần thanh tiêu đề cập nhật của form địa chỉ mà bạn tải về đã xác định tốt nhất . Phía dưới Form là vùng điều khiển tốt nhất , là nơi bạn ứng dụng có thể định vị từ bản ghi này tới bản ghi kia trong bảng giảm giá . Bạn mật khẩu cũng mật khẩu có thể xem lại qua app và chỉnh sửa trên điện thoại các bản ghi đó tốc độ , công cụ hoặc giá rẻ có thể di chuyển tới bản ghi cuối cùng sửa lỗi và thêm bản ghi mới link down .

Chú ý: Form Wizard không phải là luôn thực hiện tốt công việc tạo Forms giả mạo . Ví dụ: như hình 7 nơi nào , trường hiện số điện thoại tổng hợp quá nhỏ thanh toán , kết quả hiện số điện thoại bị mất một vài số thanh toán . Giải thích lý do này full crack , nhiều người sử dụng Wizards mật khẩu để tạo một “điểm khởi đầu” cho việc tạo Forms trên điện thoại . Sau đó mới nhất , họ quản lý có thể tùy chỉnh chúng kích hoạt để đáp ứng an toàn nhưng nhu cầu cụ thể tối ưu . Ngay sau chương này hỗ trợ , bạn địa chỉ sẽ học cách tạo một biểu mẫu từ đầu tốt nhất . Cũng cùng phương pháp qua web được sử dụng tài khoản để chỉnh sửa biểu mẫu đẫ tốc độ được tạo ra miễn phí và lưu lại trước đó qua app .

Tạo một biểu mẫu AutoForm

sử dụng Nếu bạn xem xét hộp thoại New Form tải về , bạn hỗ trợ có thể thấy Access cho phép tạo 3 loại AutoForms: Columnar tăng tốc , Tabular ở đâu nhanh , Datasheet quản lý . AutoForms là loại biểu mẫu đơn giản nhất tốt nhất mà bạn mẹo vặt có thể tạo sử dụng . Wizard thực hiện trên điện thoại tất cả qua mạng các quyết định download , quảng cáo tất cả bạn cần làm là xác định nguồn dữ liệu là một bảng hay truy vấn ứng dụng được sử dụng trong Form tăng tốc .

Như ví dụ về cách sử dụng một AutoForm – Wizard tổng hợp được hiển thị trong hộp thoại New Form phải làm sao . Hãy chắc chăn rằng Business Customers hỗ trợ được chọn là nguồn dữ liệu thanh toán . Sau đó chọn AutoForm: Tabular sử dụng và kích chuột vào nút OK mật khẩu . Lần lượt qua web , Wizard tạo Tabular một biểu mẫu mới nhất bao gồm thanh toán tất cả lừa đảo các trường dưới dạng bảng địa chỉ . Bạn không cần phải chọn bất kỳ dạng thức danh sách , kiểu mẫu sửa lỗi , trường hay kinh nghiệm các vấn đề khác giả mạo kích hoạt có thể tác động đến cách biểu mẫu xuất hiện mẹo vặt . Hình 8 trình bày ví dụ về tạo biểu mẫu AutoForm:

MS Access 2003 - Bài 35: Tạo Form sử dụng Form Wizards
Hình 8: Hoàn thành AutoForm

hỗ trợ Khi làm việc vô hiệu hóa với biểu mẫu full crack , bạn qua app có thể đóng nó bất kỳ lúc nào,Access trên điện thoại sẽ hỏi bạn có muốn lưu lại Form khóa chặn . ở đâu nhanh Nếu kích vào Yes tự động , lấy liền sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu bạn đặt tên quản lý . Ví dụ bạn đặt tên cho Form đó là AutoForm Example bản quyền , sau khi hoàn thành qua web , kích chuột vào nút OK bản quyền . Access giá rẻ sẽ lưu Form tối ưu và cập nhật vào cửa sổ Database.

4.9/5 (77 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext